Oznanila za teden od 2.5. do 8.5.

Birmanska devetdnevnica se nadaljuje v tednu, ki je pred nami. Maše pri sv. Mariji in šmarnice bodo v maju ob 18.00, pri sv. Martinu pa ob 19.00. V soboto, 7. 5., bo maša ob 17. uri pri sv. Martinu. Škof se bo z birmanci srečal v petek, 6. 5., ob 18.30. Ker bo letos v župniji tudi kanonična vizitacija, se bo škof po maši srečal tudi z medžupnijskim pastoralnim svetom in ključarji. V petek, 6. maja, bo po maši tudi generalka birmancev in botrov za birmo.
Priprava okolice in svetišča ter krašenje cerkve se bosta vršila v petek, 6. maja, od 16. do 18. ure in v soboto, 7. maja, od 9. ure dalje.

Mesec maj in šmarnice v obeh župnijah
Pri sv. Mariji bodo v dneh, ko ni sv. maše v tem svetišču, šmarnice ob delavnikih ob 18. uri. Ob nedeljskih popoldnevih bodo šmarnice tudi na drugih mestih, kot so bile v zadnjih letih. 1. 5. bodo šmarnice v učilnici pri sv. Mariji, 8. 5. pri družini Medvešek, 15. 5. pri družini Radić, 22. 5. pri družini Kurnik, 29. 5. pa v Retju. Šmarnice bodo vsako nedeljo ob 16. uri. Prebirali bomo knjigo o sv. Tereziji.

Pri Sv. Martinu bodo med tednom, ko ni sv. maše, šmarnice ob 19. uri, kadar pa je sv. maša, so šmarnice vključene v sveto mašo. Vsak večer bomo brali šmarnice za otroke Pater, ki je gledal Jezusa. Otroci bodo zbirali zanimive nalepke. 20 do 25 listkov bo štelo, da so opravili šmarnice. V primeru manjkajočih nalepk, bo te mogoče nadomestiti, če bodo starši z otroki šmarnično branje predelali doma. Ob koncu maja bo sledila nagrada za vestne obiskovalce.
Nedeljske šmarnice bodo pri podružničnih cerkvah in pri kapelicah. Pri sv. Katarini bodo šmarnice vsako nedeljo ob 16h, pri Hribškovih bodo šmarnice 8. 5. ob 16. uri, pri Pangeršičevih pa 29. 5. ob 16. uri. Glede ostalih lokacij ste župljani vabljeni, da še obvestite za objavo v Martinovem listu.

Druženje v šmarničnih pobožnostih nam odpirajo iz ustaljenih starih praks nove možnosti. Potrebno se je čedalje bolj zavedati, da bo dogajanje v župniji z leti v  še veliko večji meri odvisno od tistega, kar bomo v izvedbo dogodkov pripravili župljani sami. Duhovnikov bo namreč čedalje manj, pa še tisti, ki bodo, bodo starejši. Število maš se bo zmanjšalo, nujno bo, da bodo besedno bogoslužje vodili laiki, kot je že sedaj praksa v tujini. Slovenski obrednik za besedno bogoslužje je preveden že od leta 2011. V maju je tako lepa priložnost, da sami kar največ prispevamo k pripravi bogoslužja, saj so v ospredju ljudske pobožnosti, ki bodo v prihodnje moč za zbiranje občestva ob nedeljah, ko ne bo mogel biti vselej prisoten duhovnik.

Ponedeljkov izlet s šmarnicami na Lepenatko in Visoki Rogatec je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Izlet bo prestavljen na primernejši datum in ugodnejše vremenske razmere.

V minulem tednu smo se poslovili od rajnih:
Miroslav MIVEC, Trg revolucije 10 a,
Marija ČEŠEK, Trg revolucije 17 d.
Spomnimo se rajnih v molitvi!