Oznanila za dni od 24.2. do 15.3.

BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND
Poleg rednega verouka in priprav na sveto birmo, se bodo letos naši birmanci udeležili tudi duhovnega vikenda, ki bo potekal v domu sv. Marjete v Šmarjeti od petka, 13. marca, do nedelje, 15. marca.

VOLITVE ČLANOV ŽPS
Na seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 13. januarja 2020 v Mariboru, so se škofje seznanili s Pravilnikom za izbiro članov ŽPS. Ob tem so škofje določili, da bo datum volitev članov ŽPS na četrto postno nedeljo, 22. marca 2020.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Spremljajmo vse te dogodke s svojo molitvijo.

POSTNEMU ČASU NA POT
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš,« napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel.
Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti

Vsako postno nedeljo bomo popoldan ob 15. uri molili sveti križev pot v Retju. Pridružite se molitvi v naravi. Če bo slabo vreme, pa bo molitev v cerkvi. Križev pot pripravijo skupine po sledečem razporedu:
1. postna nedelja – Molitvena skupina za duhovne poklice
2. postna nedelja – Medžupnijski pastoralni svet
3. postna nedelja – molitvena skupina Otroci Brezmadežne
4. postna nedelja – Karitas
5. postna nedelja – pevke in pevci

KRIŽEV POT V CERKVI SV. MARTINA
bo vsak PETEK pred sv. mašo v postnem času
28.2. ob 17.30: pevci cerkvenega zbora
6.3. ob 17.30: Župnijska Karitas
13.3. ob 17.30: bralci Božje besede
20.3. ob 17.30: Zakonska skupina
27.3. ob 17.30: Svetopisemska in molitvena skupina
3.4., ob 18.30: Ministranti in izredni delivci
10.4., ob 15.00: Medžupnijski pastoralni svet

Oznanila za teden od 17.2. do 23.2.

AKTUALNI DOGODKI
SREČANJE BRALCEV in BRALK božje besede bo v ponedeljek, 17. 2. po večerni maši v prostorih župnijšča pri sv. Mariji!

SREČANJE IZREDNIH DELILCEV svetega obhajila bo v torek, 18.2. po večerni maši v prostorih župnišča pri sv. Mariji.

V četrtek 20. januarja sveta maša pri sv. Katarini

Prijavite se za župnijsko romanje v Južno Italijo.

Oznanila za dni od 27.1. do 16.2.

Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste me povabili na blagoslove domov. Hvala tudi tistim, ki ste razumeli, da sem želel letos obiskati še posebej tiste, ki jih še nikoli nisem in so zato ti imeli prednost.

Tudi v letošnjem letu imejte v mislih razpored maš po naših podružnicah in sicer, običajno vsak 3. četrtek v mesecu pri sv. Katarini, v poletnem času ob prvih ponedeljkih v Retju, v mesecu maju pa šmarnična pobožnost vsak dan v drugi podružnici.

Slovesnost svete birme bo letos pri sv. Martinu v nedeljo, 26. aprila, ob 10. uri.

Prvo sveto obhajilo pa bo v nedeljo, 17. maja, prav tako ob 10. uri pri sv. Martinu.

Nedelja svetega pisma
Današnja nedelja, je nedelja Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem je »Pogovarjala sta se« (Lk 24,14a), in ga najdemo v odlomku o emavških učencih, in ga je papež Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepu sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve.
S tem geslom želimo postaviti v središče našega razmišljanja o Božji besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka poroča o zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub razočaranju in negotovosti, sta se o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in graditev življenjskih odnosa z Bogom. (rkc.si)

Gospodovo darovanje – SVEČNICA
Prvotno ime praznika je bilo ‘Marijino očiščevanje’. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je dobilo ime ‘srečanje’ po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval “luč v razsvetljenje poganov”. Na te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. Po obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. Cerkev, ki je uvedla na ta dan blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet nadnarave, v cerkven obred: v njem je ‘luč’ prispodoba Mesija, ki »razsvetljuje človeštvo«, mu razodeva smisel sveta in življenja. (VIR: OGNJIŠČE.SI)

God sv. Valentina
V petek, 14. februarja, obhajamo god sv. Valentina. Njegov lep oltar krasi cerkev v Retju, zato bo tam sveta maša na njegov god, ob 10. uri, na valentinovo nedeljo pa popoldne ob 15. uri. Lepo vabljeni.

VABILO na ŽUPNIJSKO ROMANJE
Ker boste v začetku novega leta že načrtovali leto, ki je pred nami, naj vam zato že zdaj omenim in vas povabim na skupno štiridnevno romanje v JUŽNO ITALIJO, kamor skupaj s turistično agencijo Aritours vabi naša župnija. Romanje v Loreto, San Giovanni Rotondo, Bari… bo od 27. do 30. maja 2020. Več informacij dobite v župnijski pisarni.

Oznanila za dni od 6.1. do 26.1.

Aktualno dogajanje
Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali in oblikovali praznična bogoslužja. Bog povrni za vaša voščila ob praznikih in tudi ob mojem osebnem prazniku.

BLAGOSLOV DOMOV
Vse tja do svečniškega praznika, 2. februarja, bom blagoslovljal vaše domove. Za blagoslove pri sv. Katarini se s prijavo obrnite na gospo Majdo ali se dogovorite pri g. Darkotu Kovačecu. Blagoslovni dan na sv. Katarini bo sreda, 8. januar, in četrtek, 16. januar, pri ostalih pa kot smo terminsko dogovorjeni.

