Oznanila za nedeljo Svete Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje2022-24

Po končanem velikonočnem času, se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočna sveča, ki nas je spominjala na Vstalega Odrešenika se v cerkvah z oltarnega prostora odnese h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Prihodnji teden bomo obhajali praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. Po večerni sveti maši bo pri sv. Martinu delitev veroučnih spričeval in s tem tudi sklep letošnjega veroučnega leta.

SVETA MAŠA ZA BOLNIKE IN OSTARELE
V nedeljo, 19. junija sodelavci Karitas sv. Marija vabijo k sveti maši za bolnike in ostarele, ki bo ob 10.uri pri sv. Mariji. Med mašo bo prilika za prejem zakramenta sv. bolniškega maziljenja. Po sv. maši pa povabljeni k bratskemu obedu in srečanju.

VIDOVO ROMANJE NA SVETO PLANINO
V soboto, 18. junija, bo tradicionalno in zaobljubljeno Vidovo peš romanje na Sveto Planino. Začetek poti bo pri podružnici sv. Lenarta na Vrheh ob 10. uri. Ob 11. uri bo sveta maša na sveti Planini. Povabljeni tudi ostali naši farani in ljudje dobre volje.

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA IN SVETA MAŠA V RETJU
V petek, 24. junija bo ob 20. uri sveta maša pri sv. Križu v Retju. Po maši pa bo druženje ob spominu državnega praznika.

 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V mesecu juliju pa napovedujemo tudi župnijsko romanje, ki bo v soboto, 9.7. 2022. Podali se bomo v Belo Krajino. Več podrobnosti sledi v naslednjem župnijskem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 13. junij
sv. Anton Padovanski
19.00 sv. Marija: + Ivanka Sotenšek
+ Minka Rovšek

torek 14. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + starši Košir, 2 brata in sestra
+ Miloš Komac
za zdravje

četrtek 16. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO
10.00 sv. Marija: + Branko Špitaler (r.d. v večn.)
19.00 sv. Martin: + Peter Vozel, Marija Medvešek

petek 17. junij
Dom F. Salamon: Bogu v zahvalo

sobota 18. junij
19.00 sv. Martin: + Karolina, Franc – obl., Kraševec
+ družin Ceraj, Topole
+ Silva Medved – 8. dan

nedelja 19. junij
12. nedelja med letom
8.00 sv. Martin: + starši Jože – obl., Milena Lorger
+ Frančiška obl., Alojz Zupanec
+ Ivanka Mrak – obl., + Stanko
10.00 sv. Marija: MAŠA ZA BOLNIKE IN MAZILJENJE
živi in + farani
+ Franci Benko – obl.
+ Franc Zupančič – 8. dan


ponedeljek 20. junij
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Jožef Koznik

torek 21. junij
sv. Alojzij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, 2 Ivana Avflič
+ Fani, Alojz Željko

četrtek 23. junij
19.00 sv. Katarina: + Jani, Franc Brinar – obl.

petek 24. junij
SRCE JEZUSOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
20.00 sv. Križ: + Ivan Kahne – obl.

sobota 25. junij
SRCE MARIJINO
19.00 sv. Martin: * za domovino
+ Marijan Drobež

nedelja 26. junij
13. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Maja, Jože Jovan, Ivanka, Edi Golouh – obl.
10.00 sv. Martin: + starši, stari starši Štemberger


ponedeljek 27. junij
sv. Ema Krška
19.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
2 + sestri in Robičevi

torek 28. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Jože Herman, sor. Herman,
Obolnar

sreda 29. junij
sv. Peter in Pavel
19.00 sv. Martin: za nove duh. in diak. poklice
+ sorodniki Rajner iz Globušaka

četrtek 30. junij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Ana, Leopold -obl., Hribovšek
+ Frančišek Ahac – 30. dan

petek 1. julij
8.00 sv. Martin: za zdravo pamet

sobota 2. julij
19.00 sv. Martin: + Jimmy Mujkanovič
+ Kristina Sirše–30. dan, + Adolf
+ Franci Zupančič – 30. dan

nedelja 3. julij
14.nedelja med letom
sv. Tomaž- ap.
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rudi, Pavla Očko in v zahvalo
+ Ana Ahac
+ Silva Medved – 30.dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.
Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija je zaključena. Restavratorka je končala čiščenje in glavne popravke. Hvala za vaše darove in se še priporočamo.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Valerija Goljuf, Gimnazijska c. 25,
+ Frančišek Ahac, Kolonija 1. maja 10 a,
+ Joži Kreže, Planinska vas 20,
+ Kristina Sirše, Trg svobode 2,
+ Milena Vozelj, Kešetovo 1,
+ Silva Medved, Golovec 37,
+ Marijan Cestnik, Dom in vrt 22,
+ Maja Štrovs, Gabrsko 26,
+ Franc Zupančič, Gimnazijska cesta 15 b.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivato v miru.
Amen.

