Oznanila za teden od 7.2. do 13.2.

– V sklopu januarskih večerov ste darovali 820,62 evrov. Za predavatelje smo namenili 540 evrov. Družina Verk je iz lastnih sredstev vsak večer na lastne stroške poskrbela za večerjo predavatelja in tistih, ki smo z večerjali z njim. Prav tako sta se honorarju odpovedala voditeljica Mojca Dolinšek in zadnji predavatelj. Bog povrni vsem!

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 306,34 evrov, pri sv. Katarini 70,17 evrov. Skupaj 376,51 evrov. Bog povrni!

– V januarju je bilo za 4679,40 evrov prihodkov in za 7657,69 evrov izdatkov. Večji izdatki: LCD projektor 776,92 evrov, video-alarmni sistem 1550,89 evrov, kurilno olje 2383,01 evrov. Vse ostalo so redni stroški;

– v januarju so odšli v večnost: Jožefa Bricl, Gimnazijska 37; Emilija Sore, Kovinarsko naselje 1a; Cecilija Medved, Knezdol 33a; Marija Guzej, Ostenk 32; Ivica Medvešek, Dom in vrt 25; Peter Schneider, Sallaumines 10a; Štefanija Kupšek, Čeče 4;Zora Dolenc, Sallaumines 5;

– v četrtek, 10. 2., po sveti maši bo sestanek župnijskega gospodarskega sveta;

– naša župnija bo letos obhajala novo mašo Janeza Rusa. Mašniško posvečenje bo v 29. 6. ob 9.00, v ljubljanski stolnici. Sprejem novomašnika bo v soboto, 2. 7. ob 19.00, v župnijski cerkvi. Nova maša bo naslednji dan, 3. 7. ob 9.00, v župnijski cerkvi, večernice pa bodo ob 19.00, pri sv. Katarini. V dogovoru z novomašnikom, mu bo naša župnija darovala novomašni kelih, v vrednosti približno 1500 evrov. Prav tako bo šla na stroške župnije okrasitev cerkve in Doma svobode, kjer bo kosilo. Skupni stroški, ki se tičejo župnije bodo tako znašali med 2500 in 3000 evri. V ta namen bomo zbirali prostovoljne prispevke, ki jih lahko oddate v župnišče ali v Martinov kot. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu pa bo polovica nabirke namenjena za zgoraj navedene stroške. Če se bo nabralo več denarja kot je potrebno, bomo pomagali novomašniku pri stroških, ki jih bo imel za pogostitev po novi maši. Končna številka vseh stroškov bo znašala do 8000 evrov;

– glede na to, da se veliko ljudi sprašuje o namenu, ki jih imajo nabirke v naših cerkvah, moram dati v zvezi s tem pojasnilo. Vsaka nabirka, za katero se posebej ne oznani namen, gre za župnijske potrebe, kar v glavnem vključuje stvari, ki so potrebne za normalno delovanje župnije. Namenske nabirke, ki gredo izven župnije, pa so vedno vnaprej oznanjene. V zvezi s tem, hočem osvetliti, da s tem, ko prispevate  pri sveti maši v puščico ali košarico, prispevate tudi zase, saj smo vsi člani župnijske skupnosti.