Oznanila za teden od 7.5. do 13.5.

Srečanje za starše birmancev in botre: Kot smo se dogovorili, bo srečanje v ponedeljek, 7. 5., po sveti maši.

Kanonična vizitacija: V sredo, 9. 5., bo od 16.00 dalje v naši župniji potekala kanonična vizitacija. Vizitacijo bo opravil naš škof ordinarij, dr. Stanislav Lipovšek, ki bo v nedeljo, 13. 5. ob 10.00, tudi birmovalec. Vizitacija obsega pregled celotnega župnijskega imetja, vseh župnijskih knjig in verskega stanja v župniji. Škof bo vodil tudi sveto mašo ob 19.00, zato se svete maše udeležimo v čim večjem številu. Prosim, da se svete maše zagotovo udeležite člani ŽPS in GS ter člani ostalih župnijskih skupin. Po sveti maši bo v župnijski dvorani srečanje škofa z Župnijskim pastoralnim svetom in Župnijskim gospodarskim svetom.

Priprava na birmo: Od 4. 5. poteka v župnijski cerkvi, v okviru svete maše birmanska devetdnevnica. V prvi vrsti je namenjena birmancem, staršem in botrom. Ker pa vsi župljani sestavljamo eno župnijsko skupnost, smo k devetdnevnici vabljeni vsi, ki nimamo v tistem času nujnih zadržkov. V sredo, 9. 5. ob 18.30, bo srečanje škofa Stanislava z birmanci, na katerem bo škof med drugim preveril znanje iz krščanskega nauka. Prosim, da do birme vsi birmanci opravite sveto spoved. Možnost za spoved je vsak dan, pol ure pred sveto mašo. Samo po sebi umevno je tudi, da pristopite k spovedi tudi starši (kateri imate pogoje za odvezo) in botri. Starši in botri ste vabljeni tudi na čiščenje cerkve, ki bo v soboto, 12. 5. ob 9.00.

Birmanska slovesnost: Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 13. 5. ob 10.00. Birmanci, starši in botri se zberete ob 9.30 pred zakristijo, kjer boste dobili nadaljnja navodila. Na srečanju, 16. 4., smo se dogovorili, da bomo imeli uradnega fotografa. Zato prosim, da med slovesnostjo nihče drug ne fotografira, niti s fotoaparatom niti z mobitelom. Prav tako naj nihče ne snema slovesnosti. Prosim, da na to opozorite predvsem tiste, ki bodo prišli od drugod in ne bodo brali oznanil. Ta dan v župnijski cerkvi ne bo jutranje svete maše.

Šmarnična pobožnost: Ves mesec maj v župnijski cerkvi potekajo šmarnice, ki bodo takoj po sveti maši. Naslov šmarnic za otroke je »Dober + pravičen.si.« Šmarnice za odrasle pa imajo naslov »Iskalci Božjega kraljestva«. Glede na to, da je pri šmarnicah navzoča različna starostna populacija, skušamo predstaviti obe vrsti šmarničnega branja. Kdor se udeleži šmarnic prejme vsak dan eno podobico. Šmarnice pa niso namenjene samo otrokom, ampak vsem vernikom. Otroci ste eno uro pred sveto mašo vabljeni na igrišče, kjer lahko igrate nogomet ali kaj drugega. Zaradi šmarnic bo v mesecu maju ob sredah sveta maša ob 19.00. To nedeljo, 6. 5., bo šmarnična pobožnost za župnijsko cerkvijo, pri Hribškovi kapeli, ob 17.00.

Oratorij: Prvi teden v juliju bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišče ali Maji Žibret, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija.

Romanje župnijskih sodelavcev: V soboto, 9. 6., bo romanje članov župnijskih skupin v Št. Andraž na Koroškem. To pomeni, da ste na romanje vabljeni vsi, ki sodelujete v katerikoli župnijski skupini. Zaradi boljše preglednosti jih tukaj navajam: župnijski pastoralni svet, župnijski gospodarski svet s ključarji, svetopisemska skupina, Molitvena zveza za duhovne poklice, prenova v duhu, Karitas, pevski zbor, ministranti in bralci. Kdor želi na romanje, naj se do 27. 5. prijavi v župnišču ali Martinovem kotu.