Postna spodbuda ob duhovnih delih usmiljenja

Naj vam predstavim molitveno spodbudo Škofijske Karitas Celje za letošnji postni čas.

Kot vodilo postne akcije so nam duhovna dela usmiljenja. Obnovimo jih:
grešnike svariti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati (krivico voljno prenašati), zmotne učiti, dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, za žive in rajne Boga prositi.

V prvi tretjini letošnjega postnega časa so nas duhovna dela usmiljenja vodila, da bi postajali vse bolj spravljivi ljudje. V tednu po pepelnici smo prosili Gospoda naj nam podeli milost priznanja svoje grešnosti, milost iskrenega odpuščanja in krotko ter potrpežljivo srce. V tednu po prvi postni nedelji smo se še posebej trudili žaljivcem odpustiti, v drugem tednu nadležne prenašati, oz. krivico voljno potrpeti, v tretjem pa zmotne učiti.

Naslednja tri duhovna dela usmiljenja – zmotne učiti, dvomljivcem prav svetovati in žalostne tolažiti, nas spodbujajo k čuječnosti in budnosti. Da ne hodimo okrog, zazrti v denar in druge visoko postavljena malike potrošništva, marveč z usmiljenim in ljubečim pogledom iščemo brate in sestre, posebej najbolj ranljive, uboge in prezrte.

Molitveni namen prihodnjega tedna:
– prosimo za dar vere in trdnega zaupanja v Božje usmiljenje,
– prosimo za srčnost, da bi trpečim in obupanim prinašali veselo sporočilo odrešenja,
– prosimo za zdravo pamet in modrost srca,
– prosimo za vse, ki so preganjani zaradi svoje vere,
– prosimo za dar budnosti, da ne bi prezrli nobene človeške stiske.

Postni izziv:
Preberem poglavje v Svetem pismu ali drugo knjigo, ki govori o veri.