Oznanila za teden od 30.1. do 5.2.

Nabirka: Na Antonovo ste pri sv. Marku darovali 56,87 €. Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 365,98 € in pri sv. Katarini 53,62 €. Skupaj 419,60 €. Bog povrni!

Nedelja Svetega pisma: Današnja nedelja je posvečena Svetemu pismu. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje, da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega briše prah, ne more reči, da je kristjan. Sloviti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim je zapisal; »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.«

Molitvena skupina: Srečanje  molitvene skupine za duhovne poklice bo v torek, 31. 1., po sveti maši.

Svečnica: Gospodovo darovanje ali svečnica je zadnji praznik, ki je vezan na božič. Jožef in Marija sta štirideseti dan po rojstvu Jezusa darovala v jeruzalemskem templju in se s tem zahvalila Bogu za dar otroka. Ob tem lahko razmišljamo o neprecenljivem daru človeškega življenja, ki prihaja od Boga. Vsak izmed nas se lahko zahvali Gospodu za življenje. Tisti pa, ki imate otroke, se zahvalite Gospodu, da vas je izbral za sodelavce pri posredovanju življenja.

Prvi dnevi v mesecu: Kakor vsak mesec, še posebej spomnim na prvi petek, ko po domovih obiskujem tiste, ki ne morejo v cerkev. Prepričan sem, da bi si še marsikdo želel obisk duhovnika, če bi se mu to predstavilo na pravilen način. Marsikdo misli, da duhovnik pride samo k tistim, ki so pred pragom večnosti. Pri tem ima posebno težo zakrament bolniškega maziljenja, ki je namenjen tistim, ki so resno bolni. To je hkrati tudi zakrament ozdravljanja in ne zakrament za umirajoče. Ker v večini primerov ljudje čakajo do zadnjega trenutka, se ga je zato prijelo ljudsko ime zakrament za umirajoče. Po drugi strani pa ne smemo iz tega zakramenta delati »inflacije«, s tem da bi mazilili vsepovpek.

Tečaj za bralce Božje besede: Za tiste, ki ste se na decembrskem predavanju Zorana Moreta prijavili na tečaj za bralce, bo tečaj v soboto, 4. 2. med 9.00 in 17.00, v Celju, pri sv. Jožefu. Za dodatne informacije je na voljo g. Miha Hild. Na tečaj ste vabljeni tudi ostali.

Župnijski pastoralni svet: V torek, 7. 2. po sveti maši, bo seja ŽPS. Z nami bosta tudi brata misijonarja.

Misijonski križ: Družina Zupančič ga 30.1. preda družini Špajzer, ta pa ga 3. 2. preda družini Smodiš. Družina Smodiš ga 7.2. preda družini Škerbec-Forte.