Oznanila za 6. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Še nekaj dni meseca maja nas vabi k šmarnicam. V nedeljo, 29. 5. ste povabljeni k šmarnicam pri Pangeršičevi kapeli, in sicer ob 17. uri.

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje dneve na naših podružnicah, ki so tesno povezane s kmečkim delom. Tako bomo s prošnjo procesijo, ki je kot uvod v bogoslužje, med prepevanjem litanij vseh svetnikov prosili za blagoslov in rodovitnost polj, za blagoslov človeškega dela, za varstvo pred ujmami in za lepo vreme ter dobro letino.

BINKOŠTNI PRAZNIK
S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo, 5. junija, bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha.
Beseda binkošti i zhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz ‘der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’ (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa.
Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi (vir: rkc.si).

Binkoštni praznik bomo letos še posebej slovesno obhajali, saj bo združen s slovesnostjo svete birme, na katero se pripravlja 19 birmancev. V petek, 27. maja bomo začeli birmansko devetdnevnico pri kateri bomo posebej razmišljali o darovih Svetega Duha.

V sredo, 1. junija prihaja na svoj prvi pastoralni in vizitacijski obisk v župnijo g. škof Maksimilijan. Čez dan bo na vizitaciji v pisarni in na ogledu župnije, zvečer ob 17.30 bo pri sv. Mariji srečanje z birmanci, ob 19. uri sv. maša in nato še srečanje z ključarji in člani ŽPS.
V četrtek, 2. junija ob 17.00 uri bo spoved za birmance, starše in botre pri sv. Martinu.
V pripravo na sveto birmo sodi tudi čiščenje cerkve in okolice, kar bo v petek, 3. junija ob 16.uri.
Ker je za župnijo sv. Marije ob Binkoštih tudi žegnanjski dan, naprošene gospodinje za sladke dobrote ob katerih se bomo lahko po sveti maši še nekoliko zadržali na prostoru pred cerkvijo.

MAŠA V ČAST SV. PRIMOŽU IN FELICIJANU
9. junija Cerkev obhaja god sv. Primoža in Felicijana. Oltar teh dveh mučencev, ki sta svoje mučeništvo pretrpela v letu 286, je pri nas postavljen v cerkvi sv. Marka. V ta namen bo sv. maša 9. junija zvečer v omenjeni cerkvi.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 23. maj
1. prošnji dan
19.00 sv. MARKO: za zdravje
za duše v vicah in spr. grešnik.

torek 24. maj
2. prošnji dan
Marija Pomočnica Kristjanov
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Turšičevi, Matilda Schad, Slavi Grošelj
+ Marina Kovač
v čast Mariji Pomagaj
Bogu v zahvalo za srečen porod in za zdravje v družini

sreda 25. maj
3. prošnji dan
19.00 sv. Katarina: za zdravje in v dober namen

četrtek 26. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
19.00 sv. Martin: za zdr. v druž. in srečen porod
+ Rudi, Rudolf Krevl

petek 27. maj
bl. Alojzij Grozde
ZAČETEK BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE
19.00 sv. Martin: + Branko Špitaler – 30. dan

sobota 28. maj
19.00 sv. Martin: + Marjan Knez, sor. Knez, Fabčič
Cirila, Ludvik Potrpin

nedelja 29. maj
7. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Vincenc – obl., sor. Šmid, Grabnar, Bizjak
10.00 sv. Martin: PRVO SVETO OBHAJILO
+ Silvester Garbas – obl.


ponedeljek 30. maj
19.00 sv. Marko: + Blaž Žnideršič

torek 31. maj
OBISKANJE DEVICE MARIJE
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: SKLEP ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
+ teta Mici in dobrotniki
za zdravje

sreda 1. junij
ŠKOFOV VIZITACIJSKI OBISK
19.00 sv. Marija: za duhovne poklice
za birmance in botre

