Oznanila za 1. adventno nedeljo

V času, ko so prepovedana javna bogoslužja, vsak dan po vaših namenih duhovniki zasebno obhajamo svete daritve. Za nujne zadeve me kontaktirajte preko elekt. pošte ali telefona.

Adventni čas
Na prvo adventno nedeljo začenjamo sveti čas adventa. Letošnji bo gotovo poseben, drugačen. Bog daj, da bo ta čas drugačen tudi zavoljo tega kar živimo, kar doživljamo, da bo bolj družinski, bolj oseben, bolj umirjen čas. Ker se človek velikokrat ne zna ustaviti, pa so za pogled nazaj, za razmislek, za umiritev duše in duha morda potrebni časi in preizkušnje, ki smo jim priča. Vsem vam želim, da bi bil letošnji advent svet, preživet v molitvi ozirajoč se na besede adventnih prerokov: »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«

Miklavževanje
Sveti Miklavž, nas bo kljub vsem oviram, tudi letos obiskal. Otroci, ki ste jih prijavili, so skupaj s svojimi starši povabljeni na srečanje z njim, v soboto 5. decembra 2020, med 17.in 18. uro v cerkev sv. Martina. Tam vas bo sprejel sv. Miklavž, seveda ob upoštevanju tega, da so lahko hkrati v cerkvi člani samo ene družine. Vse pa bo sv. Miklavž iz cerkve sv. Martina pozdravil preko FB župnije.

Na 2. adventno nedeljo, 6.decembra, bo priložnost za prejem sv. obhajila od 11. – 12. ure v cerkvi sv. Martina. Na Marijin praznik, 8. decembra pa ob 18.uri v cerkvi sv. Marije. Ker je adventni čas milostni čas, bo prilika za sveto obhajilo tudi vse ostale nedelje. Razpored v razpredelnici ob mašnih namenih.

V kolikor bo le mogoče bom v času pred prazniki obiskal naše bolnike, ostali se za sveto spoved dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.

Marijanske koledarje, pratike in listne koledarje za leto 2021, dobite pri ge. Slavki Urigel in v župnijski pisarni.

Sporočam vam, da v letošnjem letu ni več prostih terminov za vaše mašne namene. Bog povrni.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 30. november
sv. Andrej, ap.
+ Blaž Žnideršič
+Marija Kolar -obl.

torek 1. december
*za uspešno operacijo
* Bogu v zahvalo za srečno gradnjo in sorodnike Letica, Dundjer

sreda 2. december
+ Hedvika Hribšek – 30.dan

četrtek 3. december
Sv. Frančišek Ksaver
+ sorodniki Bukovec
*za duhovne poklice

petek 4. december
*za osvoboditev duše
+ Vida Potočnik, Marija Šloser -obl.

sobota 5. december
+ starši Bizjak, Boštjan Gričar
Miklavžev večer /sv. Martin od 17.-18 ure/

NEDELJA 6. december
Sv. Miklavž
2. adventna nedelja
+ Frančiška Božič – obl., sestra, bratje
+ Ivan, Kristjan Marodi
* v zahvalo Mariji Pomagaj in za zdravje
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martin


ponedeljek 7. december
sv. Ambrož
+ sorodniki Lavrin, Guna

torek 8. december
Brezmadežno spočetje Device Marije
+ starši Obrez, Alojz Salmič, Slavi Grošelj
+ Andreja Žohar – 30. dan
ob 18.uri – sveto obhajilo v cerkvi sv. Marije

četrtek 10. december
+ sorodniki Bokal, Kralj, Rovšek
+ Minka Dolinšek- 30. dan

petek 11. december
+ Jožef Leskovšek
+ Manja, Štefka Sirše
+ Marijan Šinkovec, starši in sorodniki

sobota 12. december
+ sestra Anica, starši Bizjak, živi in + sorodniki
ob 18.uri – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina

NEDELJA 13.december
3. adventna nedelja
* za zdravje v družini Lučič, Pranjič
* živi in + družine Jerman, Durnik
+ duhovnik Viljem Pangerl
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora bitioddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.

Oznanila za 33. nedeljo med letom

V času, ko so prepovedana javna bogoslužja, vsak dan po vaših namenih duhovniki zasebno obhajamo svete daritve. Za nujne zadeve me kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona.

