Oznanila za 18. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanjeKraljica v nebesa vzeta – prosi za nas!

Sveta bogoslužja obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Avgustu na pot

Stopamo v drugi počitniški mesec, ki ga posebej zaznamuje Marijino Vnebovzetje, ki je praznik upanja, saj nam govori, da je ena izmed nas ljudi – Marija, dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidimo v večnosti. Marijino poveličanje je svojevrstni poklon krščanstva ženi, saj je Bog prav Marijo, mater in ženo prvo na najodličnejši način poveličal v nebesih. S praznovanjem želi katoliška Cerkev poudariti tudi dostojanstvo in visoko poklicanost vsake žene. Praznovanje nas tudi spominja, da sta v našem življenju pomembni tako materialna kot duhovna komponenta, tako večno kot zemeljsko in da se oba prepletata. Delo za duhovno ne pomeni zanemarjanje materialnega. Po krščanski tradiciji velja prav nasprotno: ko se trudimo za zemeljski napredek, si s tem že pripravljamo večno bivanje. Današnji praznik v nas poglablja to upanje, saj pred nas postavlja primer nekoga, ki mu je to na odlični način uspelo: Jezusovo mater Marijo.Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi
na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
Na prazničen dan se boste mnogi podali na romarske poti in obiskali Marijina svetišča. V Trbovljah, bomo praznovali že na predvečer praznika ob 20. uri, ko bo sveta maša in procesija z lučkami ob petih litanijah Matere Božje. Na sam praznik, pa bo osrednja sv.maša v Marijini cerkvi in sicer ob 10.30 uri, ki jo bo vodil g. Jani Tušak, župnik iz Zagorja. Pri sv. maši bo blagoslov cvetja in zdravilnih zelišč.

Ob nedelji sv. Krištofa ste za misijonarje in njihova vozila darovali 1.040 eur, kar je bilo poslano na misijonsko središče Slovenije, kjer se za vaše darove iskreno zahvaljujejo.

Ob godu sv. Roka se vsako leto zberemo pri sv. Katarini, kjer je njegov stranski oltar. Tudi letos se je tam se kako priporočljivo ustaviti in se priporočiti temu svetniku, zavetniku zoper nalezljive bolezni. Sv. maša bo na njegov god ob 10. uri. Lepo povabljeni.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 2. avgust
19.00 sv. Križ: + Jože Ferlič
+ Ivan Gričar – 8. dan
za duhovne poklice

torek 3. avgust
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + družin Grabnar, Šmid
+ Mira Iglič – obl., + druž. Iglič, Frigel

četrtek 5. avgust
Marija Snežna
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Jožef Koznik
+ Ana Kokove

petek 6. avgust
Jezusova spremenitev na gori
8.00 sv. Martin: Bogu v zahvalo

sobota 7. avgust
19.00 sv. Martin: + Ivan Trbovc
+ Kristjan, Ivan Marodi
+ Anton Paveljšek – obl.

nedelja 8. avgust
19. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Drago Zadravec
+ Hedvika Hribšek


ponedeljek 9. avgust
sv. Edith Stein, mučenka
19.00 sv. Marija: MOLITEV K BLAŽENEMU SLOMŠKU
+ družine Košir
+ Mate Lučič
za srečen porod

torek 10. avgust
sv. Lovrenc, mučenec
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: za zdravje v družini, + starši in Roman Podjed
+ Erika Rajh

četrtek 12. avgust
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Ana Brečko
+ Lucija Katič
+ Franc Skerbinek – 30. dan

petek 13. avgust
8.00 sv. Martin: + Marija Kutnjak

sobota 14. avgust
sv. Maksimilijan Kolbe
20.00 sv. Martin: živi in + družine Pešl
+ Jožef Falant – 30. dan
+ Milena Dobnik

nedelja 15. avgust
MARIJINO VNEBOVZETJE
10.30 sv. Marija: + Ivanka , Edi rodbina Golouh, Jamšek
+ Peter Vozelj
+ Marija Medvešek, Marija Sušnik
+ Franc Gabrijel
+ Marija Šoba


ponedeljek 16. avgust
sv. Rok
Rokovo žegnanje
10.00 sv. Katarina: + Marica Košalin
+ Darko, Pavel Merzelj
+ Angela Cencelj – obl.
+ Rajko Bizjak – obl.

