Oznanila za teden od 25.3. do 31.3.

Verouk: Ker smo vstopili v veliki teden, ni verouka, zato pa se starši in otroci udeležite obredov velikega tedna. Z rednim veroukom bomo nadaljevali 8. aprila.

Obisk bolnikov: Ta teden bom obiskoval bolnike na domu in v bolnici. Prosim, da mi sporočite, če veste, da kdo želi obisk duhovnika.

Čiščenje cerkve in okolice: Čistilna akcija bo v torek, 26. 3 ob 10.00. Prosim, da se vsi, ki nimate večjih zadržkov, akcije udeležite.

Molitvena skupina: Srečanje bo v torek, 26. 3., po sveti maši.

Pobožnost križevega pota: Na veliki petek, 29. 3. ob 15.00, pripravlja križev pot Župnijski pastoralni svet.

Veliki četrtek: Ta dan obhajamo spomin zadnje večerje. V stolnicah bodo dopoldan t. i. krizmene maše, kjer se duhovniki zberejo skupaj s svojim škofom in obnovijo duhovniške obljube. Škof posveti sveta olja (krstno olje, sveto krizmo in bolniško olje), katere župniki odnesejo na svoje župnije. Ob 18.00 bo v župnijski cerkvi sveta maša z obredom umivanja nog. Po sveti maši bomo odnesli Najsvetejše v stranski oltar, v spomin na ure, ki jih je Jezus preživel v ječi.

Veliki petek: Ta dan je za kristjane dan ljubezni, ker nam je Jezus s trpljenjem in smrtjo izkazal ljubezen do konca. Ob 15.00 bo križev pot, ob 18.00 pa bo obred velikega petka, ki je sestavljen iz treh delov: bogoslužja Božje besede, češčenja križa in svetega obhajila. Po svetem obhajilu bomo odnesli Najsvetejše v Božji grob.

Velika sobota: Bistvo velike sobote je češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Zato smo še posebej vabljeni, da se skozi dan ustavimo ob Božjem grobu in se Gospodu zahvalimo za njegovo daritev na križu.

Blagoslov ognja: V Sloveniji je tudi navada, da v blagoslovljenem ognju prižigamo gobe, katere odnesemo na svoje domove. Blagoslov ognja bo ob 7.00 pri sv. Martinu in sv. Katarini.

Blagoslov jedil: Blagoslov jedil ima smisel le v primeru, če se redno udeležujemo bogoslužja, še posebej bogoslužja na veliki teden. Ob družinski mizi ohranjamo velikonočno vzdušje in se veselimo Gospodovega vstajenja, ki smo ga obhajali pri velikonočni sveti maši, posebej še pri vstajenjski sveti maši velikonočne vigilije. Lahko pa blagoslov tudi zlorabimo, če ga jemljemo na magičen način. Primer zlorabe blagoslova je npr. 5 urgentnih posegov zaradi prenajedanja na veliko noč lansko leto. V Hrastniku je bilo lani v teh dneh celo 11 urgentnih posegov. Blagoslovi bodo ob 14.00 in 16.00 pri sv. Martinu in ob 15.00 pri sv. Katarini. Pred oltarjem bo pripravljena tudi škatlica, v katero lahko darujete denar za potrebe župnijske karitas.

Velika noč: V velikonočni praznik vstopimo s sveto mašo velikonočne vigilije, ki bo letos na velikonočno nedeljo, ob 5.00. To je najpomembnejša maša v vsem letu. Prižgana velikonočna sveča, ki jo prižgemo z blagoslovljenim ognjem na začetku vigilije, simbolizira Kristusa, ki je premagal temino smrti. Božja beseda pa nas od stvarjenja preko stare in nove zaveze pripelje do evangelija, ki poroča o vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogoslužje velikonočne vigilije je sestavljeno iz štirih delov: slavja luči, besednega bogoslužja, krstnega bogoslužja in evharističnega bogoslužja. Posebej polagam na srce, da se bogoslužja velikonočne vigilije zagotovo udeležimo. Če se npr. odpravimo navsezgodaj v gore, je težko vstati zgodaj zjutraj, z osvojitvijo vrha pa je naš trud poplačan. Koliko bolj nas bo tudi Gospod blagoslovil, če bomo darovali del velikonočnega spanca, da bi bili priče Gospodovega vstajenja. Po vstajenjski sveti maši velikonočne vigilije bomo imeli vstajenjsko procesijo po običajni navadi. Ne pozabimo, da se to noč prestavi ura na poletni čas, eno uro naprej.