Oznanila za teden od 20.2. do 26.2.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 197,49 € in pri sv. Katarini 29,52 €. Skupaj 227,01 €. Bog povrni! Meseca januarja je imela župnija 4.039,27 € prihodkov in 4.468,03 € izdatkov.

Postni čas: V postni čas bomo vstopili na pepelnično sredo, 22. 2. Tega dne bo sveta maša s pepeljenjem ob 18.00. S postom in pokoro se bomo pripravili na praznik Gospodovega vstajenja, ki predstavlja bistvo krščanskega verovanja. Postna postava veleva, da se zdržimo mesa vse postne petke. Na pepelnico in veliki petek pa velja strogi post, ki veleva, da se poleg zdržka od mesnih jedi, samo enkrat na dan do sitega najemo. Odprto vprašanje postne postave ostaja za vegetarijance, za katere se še nihče v Cerkvi ni spomnil  uzakoniti postne postave. Za kristjane lahko predstavlja izziv tudi  (ne)uporaba modernih komunikacijskih naprav v postnem času. Če se vsaj na določene dni odpovemo računalniku, internetu, mobitelu, itd., bo to od nas zahtevalo več žrtvovanja, kot pa zgolj odpoved kakšnemu koščku mesa. Kljub temu, da postna postava ne govori o škodljivih internetnih straneh, je vsakemu jasno, da lahko naredimo več škode samemu sebi s tem, da se zadržujemo pri takšnih straneh, kot pa če pojemo košček mesa na zapovedan postni dan.

Misijonski križ: Družina Knez ga, 15. 2., preda družini Šinkovec, ki ga, 19. 2., preda družini Šneberger-Brežnik. Ta pa ga, 22. 2., preda družini Hild, ki ga prinese na začetek misijona pred oltar v župnijsko cerkev. Odločili smo se, da bo misijonski križ potoval po družinah tudi v času misijona.

Župnijski misijon: Od petka, 24. 2., do nedelje, 4. 3., bo pri nas potekal župnijski misijon z naslovom: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«. (Mr 1, 15) Z nami bosta brata kapucina Pavel Košir in Matej Nastran. Spored misijona si lahko ogledate na zgibanki, ki jo dobite pod korom. Če je le mogoče, se vsak dan udeležite misijonskega dogajanja. Glede na to, da je program razdeljen v dopoldanski in večerni del, si izberite tisti čas, ki je za vas primernejši. Zlasti bodite pozorni na srečanja za posamezne skupine.

Svete maše v času misijona: Med tednom bosta sveti maši ob 9.00 in ob 18.00. Ob nedeljah bo razpored v glavnem enak kot običajno, razen, da je prvo nedeljo misijona, ob 15.00, dodana sveta maša ob srečanju bolnikov. To bo hkrati tudi letno župnijsko srečanje bolnikov, ki je bilo zadnja leta na binkoštni praznik. Med sveto mašo bo možnost bolniškega maziljenja za tiste, ki ste zaradi bolezni in starosti v življenjski nevarnosti. (Ne tik pred smrtjo!) Pogoj za bolniško maziljenje je predhodno opravljena spoved, če je bolnik za to sposoben. V času misijona bodo vse svete maše v cerkvi.

Prehrana za misijonarje: Kljub temu, da naša misijonarja v glavnem živita od Božje besede, je prav, da župnija poskrbi tudi za telesno hrano. Prosim tiste, ki ste pripravljeni pripraviti kakšen obrok za misijonarja, da mi to čim prej sporočite.

Delavnice za otroke: V tednu po 26. 2. bodo otroci v času verouka sodelovali v delavnici, kjer bodo izdelovali spominke za materinski dan. V času misijona pa bodo imeli program ob sobotah. (glej zgibanko) V okviru srečanj bodo imeli tudi priložnost za spoved.

Škofijsko romanje na Slomškov grob: V okviru Slomškovega leta, ki ga obhajamo v Mariborski metropoliji, bo  v soboto, 10. 3., romanje celjske škofije na Slomškov grob. Do 26. 2. se prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču, da bomo lahko poskrbeli za organizacijo prevoza. V okviru romanja bo potekal tudi dan odprtih vrat za duhovne poklice.

Mašni nameni: Če ob nekaterih pogrebih ne bi prejeli določeno število mašnih namenov, bi zaloga intencij že zdavnaj pošla. Zato vas zopet vzpodbudim, da obudite čut za darovanje mašnih namenov.