Oznanila za teden od 9.10. do 15.10.

AKTUALNI POUDARKI
• Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Pri sv. Martinu ob četrtkih in petkih pol ure pred sveto mašo molimo rožni venec v kapeli Rožnovenske Matere Božje.
• V petek, ki je drugi v mesecu, je sveta maša kot običajno v domu Franca Salamona, dopoldan ob 10. uri.

ŽUPNIK SPOROČA
* Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste v dneh češčenja molili pred Najsvetejšim in pomagali pri bogoslužju. Posebej hvala sodelavcem pri sv. Mariji in g. organistu za izjemno lepo bogoslužje in glasbena presenečanja.

POPOLDANSKO ROMANJE NA BREZJE
Danes, v nedeljo 8. oktobra, bomo poromali na Brezje. Odhod avtobusa je ob 13. uri izpred cerkve sv. Martina. Avtobus bo pobiral po postajah vzdolž Trboveljske doline. Vstopite kjer vam je bližje. Po romarskem bogoslužju na Brezjah, ki bo ob 16. uri, se bomo podružili še ob obedu v gostišču Ančka v Šenčurju. Vsa mesta so zapolnjena. Hvala vam.

Biblična skupina vabi k druženju ob božji besedi v torek, 10. oktobra, po večerni sv. maši v učilnici pri sv. Martinu.

VABILO NOVIM PEVCEM
Oba naša župnijska pevska zbora želita nekoliko osvežiti svoje vrste, zato vabita v svoje vrste mlajše in starejše – skratka vse, ki imate veselje do petja. Kot vam je znano, zbora redno sodelujeta pri bogoslužju. Pomemben sestavni del delovanja vsakega pevskega zbora je poleg prepevanja tudi druženje. Vaje v obeh zborih potekajo enkrat tedensko, pri sv. Martinu vsako sredo ob 19. uri v pevski sobi starega župnišča, pri sv. Mariji pa vsako soboto ob 19. uri. Ne zakopljite svojega talenta!

Verouk in PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE
Starši nekaterih otrok, zlasti iz Čeč, ste izrazili željo po verouku za otroke, ki so nekdaj že hodili k verouku in so ga zaradi raznih okoliščin opustili, pa še niso prejeli zakramentov uvajanja kot je sveto obhajilo in sveta birma.
Zato vabim te in vse, tudi starše ostalih kandidatov iz »doline« na informativno srečanje glede verouka za omenjene, in sicer v četrtek, 12. oktobra, po večerni sveti maši v veroučni učilnici pri sv. Martinu.

ŠOLA ZA ZAKON
Tudi letos bo v naši župniji delovala Šola za zakon. Po programu, ki ga je pred približno 40 leti uvedel jezuit p. Vital Vider, bosta šolo vodila Inka in Gregor Špajzer. Pari se v Šoli za zakon od oktobra do konca maja srečujejo dvakrat mesečno in takrat si podelijo izkušnje in poglede o temi, o kateri so se štirinajst dni ali tri tedne pogovarjali v paru. Vabljeni ste vsi, ki se želite temeljito pripraviti na podelitev zakramenta svetega zakona. Prvo srečanje bo v soboto, 14. 10., ob 18.30 v starem župnišču. Več informacij je na voljo v zloženki, ki jo dobite pod korom.
O šoli za zakon lahko preberete tudi na spletu: http://najinapot.rkc.si/index.php/content/display/4/sola-za-zakon/20.

Zakrament sv. zakona želita prejeti:
ŽENIN: Jure Špitalar, samski, pravosodni policist, roj. 19. 5. 1983 v Trbovljah, sin Silvestra in Biljane roj. Radosavljevič. Biva: Gimnazijska cesta 22.
NEVESTA: Nina Ševarovič, rkt, samska, prof. razred. pouka, roj. 2. 5. 1988 v Celju, hči Jožeta in Sonje roj. Grobin. Biva: Poštna pot 6, župnija Ljubečna.

NAŠI POKOJNI
V tem tednu so bile s svetimi opravili pokopane: + Marija Serša (Vodenska c. 39), + Frančiška Jurgelj (Podvine 41., ž. Zagorje), + Leopoldina Kmet (Kolonija 1. maja 10a).

ROŽNOVENSKA POBOŽNOST V OKTOBRU
Mesec oktober nas vabi k poglobljeni molitvi rožnega venca. Skupaj bomo to molitev molili pred izpostavljenim Najsvetejšim pol ure pred večerno sveto mašo, in sicer pri sveti Mariji ob ponedeljkih in torkih, pri svetem Martinu pa v STRANSKI KAPELI ROŽNOVENSKE MARIJE vsak četrtek in petek, prav tako pol ure pred večerno mašo!! Lepo povabljeni!