Za 1. postno nedeljo

Mr  1,12-15                       
Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. (…) V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal.