Oznanila za tedna od 16.7. do 29.7.

Nabirka: Na praznik apostolov Petra in Pavla ste darovali za »Petrov novčič« pri sv. Martinu 73,82 € ter pri sv. Katarini 0 €. Ker pri sv. Katarini ob slovesnih praznikih ni več nabirk, sklepam, da ni več želje po sveti maši. (Tudi pri sv. Martinu je nekajkrat izpadla nabirka) Če mislite, da je ob slovesnih praznikih še smiselno darovati sveto mašo, me prosim, obvestite.

Prihodki in odhodki: Junija je imela župnija 2.405,29 € prihodkov in 10.565,53 € izdatkov. Večja izdatka sta 6.000 € avansnega plačila za dela pri sv. Miklavžu in adaptacija dimnika na župnišču 1.166,10 €.

Oratorij: Od 2. – 6. 7. je potekal oratorij z naslovom »Grem jaz«, ki se ga je udeležilo okoli 40 otrok iz obeh trboveljskih župnij. Ob tem se zahvaljujem vsem animatorjem, posebej še letošnjim birmancem, ki so s sodelovanjem pokazali zrelost in upravičili naše upanje, da na njih stoji prihodnost župnije.

Krištofova nedelja: V nedeljo, 22. 7., bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Že vrsto let na ta dan poteka akcija MIVA, ki omogoča misijonarjem, da pridejo do vozil za izvrševanje misijonskega poslanstva. Kot doslej, bomo na to nedeljo blagoslovili avtomobile in ob tem zbirali sredstva za misijonarje.

Cerkev sv. Miklavža: Okoli cerkve sv. Miklavža poteka izvajanje del sistema za odvodnjavanje in za zaustavitev napadov vlage. Izvajalec je podjetje Marodi d.o.o., ki je izstavilo predračun v višini 9.465,12 €. Izvajalca restavratorskih del v cerkvi še iščemo.