Znamenja v župniji Trbovlje

Hišna kapelica pri Bukovec
2016-23-1
Izdelana je kot zidna niša v fasadi na stanovanjski hiši Gabrsko 22. Lastnika sta Jože in Ljudmila Bukovec.
Kot pripovedujeta, je hišna kapelica v tej hiši že od vsega začetka, torej je stara okoli 150 let. Ob obnovi hiše leta 2000 so obnovili tudi »hišno kapelico«.
Na polički v kapelici stoji keramični kip Lurške Matere Božje, sveča in dekoracija s cvetjem.