Oznanila za teden od 5.12. do 11.12.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 333,39 € in pri sv. Katarini 95,16 €. Skupaj 428,55 €. Tretjina nabirke je namenjena za potrebe škofijske Karitas. Bog povrni!

Gospodarske zadeve: V novembru je imela župnija 2.850,96 € prihodkov in 6.097,14 € izdatkov. Največji izdatek predstavlja nakup kurilnega olja, ki znaša 3.221,99 €. Zato je tudi današnja nabirka namenjena za kurjavo. Za ogrevanje v cerkvi smo namestili novo peč in dve novi cisterni. Prejšnja peč je bila stara in je imela veliko porabo, cisterne pa niso zadoščale evropskim standardom. Prav tako smo zamenjali dotrajana vrata na kurilnici v župnišču. Na račun za obe investiciji še čakamo.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo 5. 12., po sveti maši.
Zimska kapela: Med tednom smo pričeli s svetimi mašami v starem župnišču. V zimskem času bodo svete maše v cerkvi ob nedeljah, praznikih in ob prvih petkih.

Misijonski križ: Misijonski križ bo v teh dneh v rokah družine Rus. Danes ga prevzame Bojan Rus in ga vrne do četrtka. Na praznik Brezmadežne ga prevzame družina Rus ml., do nedelje, ko ga prevzameta Karolina in Franc Kraševec.

Novi ministrant: Na praznik Brezmadežne, 8. 12., bo pri večerni sveti maši sprejet med ministrante Lovro Verk, ki se je do sedaj pripravljal na ministrantsko službo. Spremljajmo ga z molitvijo.
Starši veroučencev: V ponedeljek, 12. 12., po sveti maši, bo v župnijski dvorani redno srečanje za starše veroučencev.

Adventni koledar: Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje z adventnimi zgodbami, molitvami in škatlico za zbiranje denarja. Zbrane darove naj prinesejo v cerkev k jaslicam, na dan Gospodovega razglašenja. Darovi bodo namenjeni najrevnejšim otrokom na svetu.

Spokorno bogoslužje: V soboto, 17. 12. ob 16.30, bo v cerkvi adventno spokorno bogoslužje in priložnost za spoved. Bogoslužje bo vodil br. Matej Nastran, ki je eden izmed dveh misijonarjev, ki nas bosta obiskala v postnem času.

Predavanje: V soboto, 17. 12., po sveti maši bo v župnijski dvorani predavanje z naslovom »Kako oznanjati Božjo besedo?« Predaval bo Zoran More, slovenski igralec, ki je hkrati angažiran krščanski laik. Obiska predavanja je lahko tudi priprava na župnijski misijon.

Slomškovo leto: Z novim cerkvenim letom smo vstopili tudi v Slomškovo leto, ko se bomo pripravljali na 150-letnico njegove smrti, ki bo 24. 9. 2012. Povabljeni smo k molitvi za njegovo kanonizacijo.