četrtek 2. junij
sv. Justin, mučenec
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Janez Pečjak – obl.
+ Leopold, Andrej Medved

petek 3. junij
sv. Karel in ugandski mučenci
19.00 sv. Martin: + Branko, Milena Jan

sobota 4. junij
19.00 sv. Martin: + starši Roter
+ starši Senčar

nedelja 5. junij
BINKOŠTI
8.00 sv. Martin: + Robert, Danijel Ceraj
+ Rudi Prašnikar – obl.
10.00 sv. Marija: SLOVESNOST SVETE BIRME
+ Rozi Brežnik
+ živi in + farani


ponedeljek 6. junij
MARIJA MATI CERKVE
19.00 sv. Marija: za zdravje in v dober namen
B. in MB. v zahvalo (Baloh)
Konrad Napret – 30. dan

torek 7. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + sorodniki Dimač
za zdravje in Bogu v zahvalo za sodelavce Karitasa

četrtek 9. junij
sv. Primož in Felicijan, muč.
19.00 sv. Marko: + Marija Romih ( r.d.v večnosti)
za zdravje (Mihela)

petek 10. junij
8.00 sv. Martin: + Janez Vratanar – 5.obl.

sobota 11. junij
sv. Barnaba ap., KVATRNA
19.00 sv. Martin: + Branko Detela – obl.

nedelja 12. junij
SVETA TROJICA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ st., bratje Jan, Francka Jerebičnik
10.00 sv. Martin: + Frida Kerec – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija poteka. Priporočamo se še za vaše darove. Posebej povabljeni vsi, ki vam je sv. Alojzij godovni zavetnik.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Branko Špitaler, Dom in vrt 23,
+ Franc Štros, Loke 17,
+ Konrad Napret, Krajna Brda 13 – Sevnica
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

Oznanila za 3. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

 

 

 

 

 

Spet kliče nas venčani maj,
k Mariji v nadzemeljski raj.
Cvetice dobrave si venčajo glave,
raduje se polje in gaj.

 

ŠMARNIČNA POBOŽNOST V ŽUPNIJI
Mesec maj nas vabi k šmarnicam in češčenju Božje Matere Marije. Šmarnice za otroke, Marija ima rada vse otroke, nam v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Šmarnice za odrasle, Marija ima mnogo oblek nas vabijo na romanje v različna romarska svetišča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami Božje Matere.
V mesecu maju bodo šmarnične svete maše tudi po naših podružnicah. Pri mašah bomo prebirali šmarnice za odrasle. Otroci bodo imeli otroške šmarnice in majsko pobožnost vsak večer ob 19. 30 uri pri svetem Martinu.
Prav tako obujamo šmarnične pobožnosti ob nedeljah popoldan pri družinah oz. pri Marijinih znamenjih. Tako so dogovorjeni naslednji kraji in nedelje: 8. maja pri družini Radić (Novi dom 6a); 15. maja pri družini Medvešek (Novi dom 37); 22. maja v cerkvi sv. Marije; 29. maja pri družini Kurnik (Pod Ostrim vrhom 27). Vsakokrat s pričetkom ob 16. uri.

Stopili smo v mesec maj in s tem tudi v čas neposredne priprave na praznik prvega svetega obhajila, ki ga bo 29. maja prejelo 6 prvoobhajancev. V molitvi se te dni spomnimo naših prvoobhajancev in tudi njihovih staršev in kakor bomo molili za nove duhovne in redovne poklice imejmo v mislih tudi molitev za
tiske starše, ki so pri svetem krstu obljubili duhovno povezanost s cerkvijo, potem pa na to pozabili, vsled česar tudi tako malo število prvoobhajancev.

MAŠA PRI SV. KATARINI IN BLAGOSLOV TRAKTORJEV
Na jutrišnji praznični dan, ob 11. uri, bo pri sv. Katarini blagoslov traktorjev in drugih kmetijskih mehanizacij. Tako se bomo vsi skupaj priporočili sv. Katarini in drugim pomladnim svetnikom za blagoslov in božje varstvo pri delu na kmetijah, poljih, travnikih, vrtovih…

GOD SV. FLORIJANA
Ob godu sv. Florijana, zavetnika gasilcev, bomo s posebno priprošnjo in gasilsko sveto mašo priporočili Bogu naše gasilce. V ta namen bo sveta maša z udeležbo gasilk in  gasilcev v nedeljo, 8. maja, ob 10. uri pri sveti Mariji.

