Oznanila za teden od 30.3. do 5.4.

Na Cvetno nedeljo bom obhajal sveto mašo, ob 10 uri. Če je le mogoče, ta čas spremljajte sv. mašo po TV SLO 2, in se v duhu pridružite moji daritvi. Tudi blagoslov zelenja bo opravljen v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Doma pa pripravite zelenje in ga pokropite z blagoslovljeno vodo. Nekateri ste me že vprašali, zato poudarjam, in po navodilu škofov posredujem inf., da duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

Molitev za zdravje v času epidemije
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo .Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

V času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 30. marec
+ Blaž Žnideršič
v zahvalo za zdravje in v d.namen
+ Lado Urigel

Torek 31. marec
+ Slavica, Franc Stakne- obl.
+ Marija Kobal – 30. dan
+ Antonija Lebar, druž. Lebar, Mivec

Sreda 1. april
V dober namen (643)

Četrtek 2. april
+ Bogu v zahvalo
+ Stjepan Pintarič, sestre in starši
živi in + družine Medved

Petek 3. april
+ Neža Štrajhar – obl.
+ Vesna, Jože Berakovič

Sobota 4. april
V čast sv. Duhu za zdravo pamet in za žive in + družine Medved

Nedelja 5. april
5. POSTNA – cvetna- NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ in živi družine Janc, Grešak in za zdravje
za zdravje otrok in druž. Poplašen

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik

Oznanila za teden od 23.3. do 29.3.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja, zaprti so tudi župnijski uradi. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni
V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:

Molitev za zdravje v času epidemije
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

V času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 23. marec
+ brat Stane – obl. žena Frančiška Cestnik
+ Martin Šmid, sor. Polšak
+ Ljudmila Belec – 30. dan

Torek 24. marec
+ Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Matilda Schad
+ Franc- obl., Antonija Medvešek
+ Alojz Zakonjšek – 30. dan

Sreda 25. marec
Gospodovo oznanjenje
+ Vano, Sašo, starši Šoba
po namenu sod. Karitas sv. Marija
+ Frančiška Željko – 30. dan

Četrtek 26. marec
+ družine Hudarin
+ Jože Smodiš – obl.
Bogu v zahvalo za življenje

Petek 27. marec
+ Jože Herman
+ Ljudmila Štrovs
+Slavko Androjna, druž. Androjna, Smeh

Sobota 28. marec
V dober namen (533)

Nedelja 29. marec
5. POSTNA – tiha- NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ Mišo Babič – 7.obl.,
+ družine Požar, Senčar, Granda
+ Silva Obrovnik – obl. starši in sestre
+ Adolf Sirše – obl.
+ Ljudmila Babič – 10.obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik

Oznanila za teden od 16.3. do 22.3.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja, zaprti so tudi župnijski uradi.
Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
Ukrep začne veljati v petek 13. marca 2020 in velja do preklica.

VOLITVE ČLANOV ŽPS
Slovenski škofje so glede na širjenje epidemije koronavirusa določili, da se preloži izbira novih članov za nedoločen čas.

Službeno duhovništvo, ki ga duhovniki vršimo, razen v izjemnih primerih ali bolezni, z zakonikom Cerkvenega prava določa, da duhovnik vsak dan daruje sveto daritev, če ni mogoče z udeležbo ljudstva, pa zasebno. Tako v tem času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. V tretjem postnem tednu bom tako maševal po namenih, ki ste jih darovali. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 16. marec
+ Jure Naglav – obl., in za zdravje
+ družine Polšak, Florjan Mihelič

Torek 17. marec
+ Mirko Brežnik- obl. in sorodniki
za zdravje v družini Šintler, Klančišar
+ Jurij Gotal -obl., + družine Bola

Sreda 18. marec
Po namenu (582)

Četrtek 19. marec
Sv. Jožef
+ Franci Zaverl – obl., + sorodniki
+ Rajko Bizjak
+ Jože Hrušovar

Petek 20. marec
živi in + sor. družine Kralj
+ Amalija Bevc – obl.

Sobota 21. marec
+ Jožef Herman Bogu v zahvalo

Nedelja 22. marec
4. POSTNA NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ družine Žunič
+ Jožefa Sakeljšek 30.dan
V zahvalo in priprošnjo
+ Jožef, Gabrijela Sakeljšek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte.

Oznanila za dni od 24.2. do 15.3.

BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND
Poleg rednega verouka in priprav na sveto birmo, se bodo letos naši birmanci udeležili tudi duhovnega vikenda, ki bo potekal v domu sv. Marjete v Šmarjeti od petka, 13. marca, do nedelje, 15. marca.

VOLITVE ČLANOV ŽPS
Na seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 13. januarja 2020 v Mariboru, so se škofje seznanili s Pravilnikom za izbiro članov ŽPS. Ob tem so škofje določili, da bo datum volitev članov ŽPS na četrto postno nedeljo, 22. marca 2020.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Spremljajmo vse te dogodke s svojo molitvijo.

POSTNEMU ČASU NA POT
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš,« napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel.
Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti

Vsako postno nedeljo bomo popoldan ob 15. uri molili sveti križev pot v Retju. Pridružite se molitvi v naravi. Če bo slabo vreme, pa bo molitev v cerkvi. Križev pot pripravijo skupine po sledečem razporedu:
1. postna nedelja – Molitvena skupina za duhovne poklice
2. postna nedelja – Medžupnijski pastoralni svet
3. postna nedelja – molitvena skupina Otroci Brezmadežne
4. postna nedelja – Karitas
5. postna nedelja – pevke in pevci

KRIŽEV POT V CERKVI SV. MARTINA
bo vsak PETEK pred sv. mašo v postnem času
28.2. ob 17.30: pevci cerkvenega zbora
6.3. ob 17.30: Župnijska Karitas
13.3. ob 17.30: bralci Božje besede
20.3. ob 17.30: Zakonska skupina
27.3. ob 17.30: Svetopisemska in molitvena skupina
3.4., ob 18.30: Ministranti in izredni delivci
10.4., ob 15.00: Medžupnijski pastoralni svet