Oznanila za teden od 3.10. do 9.10.

Prva sreda, četrtek in petek
Ob prvi sredi v mesecu oktobru ne pozabimo, da je večerna maša v bolnišnični kapeli. Četrtek pred prvim petkom nas vabi k molitvi za duhovne poklice, na prvi petek v mesecu  pa bom dopoldan obiskoval bolnike, zato ta dan ni uradnih ur.

Mali svetopisemski maraton
2016-38-1V prejšnji številki Martinovega lista ste že bili opozorjeni na prihajajoči svetopisemski maraton, ki se bo v soboto, 8. 10. začel z mašo ob 7.00. Še enkrat vas prosimo, da se branja udeležite bodisi kot bralci bodisi kot poslušalci in se napišete v seznam, ki je obešen na steklenih vratih pod korom. Voditelje skupin pa prosimo, da poskrbijo, da bodo vse ure, ki so predvidene za branje, ustrezno pokrite z bralci.

Ureditev nujnih del v cerkvi in okolici
Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste v minulih dneh poskrbeli za nujna vzdrževalna dela v cerkvi in okolici. Če boste posedeli ob razpelu pred cerkvijo boste lahko opazili, da je bil križ na novo prepleskan, prav tako pa tudi cerkvena stranska in zakristijska vrata. Nekoliko se je olepšal tudi vhod v Martinov kot in v prostore Karitasa. Jesenski in zimski čas trka na vrata in zato je skrajni čas, da se tovrstna dela opravijo.

Nedeljsko popoldne na Brezjah

2016-39-1V nedeljo, 16. oktobra, ste vabljeni, da popoldan namenite obisku narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Ta dan je tudi dekanijsko romanje dekanije Zagorje, zato se bomo ob 15. uri pridružili dekanijski molitvi in sveti maši. Obisk Gorenjske bomo zaključili v Begunjah v znani gostilni Avsenik. PRIJAVITE SE V ŽUPNIJSKI PISARNI.
/na sliki srebrnik M. Pomagaj- zlatarna Celje/

V minulem tednu smo se poslovili od naše zveste faranke Marije Zupan (Knezdol 35) in rajne Magdalene Jesenšek (Gimnazijska c. 17). Spomnimo se ju v molitvi.