DAR ZA CVETJE
Kot ste sedaj že vajeni, so bili vaši darovi cvetne nedelje, namenjeni za krašenje naših cerkva. Tako ste pri sv. Martinu na cvetno nedeljo darovali 699 eur, pri sv. Mariji pa 645 eur.
Ob zahvali vsem darovalcem tudi iskrena zahvala vsem, ki se skozi vso leto trudite, in krasite ter urejate naša svetišča. Bog povrni za vašo skrb in lepoto ter urejenost bogoslužnih prostorov.

Na veliki četrtek ste pri namenski nabirki za BEGUNCE IZ UKRAJINE, darovali 163 €. Pri Božjem grobu pa je bilo zbranih 165 €, kar se nameni za baziliko Božjega groba v Jeruzalemu.

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
Od 1. do 8. maja bo potekal teden molitve za duhovne poklice pod geslom: Pojdi in popravi mojo cerkev!
V tednu molitve naj bo živo in čim bolj zavzeto »poklicno« dogajanje predvsem v naših družinah, v župnijah, v skupinah, kjer delujemo. Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno katehezo.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 2.maj
19.00 sv. Marija: + mama Ema in v dober namen
+ Jozo, Mara, Juro sor. Lavrič, Dimač

torek 3. maj
sv. Filip in Jakob, apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + sor. Jazbinšek in v dober namen
za nove duh. in diak. poklice
+ Lotte Elizabeta Baloh – 30. dan

sreda 4. maj
sv. Florijan, muč.
19.00 SV. KRIŽ: + Ivan Gričar
za zdravje sestre in uspešno operacijo

četrtek 5. maj
19.00 SV. KATARINA: + Slavko, Mimi, Peter Habjan
+ Zinka, Ivan Drnovšek

petek 6. maj
8.00 sv. Martin: + Anica – obl., Matevž Kahne

sobota 7. maj
19.00 sv. Martin: + sor. Grabnar, Šmid, živi in +prijatelji

nedelja 8. maj
4. VELIKONOČNA
8.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Jozo, Anđa Brčina – obl.
za zdravje v druž. Pangeršič, Bokal, Jurič
10.00 sv. Marija: živi in + gasilci
+ Minka Rovšek
+ Anja Pangeršič – obl.


ponedeljek 9. maj
19.00 sv. Marko: + sestra Zdenka
za srečno zadnjo uro in za milost Božjo

torek 10. maj
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ za duše v vicah
+ Barbka Kmetič – 30.dan

sreda 11. maj
19.00 SV. KRIŽ: za zdravje družine Kavšak
+ Branko Špitaler – 8.dan

četrtek 12. maj
19.00 SV. KATARINA: + Janez Jager – 30. dan
+ Anica Kokove ( r.d.v več.)

petek 13. maj
FATIMSKA MATI BOŽJA
8.00 sv. Martin: v dober namen in za Božje varstvo

sobota 14. maj
19.00 sv. Martin: + Janez Jerman
+ Jožefa Prnaver – 30. dan
+ Jani Prašnikar – obl.

nedelja 15. maj
5. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: + Ida Medved – obl.
za zdravje in blagoslov ( Letica)
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Cvetka, Ciril Lanišnik


ponedeljek 16. maj
19.00 SV. MARKO: + Marija Valdiga, Ljudmila Zupan
+ Janez Božič, st. Božič, Knez

torek 17. maj
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Andreja, sor. Žohar, Benko
+ starši Ajdišek, Lenart

sreda 18. maj
19.00 SV. KRIŽ: + Jožef Koznik

četrtek 19. maj
19.00 SV. KATARINA: + starši in sorodniki

petek 20. maj
8.00 sv. Martin: po namenu

sobota 21. maj
19.00 sv. Martin: + starši Petan, Sotler
+ Stanislav in družina Cestnik

nedelja 22. maj
6. VELIKONOČNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Stane Štepec – obl.
10.00 sv. Martin: + Franc Ribnikar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Kraljica Slovencev,
sprejmi v svoje naročje vse
svoje otroke.

Privedi nas k Jezusu,da
bomo začutili,
da je naš Brat in Odrešenik.

Bodi nam vsam najkrajša pot
k Božjemu sinu.

 

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija se je začela.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.810 €.
Priporočamo se še, saj so obnovitvena dela ocenjena na približno 8.000 €.

SINODA
Je skupna pot poslušanja eden drugega, na kateri lahko sodeluje vsak, ki je veren ali neveren-ateist, saj želi sinoda zajeti čim širši krog ljudi, ki želijo biti slišani. Vabljeni, da anonimno izpolnite vprašalnik na strani celjske škofije in s tem prispevate svoj delež (https://skofija-celje.si/sinoda-2021-2023-spletni-vprasalnik-za-vernike/)

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Jože Fakin, Kešetovo 1,
+ Jožefa Prnaver, Ul. španskih borcev 3,
+ Ana Volaj, Trg revolucije 4.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivato v miru.
Amen.

