Oznanila za teden od 8.10. do 14.10.

Nabirka: Prejšnji mesec je imela župnija 3.607,42 € prihodkov in 2.019,98 € odhodkov.

Svetopisemski maraton in celodnevno češčenje: Za nami je prvi svetopisemski maraton, ki je potekal brezhibno in v marsikomu izmed nas pustil globoke sadove. Ker v tem tednu vstopamo v leto vere, je lahko za našo župnijo izziv, da bi vernikom še bolj približali Božjo besedo. Prav tako sta za nami dva dneva celodnevnega češčenja Najsvetejšega, ko smo v imenu naše metropolije molili predvsem za versko prenovo slovenskega naroda.

Leto vere: V četrtek, 11. 10., bo minilo 50 let od začetka 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Ob tej obletnici vesoljna Cerkev vstopa v leto vere, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. Za Cerkev na Slovenskem bo to čas premišljevanja o vernosti slovenskega naroda, na podlagi pastoralnega načrta, z naslovom »Pridite in poglejte«, ki ga je izdala Slovenska škofovska konferenca. Na sejah župnijskega pastoralnega sveta bomo vse leto obravnavali ta dokument, naslednje leto pa bomo izdelali župnijski pastoralni načrt. Vodilo slovenskega pastoralnega načrta je osebna vera v Jezusa Kristusa. Na podlagi osebne vere bosta od sedaj naprej zasnovani tudi kateheza odraslih in kateheza otrok. Pastoralni načrt uvaja novost na zakramentalnem področju. Odslej za prejem zakramentov ne bo več samo po sebi umevno podeljevanje zakramentov po določenem številu let verouka. »Otrok prejme zakrament, ko sta on in njegova družina, iz katere izhaja, dovolj zrela zanj, ne pa, ko je dopolnil določeno starost ali opravil določeno število ur rednega verouka.« (PIP, 118)

Rožnovenska pobožnost: Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Pri tem je bistvenega pomena vsebina te molitve, kjer premišljujemo bistvene dele Jezusovega življenja in njegovega odrešenjskega delovanja. Molitev rožnega venca je povzetek evangelija, zato nam je lahko za izziv, da v Svetem pismu poiščemo odlomke, ki se nanašajo na posamezne skrivnosti. Edini dve skrivnosti, ki jih ne moremo najti v rožnem vencu, sta zadnji dve skrivnosti častitljivega dela. Molitev organizira Molitvena zveza za duhovne poklice. V župnijski cerkvi bo molitev vsak dan pol ure pred sveto mašo, ob sredah pa ob 18.30. Ob četrtkih pa molimo rožni venec ob svetopisemskih odlomkih. Ta mesec lahko molitev rožnega venca obudite tudi po družinah.

Srečanje za starše veroučencev: Srečanje bo v ponedeljek, 8. 10, po sveti maši. Srečanja so dobro obiskana, kar je za našo župnijo spodbudno, hkrati pa smo lahko tudi zgled za druge župnije. Nov pastoralni načrt, ki ga načrtujejo v okviru Slovenske škofovske konference, še posebej naroča pastoralno delo z odraslimi, še posebej s starši. Lahko rečemo, da smo glede tega ena izmed redkih župnij v Sloveniji, kjer poteka redno delo z odraslimi. Na srečanje ste vabljeni tudi tisti, ki nimate otrok pri verouku.

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta: Prvo srečanje ŽPS v novem pastoralnem letu bo v torek, 9. 10, po sveti maši.

Predšolski verouk: Ker se je prijavilo dovolj družin s predšolskimi otroci, bomo tudi letos imeli predšolski verouk, ki ga bo vodila Simona Jan. Prvo srečanje bo v četrtek, 11. 10. 2012, ob 17.00.

Skavti vabijo: Skavti stega zagorskih knapov vabijo v svoje vrste nove člane. Če si star med 8 in 21 let in si želiš Boga spoznavati tudi preko Njegovega stvarstva ter osvojiti skavtske veščine, potem se jim pridruži v soboto, 13. 10. 2012, ob 10. uri, v Europarku v Zagorju. Veseli te bodo!