Oznanila za teden od 5.1. do 11.1.

Prihodki in odhodki: Prejšnji mesec je imela župnija sv. Martin 1.919,18 € prihodkov in 2.512,16 € odhodkov. Župnija sv. Marija je imela 2.469,51€ prihodkov in 2.118,25 € odhodkov.

Koledniki: Hvala vsem, ki ste ob obisku kolednikov darovali denarna sredstva ob trikraljevski akciji. Zbrali smo 2.386,70 €.

Verouk: Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek, 5. 1. 2015, 6. 1. pa naj otroci k sveti maši prinesejo adventne darove.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 5. 1., po sveti maši.
Blagoslov otrok: Blagoslov bo na praznik Jezusovega krsta, v nedeljo, 11. 1., med sveto mašo, ob 10.00.

Božični koncert: V soboto, 10. 1. ob 16.00, bo v cerkvi sv. Martina božični koncert. Na koncertu bo nastopal otroški cerkveni pevski zbor »Gospodova rosa«. Koncert bo v sodelovanju s starši in glasbeno šolo Trbovlje. Naslov koncerta je »Jezus, pridi in nas reši«.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 12. 1., po sveti maši. Tematika letošnjih srečanj je zakrament evharistije, kar pomeni da še posebej obravnavamo vse, kar je povezano s sveto mašo.

Januarski večeri: »Januarski večeri« bodo potekali zadnje tri petke in sobote v januarju, kar pade na 16., 17., 23., 24., 30. in 31. januar. Naslov sklopa je »Veselje evangelija v družini«. Podroben razpored in opis predavanj bo na razpolago v zgibanki.

Ludvik: G. Zvone Podvinski, mi je sporočil, da mu je neka gospa ob Martinovih dnevih dejala, da naj pozdravi nečaka Ludvika na Švedskem. Rekla je, da je njegova edina še živeča teta. Na prošnjo g. Zvoneta prosim, da se omenjena gospa zglasi v župnišče.

PASTORALNA STATISTIKA 2014

Novo pastoralno stanje: Od 1. 8. je župnija sv. Marije v soupravi, zato bo statistika predstavljena skupaj za obe župniji.
Krsti: Župnija sv. Martin je imela tri krste, lansko leto enajst. Župnija sv. Marija pa štiri, lani pa tri.Krščenci: Žan Volaj (zakonski), Anej Šmergut (zunajzakonski), Zala Povše (zakonska), Nea–Ma Poplašen (civilnozakonska), Nejc Štojs (civilnozakonski), Lana Mokotar (zunajzakonska), Lea Jakovljevič (zunajzakonska).
Poroke: V letošnjem letu so bile tri poroke, kar je za dve več kot lani. Zakon so sklenili: Maja Žibret in Tadej Medved; Elizabeta Bukovec in Andrej Finžgar; Jasmina Urankar in Uroš Češnjevar.
Pogrebi: V preteklem letu smo imeli v obeh župnijah 65 krščanskih pogrebov. Zaradi prevelikega obsega prostora, niso objavljeni poimensko. Kdor želi poimenski vpogled imen pokojnih, lahko to stori s pomočjo župnijske mrliške knjige.
Veroučenci: V letošnjem veroučnem letu je k verouku vpisanih 71 veroučencev. Lansko veroučno leto je bilo vpisanih 82 veroučencev.
Gospodarstvo: V letu 2014 je imela župnija sv. Martin 29.434,26 € prihodkov in 37.044,65 € odhodkov. V prihodke so zajete nedeljske in praznične nabirke ter darovi posameznikov za potrebe župnije. Večji izdatki: kurilno olje 3.923,54 €; elektrika 3.545,80 €; dajatve škofiji 5.598.56 €. Župnija sv. Marija je imela (od avgusta) 8.252,48 € prihodkov in 7.029,63 € odhodkov. Če kdo želi podrobnejši pogled v poslovanje župnije, lahko dobi na vpogled blagajniško knjigo.