Oznanila za teden od 29.8. do 4.9.

– Prejšnjo nedeljo ste pri sv. Martinu darovali 284,83 € in pri sv. Katarini 50,78 €, skupaj 335,61 €. Bog povrni!

– Danes je radijski prenos sv. maše ob 10.00, preko radijskih postaj ARS, Maribor in Ognjišče.

– V torek, 30. 8. po sveti maši, bo srečanje molitvene skupine.

– Ta teden obhajamo prve dneve v mesecu. Prosim, da mi poveste, če kdo potrebuje duhovno oskrbo v bolnišnici ali na domu. Za marsikoga slišim, da ne more več v cerkev, kljub temu pa svojci ne pokličejo duhovnika. Včasih starejši tudi ne upajo prositi mlajših, da bi jim omogočili duhovno oskrbo. Prav je, da znamo prisluhniti drug drugemu in brez strahu prositi in po drugi strani velikodušno ponuditi.

– Od 15. 8. naprej so v cerkvi na voljo prijavnice za verouk. Prijavnice so dve vrsti: za prvi letnik in ostale letnike. Prijavnico dobro preberite, premislite in podpisane prinesite v župnišče. Vpis k verouku bo potekal med 29. 8. in 10. 9. Pri vpisu oddate prijavnico in dobite učbenike. Skupaj s prispevkom za verouk, 17 €, bo na veroučenca prišlo okoli 30 €. Kjer imate več otrok, plačate prispevek za verouk samo za enega otroka. Urniki bodo objavljeni v prvem tednu v septembru.

– Veroučno leto bomo začeli 11. 9. ob 10.00, s sveto mašo v župnijski cerkvi.

– V ponedeljek, 12. 9. po sveti maši, bo v župnišču srečanje za starše veroučencev. V letošnjem veroučnem letu bomo imeli redna mesečna srečanja, saj lahko verouk doseže svoj namen samo, če smo v proces vključeni kateheti, starši in veroučenci. Na srečanjih pa ste dobrodošli tudi ostali, ki želite poglobiti versko znanje (stanje).

– V nedeljo, 4. 9. od 14.00 naprej, bo v baziliki Lurške Marije v Brestanici srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Srečanje bo vodil naš škof ordinarij, dr. Stanislav Lipovšek.

– V soboto, 10. 9., bo v Petrovčah molitveni dan za duhovne poklice, za Celjsko škofijo. Začetek bo ob 9.00 z molitveno uro, ob 10.00 pa bo sveta maša, ki jo bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek. Prijavite se v Martinovem kotu ali v župnišču. Odhod avtobusa bo ob 8.00.

– V nedeljo, 11. 9. ob 15.00, bomo v župnijski cerkvi obhajali obletnice porok. Prijavite se čim prej v župnišču, lahko pa tudi po telefonu. Ob prijavi povejte, če želite imeti tudi spominsko sliko. V tem primeru znaša prispevek za sliko 20 €.

– V soboto, 17. 9., bo v Stični tradicionalno srečanje slovenske katoliške mladine. Kdor se želi udeležiti srečanja, naj se čim prej prijavi pri Maji Žibret.