URADNE URE v župnijski pisarni: pon., tor., od 10. do 12. ure.
KRST otroka prijavite vsaj mesec dni pred krstom. Krščevanje je ob sobotah in ob nedeljah ob 11. oz. 12. uri ali po dogovoru.
OBHAJILO BOLNIM IN OSTARELIM duhovnik prinaša na dom vsak prvi petek v mesecu.
ZA OBISK V BOLNIŠNICI, posebej težko bolnih ali umirajočih, se potrudim, da sem vedno na razpolago.
ZA DAN IN URO POGREBA ob smrti sorodnikov se je dobro najprej, vsaj informativno pogovoriti z duhovnikom.
MOŽNOST ZA SV. SPOVED je običajno pred mašo, vsekakor pa vedno ob četrtkih in prvih petkih.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je vsak četrtek pol ure pred sv. mašo

OBISK KOLEDNIKOV
V času praznikov so vas obiskali koledniki. Hvala vsem, ki ste jih sprejeli. Ugotavljamo pa, da nekateri še vedno ne veste in ne vejo kakšen je namen koledovanja. Koledniki so otroci ali ponekod tudi starejši, ki se v času od božica pa do praznika sv. treh kraljev podajo na pot od hiše do hiše, pri nas se ustavijo tam kjer vemo, da so dobrodošli, in tako prepevajo koledniške pesmi in kot sv. trije kralji voščijo in prinašajo blagoslov domovom v katere jih sprejmejo. Koledovanje že več let poteka v okviru Misijonskega središča Slovenije. Darovi, ki jih obiskani namenijo so namenjeni misijonom in slovenskim misijonarjem po svetu in ne, kot nekateri mislijo, župniji. Namen koledovanja pa je:
duhovni namen: Pomembno je, da se zavedamo, da smo oznanjevalci evangelija. Koledniki postajajo pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu.
kulturni namen: Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred II. svetovno vojno zelo živa. Trikraljevska akcija obuja to koledniško izročilo in ga plemeniti z globljim pomenom – solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči.
izobraževalni namen: Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske akcije, ki so vsako leto namenjeni slovenskim misijonarjem, navzočih na vseh kontinentih.
vzgojni namen: Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, saj je vse večji poudarek na izobraževanju.
dobrodelni namen: Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu. (vir: missio.si/tka/)

Koledniki so letos obiskali 190 družin in za misijone zbrali 2.700 eurov.

Slika župnije za leto Gospodovo 2019
KRSTI: V minulem letu je bilo v krščenih 27 otrok (leto prej 25), 11 dečkov in 16 deklic. Iz cerkvenega zakona 9, iz izvenzakonskih skupnosti 18.
Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament, brez katerega se redno nihče ne more zveličati. Cerkev krščuje otroke, ker zaupa staršem, da jih bodo krščansko vzgajali, kar pri krstu obljubijo.
POROKE: Cerkveni zakon so sklenili 3 pari, leto prej 5.
Vsak kristjan, ki se odloči za skupno življenje, se poroči v cerkvi, ker ve, da je cerkveni zakon zakrament v katerem mu Jezus daje moč za skupno življenje. Ne zadovolji se le s civilno poroko, še manj, da bi živel v tako imenovani izvenzakonski skupnosti. Kdor tako živi nima pravice do zakramentov, pri spovedi ne more dobiti odveze in ne sme pristopiti k svetemu obhajilu. Spoved in obhajilo lahko takšen prejme le ob zadnji uri.
Prvo obhajilo so lani prejele 3 prvoobhajanke. Veselimo se, da bo letos to število spet nekoliko višje.
POGREBI: Cerkveno je bilo pokopanih 70 naših faranov, 29 moških, 41 žensk (leto prej je bilo 66 pogrebov)
Na pogrebih sodelujmo z molitvijo. Namesto cvetja lahko darujete v dober namen (pomoč domačim, za cerkvene potrebe, v druge dobre namene). Največ za rajnega naredimo, če darujemo za sv. maše in zanj molimo.

BOŽIČNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE LAŠKO
V nedeljo, 12. januarja, ste ob 17h lepo vabljeni na srečanje pevskih zborov naše dekanije, ki bo pri sv. Martinu. Tokratno srečanje bo prav posebno, saj bo 9 pevskih zborov predstavilo različne božične pesmi. Povabite še koga!

MALI SVETOPISEMSKI MARATON 2020
Že skoraj 10 let je v župniji navada, da se z malim svetopisemskim maratonom pridružimo vseslovenskemu neprekinjenemu branju Svetega pisma. Tudi letos bo tako. Trboveljski mali svetopisemski maraton bo potekal v soboto, 25. januarja. Vsi, ki radi sodelujete, prilagodite svoje obveznosti temu terminu, da se boste branja lahko udeležili. Z branjem pričenjamo po sveti maši, ki bo ob 8. uri. Ta dan je tudi praznik spreobrnitve apostola Pavla. Tudi nas božja beseda vedno znova vabi k spreobrnjenju. Prisluhnimo ji.

VABILO na ŽUPNIJSKO ROMANJE
Ker boste v začetku novega leta že načrtovali leto, ki je pred nami, naj vam zato že zdaj omenim in vas povabim na skupno štiridnevno romanje v JUŽNO ITALIJO, kamor skupaj s turistično agencijo Aritours vabi naša župnija. Romanje v Loreto, San Giovanni Rotondo, Bari… bo od 27. do 30. maja 2020. Več informacij dobite v župnijski pisarni.