Oznanila za teden od 5.9. do 11.9.

– Prejšnjo nedeljo ste pri sv. Martinu darovali 302 € in pri sv. Katarini 78,19 €, skupaj 380,19 €. Bog povrni!

– V ponedeljek, 5. 9. po sveti maši, bo srečanje svetopisemske skupine. Prisrčno vabljeni vabljeni novi člani. Sveto pismo je neizčrpna knjiga, zato je nemogoče, da bi Božje sporočilo obvladali enkrat za vselej. Ob naših srečanjih se lahko ob premišljevanju Božje besede drug drugega obogatimo.

– Vpis k verouku bo potekal do 10. 9. Pri vpisu oddate prijavnico, katere so na voljo v cerkvi, in dobite učbenike. Skupaj s prispevkom za verouk, 17 €, bo na veroučenca prišlo okoli 30 €. Kjer imate več otrok, plačate prispevek za verouk samo za enega otroka. Urnik si lahko pogledate na oglasni deski.

– Veroučno leto bomo začeli 11. 9. ob 10.00, s sveto mašo v župnijski cerkvi.

– V ponedeljek, 12. 9. po sveti maši, bo v župnišču srečanje za starše veroučencev. V letošnjem veroučnem letu bomo imeli redna mesečna srečanja, saj lahko verouk doseže svoj namen samo, če smo v proces vključeni kateheti, starši in veroučenci. Na srečanjih pa ste dobrodošli tudi ostali, ki želite poglobiti versko znanje (stanje).

– Danes bo od 14.00 naprej, bo v baziliki Lurške Marije v Brestanici srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Srečanje bo vodil naš škof ordinarij, dr. Stanislav Lipovšek.

– V četrtek, na praznik Marijinega rojstva, bo med večerno sveto mašo prejel zakrament svetega krsta Jožef Šneberger. Molimo zanj in za njegove starše, da bi ga vzgojili v zrelega kristjana.

– V soboto, 10. 9., bo v Petrovčah molitveni dan za duhovne poklice, za Celjsko škofijo. Začetek bo ob 9.00 z molitveno uro, ob 10.00 pa bo sveta maša, ki jo bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek. Prijavite se v Martinovem kotu ali v župnišču. Cena za posameznike je 5 €, za družine pa 10 €. Odhod avtobusa bo ob 8.00.

– V nedeljo, 11. 9. ob 15.00, bomo v župnijski cerkvi obhajali obletnice porok. Prijavite v župnišču lahko pa tudi po telefonu. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. 9. Ob prijavi povejte, če želite imeti tudi spominsko sliko. V tem primeru znaša prispevek za sliko 20 €.

– V soboto, 17. 9., bo v Stični tradicionalno srečanje slovenske katoliške mladine. Kdor se želi udeležiti srečanja, naj se čim prej prijavi pri Maji Žibret.