Oznanila za teden od 7.1. do 13.1.

PASTORALNA STATISTIKA 2012
Poroke: Letošnje leto je prvo leto v zgodovini naše župnije, ki je bila ustanovljena leta 1545, ko ni bilo nobene poroke.

Krsti: V preteklem letu smo imeli 8 krstov, kar je za 2 manj kot v letu 2011. Krščenci: Aleks Mladenovič–Kurent (zakonski), Dominik Mladenovič-Kurent (zakonski), Anamel Merdanovič (civilnozakonska), Neja Kos (civilnozakonska), Lucija Smodiš (zakonska), Ema Prelesnik (izvenzakonska), Ela Klemen (zakonska), Katarina Jerman (zakonska).

Pogrebi: V preteklem letu smo imeli v župniji 46 krščanskih pogrebov, kar je enako kot v letu 2011. Pokojni: Franc Lokan, Alojz Zakonšek, Jože Kržišnik, Marjan Uranič, Terezija Drnovšek, Vera Kunstelj, Marija Božič, Srečko Kosem, Janez Režun, Zofija Centrih, Alojz Petek, Cvetka Bola, Rudolf Prašnikar, Srečko Spolovnak, Angela Čamer, Anton Bohorč, Anamarija Stanič, Majda Koder, Jožef Glas, Marija Starček, Milan Hribovšek, Vida Mira Zagorišek, Marijan Lesar, Anton Dolinšek, Jožefa Klampfer, Ladislav Turšič, Nada Terezija Matešič, Milka Jevšek, Vlado Pešec, Marijan Plevnik, Janez Komlanc, Rajko Rajšek, Zora Marija Holešek, Oskar Snoj, Breda Zakonjšek, Stanislav Žibert, Elsa Eržen, Leopold Zorec, Edvard Ajnik, Helena Žepič, Rozalija Lajovic, Anton Senčar, Zlata Poslek, Slavi Pošebal, Ana Češnovar, Julka Jager in Ivan Marodi.

Nedeljniki: Ob štetju nedeljnikov, 4. 11., je bilo pri treh nedeljskih mašah v župniji navzočih 284 vernikov. Ob štetju, 6. 11. 2011, je bilo navzočih 289 vernikov.

Veroučenci: V letošnjem veroučnem letu je k verouku vpisanih 74 veroučencev. Lansko veroučno leto je bilo vpisanih 63 veroučencev. Od tega jih je 14 prejelo zakrament birme. Nekoliko povečano število veroučencev v letošnjem veroučnem letu je posledica združevanja verouka z župnijo sv. Marije.

Gospodarstvo: V letu 2012 je imela župnija 36.294,62 € prihodkov in 57.624,85 € odhodkov. V prihodke so zajete nedeljske in praznične nabirke ter darovi posameznikov za potrebe župnije. Večji izdatki: sistem odvodnjavanja pri sv. Miklavžu 9.412,13 €; kurilno olje 8.663,99 €; dajatve škofiji 4.103,35; namestitev križa na starem pokopališču 2.787,12; elektrika 2.715,00 €; adaptacija dimnika na župnišču 1.168,34 €. Ostalo so sprotni stroški. Če kdo želi podrobnejši pogled v poslovanje župnije, lahko dobi na vpogled blagajniško knjigo.

AKTUALNI DOGODKI

Prihodki in odhodki: Prejšnji mesec je imela župnija 5.756,42 prihodkov in 7.976.64 € odhodkov.

Blagoslov domov: Če še kdo želi blagoslov doma, naj mi to sporoči osebno ali preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev.

Koledniki: Hvala vsem, ki ste ob obisku kolednikov velikodušno darovali denarna sredstva ob trikraljevski akciji. Zbrali smo 2.234 €.

Verouk: Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek, 7. 1. 2013.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 7. 1., po sveti maši.

Blagoslov otrok: Blagoslov bo na praznik Jezusovega krsta, v nedeljo, 13. 1., med sveto mašo, ob 10.00.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 14. 1., po sveti maši.

Januarski večeri: Tudi letos bodo »januarski večeri« potekali zadnje tri petke in sobote v januarju, kar pade na 11., 12., 18., 19., 25. in 26. januar. Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki.