Mašni nameni za teden od 29.10. do 4.11.

PON 29. 10.
sv. Marija 18h: 17.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ starši Gustarin – obl, in + Knezovi

TOR 30. 10.
sv. Marija 18h: 17.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Blaž Žnideršič
+ Bogu v zahvalo ob 95. letu življenja (Brečko)
za duhovne poklice

SRE 31. 10.
_________________________________

ČET 1. 11.
VSI SVETI
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Marija Dolar
sv. Martin 13.30: molitve za rajne in litanije
sv. Marija 18h: molitev ROŽNEGA VENCA za rajne

PET 2. 11.
SPOMIN VERNIH RAJNIH
sv. Martin 10h: za vse verne rajne (po maši molitev za rajne na starem pokopališču)
sv. Martin 18h: + Vera Cestnik
+ sorodniki Katić
+ družin Mivec, Lebar
+ Neža Štrajhar

SOB 3. 11.
sv. Martin 8h: za uspešno šolsko leto, za mir in za zdravje
+ Terezija Kralj

NED 4. 11.
Zahvalna nedelja
sv. Martin 10h: + Cveto Bevc, Jožefa Trotovšek
+ Jože Jurečič
+ Marija Dolar – 30. dan
sv. Križ Retje 15h: za + farane in dobrotnike

Oznanila za dni od 29.10. do 11.11.

AKTUALNI POUDARKI
Premik ure
Ker smo premaknili urine kazalce na zimski čas, ne pozabite na to, da s tem premikamo tudi ure večernih maš na 18. uro, prav tako se s tem prestavijo termini večernih skupin.

Čiščenje cerkve sv. Martina
Vse ljudi dobre volje in pridnih rok vabim na predpripravo na župnijski praznik. K temu vabi tudi čiščenje našega skupnega doma, cerkve sv. Martina, ki bo v soboto, 3. 11., ob 9.30. V izogib težavi, da bi kdo stal križem rok, je zaželeno, da s seboj prinesete tudi kakšne pripomočke – krpe, metle, motike in podobne uporabne zadeve. Skrbimo za čistočo in urejenost v nas in okoli nas.

VSI SVETI
Ob prazniku vseh svetnikov ste še posebej vabljeni k dopoldanskim svetim mašam. Popoldne, ob 13.30, bodo v cerkvi sv. Martina molitve za rajne z božjo besedo in litanijami vseh svetnikov. Ob 15. uri pa se bomo zbrali na pokopališču in blagoslovili grobove ter molili za rajne. Ob 18. uri ste vabljeni k sv. Mariji kjer bomo molili rožni venec in se spominjali naših rajnih. Na dan vernih duš bomo po maši ob 10. uri odšli na staro pokopališče, kjer bomo blagoslovili grobove in molili za rajne.

MARTINOVI DNEVI
Kot že nekaj zadnjih let, bomo tudi letos farnega zavetnika, sv. Martina, počastili z nekaterimi spremljevalnimi dogodki. V sredo, 7. 11., po sveti maši bo koncert duhovniškega okteta Oremus.

V petek, 9. 11., bo ob 19.00 v župnijskem domu predstavitev knjige SLOVENSKE PODOBE ZLA. Med nami bo avtor knjige g. France Cukjati.

V nedeljo pa bo ob 10.00 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil provincial lazaristov g. Franc Rataj. Vabljeni v kar največjem številu in že vnaprej hvala za vaše dobrote, ki jih boste pripravili za druženje po sveti maši.

Pojdimo zdravi med ljudi
Prihajamo v čas, ko bo zaznati več prehladov in dihalnih obolenj. Zato vas zelo naprošam, da v tem času iz zdravstvenih razlogov, olike in iz pozornosti do drugih, pa tudi iz spoštovanja do božje službe, ne prihajate k bogoslužju, če ste bolni. Gotovo nikomur ni prijetno, da ti nekdo celo mašo kašlja, kiha in smrka za ovratnik. Ob tem vam vsem ponavljam, da v kolikor smo bolni in zaradi tega izostanemo od sv. maše, to pomeni opravičen izostanek. Poskrbimo za zdravje drug drugega.

ZAHVALNA NEDELJA
Na zahvalno nedeljo bomo obhajali zahvalno bogoslužje tudi v Retju ob 15. uri. Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki skrbite za župnijo in zame, vsem nositeljem pomembnih funkcij v župniji, članom Karitasa in ŽPS. Zahvalna nedelja je dan, ko se Bogu zahvaljujemo drug za drugega in za naše skupne darove. V ta namen ste povabljeni, da na zahvalno nedeljo k daritvenemu oltarju položite svoje darove, ki so sad zemlje in dela naših rok, za katere se vam zahvaljujem že vnaprej. Seveda pa sporočam, da bom del tega, kar boste prinesli k oltarju, izročil tudi Karitasu, kjer bodo izročeno koristno porazdelil prosilcem.

V nedeljo, 11. 11. 2018, na Martinovo, bo ob 18. uri v Delavskem domu Trbovlje koncert MePZ Prosavus iz Trbovelj z gosti. Vstop je prost, vljudno vabljeni!

Mašni nameni za teden od 22.10. do 28.10.

PON 22.10.
sv. Janez Pavel II
sv. Marija 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Ivan Marodi
+ Vera Ramšak – obl.

TOR 23.10.
sv. Marija 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Angela Marolt
za duše v vicah

SRE 24.10.
sv. Marija 8h: + Viktorija – obl., Anton Naglič

ČET 25.10.
sv. Martin 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Karolina Gostej – 30. dan
+ Marija Borštnar – obl., + Hostnikovi
+ Jožefa, Alojz Prosenc

PET 26.10.
sv. Martin 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Marija Žužek
+ Marjetka, Leopold Hočevar – obl.
za zdravje (Kotar)

SOB 27.10.
sv. Martin 8h: živi in + družine Grabnar, Šmid
+ Ciril, Ana Zupančič

NED 28.10.
30. nedelja med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
živi in + dr. Gustarin- Knez
sv. Martin 10h: B. v zahvalo ob obl. poroke
+ Anton Bratuša – obl.
+Verica Brinar, za zdravje

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Mašni nameni za teden od 15.10. do 21.10.

PON 15.10.
sv. Terezija Velika
sv. Marija 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Martin Bec – 30. dan

TOR 16.10.
sv. Marija 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Marija Kolar – 30.dan, Cvetka Sladič
+ Jakob Dolanc in za božjo pomoč
+ Jožefa Trotovšek
+ Franc Drobež – obl, Hedvika, Franc Zanič

SRE 17.10.
sv. Ignacij
sv. Marija 8h: + Frančiška, Franc Kotnik
za duhovne poklice

ČET 18.10.
sv. Luka
sv. KATARINA 19h: + Marija Dolar – 8. dan
+ Ana – obl., Marijan Šinkovec
+ Magda, Stane, Franci Matko

PET 19.10.
sv. Pavel od Križa
sv. Martin 19h: 18.30: molitev ROŽNEGA VENCA pred Najsvetejšim
+ Erika Rajšek – 1. obl.
+ Neža Štrajhar
+ Terezija Kralj

SOB 20.10.
sv. Martin 8h: za zdravje, božje varstvo in v zahvalo

NED 21.10.
29. nedelja med letom
sv. Marija 8h: + druž. Traunšek, Sopotnik, Jeretin, Bukovec
+ Melita Benko – Kmetič
sv. MARKO 10h: živi in + farani
+ Janez Božič,st.Božič, Knez
+ Franc, Marija Zupan