Oznanila za teden od 28.1. do 3.2.

Nedelja Svetega pisma: Današnja nedelja je posvečena Svetemu pismu. Branje in premišljevanje Svetega pisma je temelj krščanskega življenja. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje, da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega briše prah, ne more reči, da je kristjan. Sloviti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim je zapisal;: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.«

Molitvena skupina: Srečanje molitvene zveze za duhovne poklice bo v torek, 29. 1., po sveti maši.

Svečnica: Gospodovo darovanje ali svečnica je zadnji praznik, ki je vezan na božič, ni pa v božičnem času, ampak v liturgičnem času med letom. Jožef in Marija sta Jezusa štirideseti dan po njegovem rojstvu darovala v jeruzalemskem templju in se s tem zahvalila Bogu za dar otroka. Ob tem lahko razmišljamo o neprecenljivem daru človeškega življenja, ki prihaja od Boga. Vsak izmed nas se lahko zahvali Gospodu za življenje. Tisti pa, ki imate otroke, se zahvalite Gospodu, da vas je izbral za sodelavce pri posredovanju življenja.

Prvi dnevi v mesecu: Kakor vsak mesec, tudi tokrat še posebej spomnim na prvi petek, ko po domovih obiskujem tiste, ki ne morejo v cerkev. Prepričan sem, da bi si še marsikdo želel obiska duhovnika, če bi se mu pomen obiska predstavilo na pravilen način. Marsikdo misli, da duhovnik pride samo k tistim, ki so pred pragom večnosti. Pri tem ima posebno težo zakrament bolniškega maziljenja, ki je namenjen tistim, ki so resno bolni. To je hkrati tudi zakrament ozdravljanja in ne zakrament za umirajoče. Ker v večini primerov ljudje čakajo do zadnjega trenutka, se ga je zato prijelo ljudsko ime zakrament za umirajoče.

Prvi petek in prva sobota: Ob prvih petkih se še posebej izročamo Srcu Jezusovemu, ob prvih sobotah pa Srcu Marijinemu. Posvetitev dobi pravi namen, če s skesanim srcem pristopimo k zakramentu sprave. Ob letu vere je Marija razglašena za zavetnico nove evangelizacije, zato smo še posebej povabljeni k pobožnosti petih prvih sobot v letošnjem letu. Od februarja dalje bomo pet prvih sobot poleg posvetitve Marijinemu srcu molili molitev: »Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim nadvse. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.«