Adventni venčki
Župnijska Karitas sv. Martin sporoča, da bodo letos adventne venčke izdelovali po predhodnem naročilu, ki ga lahko oddate preko tel. št.: 041 944 145, ali se oglasite v njihovi pisarni. Naročila sprejemajo do ponedeljka 23. novembra.

Miklavževanje
Sveti Miklavž, bo kljub vsem oviram, tudi letos obiskoval otroke. V kolikor bo to mogoče v cerkvi, v kolikor ne, pa bo prinesel darila, ki jih boste lahko prišli poiskat. Da bo za vsakega prijavljenega otroka pripravljen paket z lepo vsebino, se je potrebno prijaviti do 1. adventne nedelje, 29. novembra po telefonu ali el. pošti župnije. Cena za posameznega otroka je 10 eur.

Ob prazniku Kristusa Kralja in sklepu cerkvenega leta, bo v kolikor se zadeve ne zaostrijo, mogoče prejeti sv. obhajilo, in sicer na predvečer praznika, v soboto, 21. nov ob 18. uri, v cerkvi sv. Marije; v nedeljo na praznik, pa od 11. – 12. ure v cerkvi sv. Martina.

V nedeljo, 29.11. bi obhajali tudi Katarinsko nedeljo, zato ste povabljeni, da pridete in se priporočite sv. Katarini. Če bodo razmere že dopuščale, bo tam sv. maša ob 10.uri, v koliko pa bodo javna bogoslužja še prepovedana, pa ste povabljeni, da se sv. Katarini osebno priporočite, pridete v njeno cerkev in tam prejmete sv. obhajilo. Priložnost za to bo od 11. do 12. ure.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 16. november
+ družin Naglav, Zavolovšek, Cestnik
* za zdravje v družini Špitalar

torek 17. november
+ Marija Robič – obl., sorodniki
+ Milka Koncilja

četrtek 19. november
+ Rajko Bizjak
+ Marija Valdiga, Marija Zupan

petek 20. november
+ družine Turšič, Obrez, Salmič
+ Ivana Šimec- obl.

sobota 21. november
ob 18.uri – sveto obhajilo v cerkvi sv. Marije
+ sorodniki Habjan
+ starši Amalija, Franc Lapi – obl.

NEDELJA 22.november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina
+ starši Filip, Rozalija – obl., Skale
+ č. sestra Pija Rajšek

torek 24. november
Juro, Mara, Jozo Dimač

sreda 25. november
sv. Katarina
* Bogu v zahvalo za 60 let in posvečeno življenje

četrtek 26. november
+ Marija Berčič
* za dušno in telesno zdravje

petek 27. november
+ sor. Katič, Redeljak, Martič
+ Jože Pešl

sobota 28. november
+ starši Kahne, Romih
+ Marija Suša – 30. dan

NEDELJA 29.november
1. adventna n.
KATARINSKA n.
nedelja KARITAS
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. KATARINE
* živi in + farani in dobrotniki
+ Urban Golob
+ Ilija, st. Jakovljevič, Brtan
+ Pavel Merzelj –obl.
+ Julka Jager – obl.
+ družin Sakeljšek, Kozjek, Marodi
+ Štefan, Justina Grešak, živi in + sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora bitioddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah.
Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.

Oznanila za nedeljo Vseh svetih

V času, ko so prepovedana javna bogoslužja, vsak dan po vaših namenih duhovniki zasebno obhajamo svete daritve. V času praznikov se lahko udeležite sv. obhajila in opravite sv. spoved. Za nujne zadeve me kontaktirajte preko elekt. pošte ali telefona.

V nedeljo, 8. novembra bi obhajali Martinovo nedeljo in prav tako zahvalno nedeljo. Od 11. do 12.30 ure pridite in se priporočite sv. Martinu. V POČASTITEV BODO IZPOSTAVLJENE NJEGOVE RELIKVIJE – POSMRTNI OSTANKI. Z ozirom na to, da sme biti v cerkvi hkrati le 6 oseb, se pomudite v KRATKI molitvi in prošnji zase, za vaše družine, našo župnijo in svet, ki trpi ob mnogih sodobnih bremenih. Ta dan ste povabljeni, da ob zahvalni nedelji oddate svoj dar k oltarju in prejmete sv. obhajilo.

