Oznanila za teden od 27.7. do 9.8.

Krištofova nedelja:  Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Pri obeh svetih mašah bo blagoslov sv. Krištofa. Pod oltarjem lahko darujete prispevek za misijonarje (MIVA). Nepisano pravilo je, da darujemo en cent za vsak srečno prevožen kilometer.

Kapela v bolnici: Direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje, gospa Marina Barovič je zagotovila, da bo od septembra dalje v novem delu bolnišnice na voljo nov bogoslužni prostor. V bogoslužnem prostoru bodo redne svete maše, prav tako pa bo kapela na voljo za molitev.

Odsotnost: Med 27. 7. in 13. 8. bom v glavnem odsoten iz župnije. Takrat se v zvezi s pastoralnimi potrebami obrnite na g. Franca Pelca.

Romanje: V soboto, 29. 8., bo za obe župniji romanje na Dolenjsko. Do 24.8. se prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču. Cena romanja je 10 € za posameznike, za družine pa 20 €. Prijava bo veljavna, ko bo plačilo poravnano v celoti.

Prijavnice za verouk: Od 15. 8. dalje bodo pod korom ali v župnišču na voljo prijavnice za verouk. Prijavnice bodo dvojne: ene za prvi razred, druge pa za ostale razrede. Dan in ura vpisa bosta znana po 15. 8. Veroučna sveta maša bo v nedeljo,13. 9., ob 10.00.

Rokovo: 16. 8. bomo ob 10.00 pri sv. Katarini obhajali sveto mašo ob godu sv. Roka. Na ta dan pri sv. Martinu ne bo svete maše. Prosim, če lahko poskrbite tudi za pogostitev po sveti maši.