Oznanila za cvetno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Radostno obhajanje VELIKONOČNIH DNI!

V velikem tednu bom vsak dan pol ure pred mašo na voljo še za sveto spoved.

OBISK BOLNIKOV
V prihodnjih dneh pred prazniki bom obiskal naše bolnike po domovih.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Veliki četrtek – postavitev svete Evharistije
Na veliki četrtek se duhovniki zberemo ob škofih na t. i. krizmeni maši v stolnicah, kjer škofje posvečujejo sveta olja. Z obhajanjem svetega tridnevja in s tem največjih skrivnosti naše vere pa bomo v župniji začeli v četrtek zvečer, ko se bomo spominjali rojstnega dne svete evharistije.
S slovesno mašo zadnje večerje bomo ob 19. uri v cerkvi sv. Martina počastili spomin zadnje večerje. Po bogoslužju pa Najsvetejše iz tabernaklja ponesli v stransko kapelo, ki ta dan predstavlja Oljsko goro. Tabernakelj bo ostal prazen, glavni in daritveni oltar brez prtov, kar predstavlja žalost ob dogodku Jezusovega trpljenja.
Pri sveti maši na veliki četrtek zvečer se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. Po prenosu Najsvetejšega v stransko kapelo, sledi molitvena ura, ki jo pripravijo člani MZDP. Na veliki četrtek utihnejo tudi orgle in zvonovi.
Nabirka velikega četrtka bo letos po navodilih slovenskih škofov namenjena za pomoč ukrajinskim beguncem.

Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu
Veliki petek je dan strogega posta in spomin Jezusove smrti na križu. Ob uri Odrešenikove smrti, ob 15. uri, se bomo zbrali v cerkvi sv. Martina k molitvi križevega pota. Ob 19. uri zvečer bomo obrede velikega petka obhajali pri sv. Mariji. Po obredih bomo Najsvetejše, ki se ogrne v tančico, v spomin Jezusove smrti, ponesli k Božjemu grobu in tam s kratko molitveno uro počastili v grobu ležečega Odrešenika.

Velika sobota – Jezusov počitek v grobu
Na veliko soboto se verniki ustavljamo ob božjem grobu in premišljujemo Jezusovo trpljenje in smrt. Stara in lepa slovenska navada pa je tudi blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj in blagoslov velikonočnih jedil čez dan.
Blagoslov ognja bo pri sv. Martinu ob 7.30, pri sv. Mariji pa ob 8.00 uri zjutraj.
Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, znan predvsem v naši deželi in je namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi tako lažje dojeli Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.
Blagoslovi jedil bodo:
pri sv. Martinu ob 10.00 in 15.00 uri,
v Retju ob 14. uri,
pri sv. Mariji ob 11.00 in 17.00 uri,
pri sv. Katarini ob 16. uri.

Velikonočna vigilija – po zelo starem izročilu je noč iz velike sobote na veliko nedeljo, posvečena bedenju za Gospoda. Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje celega leta. Slavje se stopnjuje od drobnega plamenčka, preko hvalnice velikonočni sveči, svetopisemskih odlomkov, Slave, Aleluje, obnovitve krstnih obljub do slovesne evharistične daritve…

Velikonočna nedelja Gospodovega vstajenja
Velikonočno jutro je tisti najsvetejši dan, ko se kristjani zaziramo v prazen grob. Najlepši dogodek je gotovo vstajenjska procesija, ko Najsvetejše in Vstalega Zveličarja ponesemo po ulicah, cestah in trgih naše dežele. Velikonočna procesija bo pri sv. Martinu ob 7.00. Pri sveti Mariji bo slovesno velikonočno bogoslužje ob 10.uri.

»Emavs« – Retje
Učencema, ki sta potovala proti Emavsu se je po tem, ko je vstal od mrtvih, pridružil sam Jezus, zato tudi kristjani v spomin na ta dogodek dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, pojdemo v »Emavs«. V naši župniji to pot predstavlja cerkev sv. Križa v Retju, kamor ste povabljeni na velikonočni ponedeljek, ob 17. uri najprej k sveti maši in potem k prijateljskemu druženju.

