Oznanila za teden od 20.5. do 26.5.

Škofijsko srečanje članov MZDP in obletnica škofije: Danes, ob 15.00, bo v Marijini cerkvi v Celju škofijsko srečanje molilcev za duhovne poklice. Ob tej priložnosti bomo obhajali tudi 7. obletnico razglasitve celjske škofije.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v petek, 24. 5. po sveti maši.

Šmarnična pobožnost: Med tednom poteka šmarnično branje takoj po sveti maši. Otroci ste eno uro pred sveto mašo vabljeni na igrišče. Danes bodo šmarnice ob 18.00 pri Hribškovi kapeli. V nedeljo 26. 5. ob 17.00, pa bodo šmarnice pri Pangeršičevi kapeli.

Seja ŽPS: V četrtek, 23. 5. po sveti maši, bo seja Župnijskega pastoralnega sveta. V letošnjem pastoralnem letu na naših sejah in delovnih srečanjih izven sej, v glavnem obravnavamo pastoralni načrt z naslovom »Pridite in poglejte«, katerega je izdala Slovenska škofovska konferenca. Načrt skušamo aktualizirati za našo župnijo.

Srečanje staršev nekdanjih birmancev: V ponedeljek, 27. 5. po sveti maši, bo srečanje za starše nekdanjih birmancev, kar najbolj vključuje tiste starše, katerih otroci so lansko leto pristopili k birmi. Vabljeni pa ste tudi tisti, ki ste imeli otroke pri birmi že v preteklih generacijah.

Zaključek veroučnega leta: Veroučno leto bomo zaključili v nedeljo, 2. 6., s sveto mašo ob 10.00. Zadnje ure verouka bodo namenjene preverjanju znanja in pregledovanju delovnih in liturgičnih zvezkov. Kdor še ni oddal spričevala naj ga prinese k verouku.

Oratorij: Med 1. in 5. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Žibret, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca.

Romanje župnijskih sodelavcev: Romanje bo v soboto, 8. 6. Naš osrednji cilj bo Oglej. Leta 811 je cesar Karel Veliki določil reko Dravo za mejno reko med metropolijama Oglej in Salzburg. Današnje slovensko ozemlje je tako v večini pripadlo oglejski metropoliji. Ta meja je ostala nespremenjena do jožefinskih reform leta 1788. Za romanje se lahko prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču. Zadnji rok za prijavo je 2. 6. Cena je 10 € za osebo, za družine pa 20 €.