Oznanila za teden od 20.7. do 26.7.

VABILO
V soboto po sveti maši vabljeni pred Najsvetejše. Adoracija – češčenje – se bo začela s kratko mislijo, molitvijo, nato pa bo lahko vsak sam v tihoti častil, molil, prosil ali namenil svoje trenutke za zadoščevanje, ki ga z grehi prizadenemo neskončni LJUBEZNI.

ODPUSTKI
Po naročilu svetega očeta Benedikta dne, 25. 4. 2009 je izdan uredbo o ODPUSTKIH, ki jih bodo verniki lahko prejemali v letu duhovništva.
Kaj je odpustek? (popustljivost, blagost)
Odpustitev kazni za grehe, ki so bili v spovedi že odpuščeni. Teološko – smo povezani v občestvo svetnikov in pooblaščenjem Cerkve, ki razpolaga z duhovnimi dobrinami in jih v “močnih” časih tudi podeljuje.
Vsi verniki, ki so resnično spokorjeni in se udeležijo svete evharistične daritve ter v tistem dnevu molijo in darujejo kakšno dobro delo za duhovniki in Cerkev, ob običajnih pogojih prejmejo popolni odpustek: ob začetku in koncu leta duhovništva, na dan 150 obletnice smrti sv. Janeza Vianeja, vsak prvi četrtek v mesecu ali na kakšen drug dan, ki ga določi ordinarij.
Verniki lahko prejmejo tudi delni odpustek vsakič, ko bodo z resnično pobožnostjo petkrat molili očenaš, Zdravo Marijo in Slava Očetu v čast srcu Jezusovemu z namenom, da bi duhovniki ohranjali čistost in svetost življenja.

OZNANILA
– Prihodnja nedelja je KRIŠTOFOVA. Po 10.00 sveti maši blagoslov avtomobilov. Dar, ki ga boste darovali bo namenjen misijonarjem za prevozna sredstva. 

– V četrtek, 23. 7. ob 20.00 prva priprava staršev na krst njihovega otroka.