Kristus je vstal,
Ljubezen je premagala sovraštvo,
Luč je premagala temo,
Življenje je premagalo smrt…

Spominjam se Vas pri molitvi in daritvi
in voščim doživeto obhajanje
velikonočnih skrivnosti!
Tomaž Šojč, žpk Trboveljski

BIRMA
Iz škofije smo dobili informacijo o potrditvi datuma za letošnjo sveto birmo, ki bo na Binkošti pri sv. Mariji. Takrat bo tam tudi žegnanjski dan, in z nami bo birmovalec g.škof Maksimiljan Matjaž.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 11. april
PONEDELJEK VEL. TEDNA
18.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. A.M. SLOMŠKU
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Rozi Brežnik
po namenu darovalke

torek 12. april
TOREK VELIK. TEDNA
18.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
19.00 sv. Marija: B. v zahv. za 50 let (Špajzer)
v čast sv. trem kraljem

četrtek 14. april
VELIKI ČETRTEK
SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE
19.00 sv. Martin: + č.s. Majda Pangeršič
+ Franc, Terezija Kralj -obl.
za duhovne poklice

petek 15. april
VELIKI PETEK
STROGI POST
15.00 sv.Martin: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
19.00 sv. Marija: OBREDI VELIKEGA PETKA

sobota 16. april
VELIKA SOBOTA
BLAGOSLOV OGNJA IN VELIKONOČNIH JEDIL
20.00 sv. Marija: OBREDI VELIKONOČNE VIGILIJE
+ duh. Danijel Slatinek
+ Jože Zajc in + Zdenka
+ Rozalija Kmetič

nedelja 17. april
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
7.00 sv. Martin: VSTAJENJSKA PROCESIJA
živi in + farani
+ Minka Rovšek
10.00 sv. Marija: + sor. Lučič, Pranjič in za zdravje
+ Jože , Vesna in sor. Razdrh
za zdravje in v.d.namen (Perič)


ponedeljek 18. april
VELIKONOČNI PONEDELJEK
10.00 sv. Katarina: živi in + druž. Zorko in za zdravje
+ Avgust Babič, sin Mišo in sor.
17.00 sv. Križ: B. v zahv. za 80. let (Izlakar)
+ Ivan Gričar

torek 19. april
torek v velikon. osmini
19.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ sor. Jug, Dvoršak in v.d. namen
+ Fani Tahirovič

četrtek 21. april
četrtek v velikonoč. osmini
19.00 sv. Katarina: + Marija Brinar
+ Marija Štrajhar starši Zavrl
+ Kristina Roter

petek 22. april
petek v velikonoč. osmini
8.00 sv. Martin: + Marija Romih
po namenu darovalke

sobota 23. april
sobota v velikonočni osmini
19.00 sv. Martin: 2 + Jureta Katič
v dober namen

nedelja 24. april
BELA NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
Bogu v zahv. ob rojstnem dnevu
+ Angela, Jože Kovačič
10.00 sv. Martin: + Malči Razoršek
+ Ante Dejanovič


ponedeljek 25. april
Sv. Marko, evangelist
19.00 sv. Marko: + starši Bizjak in sorodniki
za duše v vicah

torek 26. april
18.30 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Vladimir -obl., + druž. Antolič,
Gregorič; + Filipina
+ Jana Košič – obl.

četrtek 28. april
sv. Peter Chanel
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Marina Kovač (r.d.v več.)
+Miroslav Mivec in za zdravje

petek 29. april
sv. Katarina Sienska
8.00 sv. Martin: + Rudi Klančar – obl.
po namenu darovalke

sobota 30. april
19.00 sv. Martin: + Blaž ŽnideršIč
+Jani Kos

nedelja 1.maj
3. Velikonočna nedelja
sv. Jožef – delavec
8.00 sv. Marija: + Rozi Brežnik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ starši, bratje družine Novak

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija se bo, kakor smo določili v pogodbi, zaradi specifičnosti obnove začela takoj, ko bodo vremenski pogoji primerni.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 2.765 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

SINODA
Je skupna pot poslušanja eden drugega, na kateri lahko sodeluje vsak, ki je veren ali neveren-ateist, saj želi sinoda zajeti čim širši krog ljudi, ki želijo biti slišani. Vabljeni, da anonimno izpolnite vprašalnik na strani celjske škofije in s tem prispevate svoj delež.

S svetimi opravili sta bila pokopana:
+ Franc Veble, Sallaumines 5,
+ Lotte Elizabeta Baloh, Kešetovo 10a.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivata v miru.
Amen.