V pastoralnih prostorih pri sv. Mariji je pripravljen prostor, ki smo ga odstopili domu Franca Salamona za nego okuženih bolnikov. Hvala vsem sodelavcem župnije in prostovoljcem Karitasa za pomoč pri urejanju prostora. Našo molitev in dobra dela namenimo za skupno dobro. Poskrbimo za svoje zdravje, ostanimo zdravi in se v molitvi priporočajmo B. Materi, sv. Roku, sv. Martinu in ostalim priprošnjikom.

Vsem, ki so zdravi in nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature bo v času praznikov ponujena priložnost za sv. spoved in prejem sv. obhajila, skupaj pa bomo tudi molili za rajne.

Sobota, 31.10. – od 16.-18. ure sv. spoved in sv. obhajilo v cerkvi sv. Marije

Nedelja, 1. 11.: VSI SVETI – od 16. do 18. ure sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina.
* 0b 18. uri se bodo oglasili zvonovi in nas povabili k molitvi za rajne. Skupaj bomo molili vse 4 dele sv. rožnega venca in sicer preko spletne povezave: https://meet.jit.si/%C5%BDupnijaTrbovlje-ViaLucis

Ponedeljek, 2. 11.: SPOMIN VERNIH RAJNIH * ob 11.uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina. * ob 18. uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Marije

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 2. november
+ Jože Leskovšek – 30. dan
+ Terezija Kmetič – 30. dan

torek 3. november
+ Jožefa Majnar – 30. dan
*za duhovne poklice

četrtek 5. november
+ Karla Japelj- Belec
+ sorodniki Bokal, Kralj, Rovšek
+Jože – obl., Gabrijela Sakelšek

petek 6. november
* za osvoboditev duše
* Vinko, starši Medvešek

sobota 7. november
+ Albert Trošt- obl., + družin Morinc, Geršak

NEDELJA 8.november
Martinova n. Zahvalna n.
od 11.–12. 30 ure – sveto obhajilo in počastitev relikvij sv. Martina
+ Milka Vrečko
*živi in + rodbine Senčar, Topole
*v zahvalo, za srečen porod in božje varstvo

torek 10. november
2 + Valentina in Ana cestnik

sreda 11. november
sv. Martin
* živi in + farani

četrtek 12. november
+ Franc Štrovs

petek 13. november
+ Zofija Ahac- 30. dan

sobota 14. november
+ starši Frančiška, Karel Jurgelj – obl.

NEDELJA 15.november
* za zdravje vnuka
* za zdravje in srečo v družini

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora bitioddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah.
Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.

Oznanila za teden pred vsemi svetimi

Slovenski škofje v svojem sporočilu vernikom svetujejo, da se zaradi zdravstvenih razmer na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.

TV Slovenija bo v času praznikov in tudi sicer do nadaljnjega omogočila spremljanje svete maše v neposrednem prenosu vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija. Sveto mašo lahko verniki spremljajo ob isti uri tudi preko spleta. Pridružimo se tudi mi temu bogoslužju.

Kot sporočajo škofje naj verniki med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november.

Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.).

Vsem, ki so zdravi in nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature pa bo tudi v naši župniji omogočena sveta spoved in sveto obhajilo, skupaj pa bomo tudi molili za rajne. V nadaljevanju vam sporočam termine in duhovne spodbude v času praznikov:

Sobota, 31.oktober
* od 16. do 18. ure priložnost za sv. spoved in sv. obhajilo v cerkvi sv. Marije

Nedelja, 1. november: VSI SVETI
* Popoldan bom na pokopališču opravil blagoslov grobov
* Od 16. do 18. ure priložnost za sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina.
* 0b 18. uri se bodo oglasili zvonovi in nas povabili k molitvi za rajne. Skupaj bomo molili vse 4 dele sv. rožnega venca in sicer preko spletne povezave: https://meet.jit.si/%C5%BDupnijaTrbovlje-ViaLucis

Ponedeljek, 2. november: SPOMIN VERNIH RAJNIH
* ob 11.uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Martina.
* 0b 18. uri sv. spoved in sv. obhajilo v župnijski cerkvi sv. Marije.

VSE TE DNEVE SPREMLJAJMO S SVOJO MOLITVIJO, DOBRIMI DELI IN POSKRBIMO TUDI ZA SVOJE ZDRAVJE.