Oznanila za teden od 24.10. do 30.10.

Biblična skupina vabi k druženju ob Božji besedi  v torek, 25. oktobra,  po večerni sv. maši  v župnijskem domu pri sv. Mariji.

Mašni nameni
2016-42-1Z velikim veseljem in ponosom vedno znova širim lep glas o naši župniji in o vaši skrbi za zadostno število mašnih namenov. Če ste bili pred mojim prihodom opomnjeni k darovanju za svete maše, vam moram sporočiti, da osebno do konca tega leta žal ne morem sprejeti več nobenega namena.  Vsi, ki bi  kljub temu radi mašo po vašem namenu, vsekakor dobrodošli. Vseh pokojnih se bomo spomnili pri sv. Martinu ali sv. Mariji, mašni darovi pa bodo oddani duhovnikom, ki živijo v pomanjkanju intencij.

Obletnica posvetitve cerkve sv. Marije
V petek, 28. oktobra, bo minilo 9 let od slovesnega dne posvetitve cerkve sv. Marije. Ta nepozabni dogodek in rojstni dan Marijinega božjega svetišča bomo obeležili s sveto mašo ob 10. uri.

Spominska slovesnost
2016-42-2V nedeljo, 30. oktobra, ob 16.15 je pri križu, ki stoji v Mariji Reki, ob regionalni cesti Prebold – Trbovlje, molitev za vse žrtve vojnega, medvojnega in povojnega nasilja. Pridite in molimo.

Obisk bolnikov
Bolnike bom tokrat namesto na prvi petek obiskal dan pred praznikom vseh svetih, in sicer v ponedeljek, 31. oktobra, po že ustaljenem urniku. Ob tem vse naprošam, da se v primeru bolezni ali poslabšanja zdravstvenega stanja starejših in onemoglih obrnete name. Z veseljem bom obiskal vse, zlasti v bolnišnici ali domu ostarelih. Prosim vse, da ne čakate na zadnje minute in ne razmišljate o tem, da je sveto obhajilo in sveto maziljenje zakrament, ki prinaša smrt. To še vedno ostaja najprej zakrament ozdravljenja za težko bolne in šele nato kot zadnje sveto opravilo za umirajoče. V primeru, da je smrt pričakovana, pa imajo zakramenti za umirajoče izreden pomen in morajo biti prva skrb svojcev, da se obvesti duhovnika. Zvoniti po toči in potem tarnati, češ nismo še mislili da bo prišla smrt, je nesmiselno. Kot opažam, pa nikomur ni v ponos, da se mora v mrliško knjigo vpisati zaznamek, da pokojni ni prejel zadnjih zakramentov zaradi malomarnosti svojcev, kar je v mnogih primerih čisto resnično. Mislite na to pravi čas.

PORAST VLOMOV V ŽUPNIŠČA
Z zaskrbljenostjo poslušamo mnoga poročila o porastu vlomov v župnišča. Duhovnikom, ki so bili žrtve napadov, se gotovo taki dogodki močno usidrajo v srce in pustijo globoke rane za celo življenje. V veliko primerih se izkaže, da so bila pričakovanja tatov prevelika in da so v primerjavi s finančno škodo, narejene veliko večje psihične rane na napadene duhovnike.
Ob tem razmišljanju sem kot dušni pastir te župnije hvaležen mojim prednikom za vse kar je bilo storjeno na področju varnosti cerkve in župnijskega doma. S hvaležnostjo se zahvaljujem varnostnim službam, ki skrbijo za tehnično varovanje naših objektov. Najbolj pa sem hvaležen vsem, ki s čutom odgovornosti skrbite za finance v župniji. Tako mi zaradi vaše pomoči, ni potrebno skrbeti za hrambo nabirk, za katere sem kot duhovnik odgovoren, in zaradi tega tudi nimam skrbi, ker denarja ne hranim v župnišču. Najlepša hvala vsem, ki tudi v času moje odsotnosti skrbite za župnišče in se zavedate, da je to naš skupni dom. Hvala tudi vsem sosedom, ki v skrbi za red zabeležite neznane avtomobile in registrske številke ter ste pozorni na nenavadne in v oči padajoče osebe.
Besede hvaležnosti izrekam tudi policistom policijske postaje Trbovlje za njihovo skrb, ki jo imajo za našo župnijo. Izredno sem vesel našega sodelovanja na področju prepovedane kriminalitete. Na moje povabilo in z mojim dovoljenjem so bili policisti pozvani k temu, da se kdaj zadržijo na dvorišču pred župniščem in cerkvijo. Zato se jih pošteni farani, če nanje naletite, nikar ne ustrašite. Skupaj skrbimo za blagor vseh in za naše skupno dobro.

Za vašo lažjo orientacijo objavljam vse nove in aktualne dogodke za prihodnje:

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE 28.10. sv. Marija 10.00
ZAHVALNA NEDELJA 6. 11. sv. Križ – Retje 15. 00
MARTINOVI DNEVI 11.-13.11. sv. Martin, cerkev, žup.dom
SKLEP SV. LETA USMILJENJA 20. 11. sv. Marija 10. 00
VESELO POPOLDNE V OPERI 10. 12. gostišče Lipa, SNG Maribor Odhod BUS 14. 30
SPOVEDNI DAN 17. 12. sv. Marija; sv. Martin
ADVENTNI NEDELJSKI POPOLDANSKI IZLET 18. 12. Zagreb Odhod BUS 15h
BLAGOSLOV KONJ 26. 12. sv. Katarina po maši ob 10
BOŽIČNI KONCERT žup. sestavov 30. 12. sv. Martin 18. 30
ZAHVALNA MAŠA 31. 12. sv. Martin 17. 00