Oznanila za teden od 6.4. do 12.4.

Zahvala: Hvala vsem, ki ste pred velikonočnim praznikom očistili cerkev in okolico. Posebej hvala vsem, ki s predanim srcem sodelujte pri življenju župnije, bodisi z materialno bodisi z duhovno pomočjo.

Velikonočna osmina: Velikonočni praznik je največji krščanski praznik, zato je njegovo obhajanje raztegnjeno v osem dni, do bele nedelje. Kdor more, naj se v osmini udeleži svete maše.

Bela nedelja: 2. velikonočno nedeljo imenujemo tudi »bela nedelja«. V prvih stoletjih so v Cerkvi krščevali praviloma za velikonočno vigilijo. V znamenje prerojenosti v Kristusu, so novokrščenci naslednjo nedeljo prišli k bogoslužju v belih oblačilih, zato so to nedeljo začeli imenovati »bela nedelja«. V zadnjih letih imenujemo to nedeljo tudi »nedelja Božjega usmiljenja«. Pobožnost v zvezi z Božjim usmiljenjem je bolj zasebnega značaja, zato je primerno, da jo obhajamo po družinah. Preveč kopičenja raznih ljudskih pobožnosti znotraj liturgije lahko razvodeni bistvo mašne daritve.

Medgeneracijska skupina: Srečanje bo v četrtek, 9. 4., ob 19.45.

Imenovanje novega ŽPS: Na belo nedeljo, pri sveti maši ob 10.00, bomo podelili škofova imenovanja novih članov ŽPS. Vse novoimenovane člane prosim, da pridejo k sveti maši k sv. Martinu. Prva seja novega ŽPS bo v torek, 21. 4. ob 19.45.

Verouk: Z rednim veroukom bomo nadaljevali 13. aprila.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 13. 4. ob 19.45. Vabljeni tudi ostali, ki želite poglobiti poznavanje krščanstva, še posebej svete evharistije.

Duhovne vaje za zakonce: Med 7. in 10. 5. bodo v Kančevcih duhovne vaje za zakonce. Poleg tistih, ki ste že vključeni v zakonske skupine, močno priporočam duhovne vaje tudi drugim zakoncem. V skladu  s smernicami Svetega sedeža, ste na duhovne vaje vabljeni tudi ločeni in ponovno poročeni.

Prvo obhajilo: V nedeljo, 31. 5., bodo prvoobhajanci prvič v polnosti prejeli zakrament evharistije. Molimo zanje in za njihove starše.

Možnost za pogovor: Vsi, ki imate vprašanja v zvezi z duhovnimi zadevami ste, po dogovoru, vabljeni na pogovor v župnišče.