torek 17. avgust
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Amalija Dobršek

četrtek 19. avgust
19.00 sv. Katarina: + Avgust Babič- obl., Mišo, Anica Špik, Mari Granda
+ Marija Mikulec
+ Jože Falant

petek 20. avgust
8.00 sv. Martin: + Erika Rajh
+ Alojz- Slavko Janežič

sobota 21. avgust
19.00 sv. Martin: + Bernard Kovačič
+ družin Guna, Kamnikar, Dolžan, Smodiš in + Matjaž

nedelja 22. avgust
21. ned. med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Ivan, sor. Zakonjšek, Kovčan


ponedeljek 23. avgust
sv. Roza iz Lime
19.00 sv. Marija: + mama Zefa, sorodniki Novak, Roter
+ Jože Lapornik

torek 24. avgust
sv. Jernej, apostol
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: za zdravje sina
+ Ivan Gričar – 30. dan

sreda 25. avgust
8.00 sv. Martin: + Francka Šurk – 1. obl.

četrtek 26. avgust
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Olga Hočevar -obl., Karel, Karli in Anica
+ starši Zelenšek

sobota 28. avgust
sv. Avguštin
19.00 sv. Martin: Bogu v zahvalo in za zdravje (Jager)

nedelja 29. avgust
22. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ družine Poplašen, Dražetič
10.00 sv. Martin: + Janez Kovač -obl. in za zdravje
+ Rajko Rajšek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Priprava staršev in botrov na krst
Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, tako v avgustu – 5. 8., v
septembru – 9.9. ob 18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el.pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Jože Falant, Knezdol 34,
+ Franc Skerbinek, Prapreče del 10b,
+ Cveto Bevc, Savinjska cesta 1,
+ Ivan Gričar, Retje 10a,
+ Charlotte Giesinger.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

15. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

sv. Benedikt, zavetnik Evrope
prosi za nas!

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Sveti Benedikt, opat, zavetnik Evrope

Naslovno stran tokratnega župnijskega lista krasi podoba sv. Benedikta, ki goduje prav na to nedeljo 11. julija. Gre za pomenljivega svetnika, ki ga je papež Pavel VI. leta 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je “s križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske”.Janez Pavel II., prvi slovanski papež, je leta 1980, ob 1500 letnici rojstva sv. Benedikta, dejal, da je bila Evropa na novo rojena ob propadu velikega rimskega imperija. »Ko se je porajala na njegovih kulturnih temeljih, je po zaslugi benediktinskega duha iz tistega izročila povzela in v dediščino evropske in vesoljne kulture utelesila vse tisto, kar bi se sicer izgubilo.« Redovna
pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt in jih imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče povzeti v treh besedah: ‘Ora et labora!’ (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje božje volje.
Benedikt se je rodil v plemeniti družini v Nursiji v Umbriji in sicer okoli leta 480. O njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico Sholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu (njen god obhajamo 10. februarja). Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih vedah, toda prav kmalu je bil sit Rima in njegove pokvarjenosti. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe iz dvanajstih samostanov, ki jim je bil ‘oče’, in se napotil proti jugu. Ustavil se je pri mestu Cassino pri Neaplju, zgrajenim pod visokim gričem. Na vrhu tega griča je zrastel znameniti samostan Montecassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda.
Naj sveti Benedikt izprosi pri Bogu obilnih milosti za nas, za našo deželo in evropski svet, kateremu je postavljen kot poseben priprošnjik in zavetnik.

Počitniški bogoslužni red
V počitniških mesecih se lahko udeležite nedeljske sv.maše že v soboto zvečer pri sv. Martinu, ob nedeljah pa bogoslužje obhajamo pri sv. Mariji ob 8.uri zjutraj na prostoru pred cerkvijo.
Izjema bodo le nedelja sv. Krištofa in pa prazničen dan Marijinega Vnebovzetja.
Lepo je, da čas počitnic namenimo tudi za obisk kakšnega romarskega svetišča oz. božjepotne cerkve.

Ob godu sv. Tomaža
…se lepo zahvalim vsem, ki ste se me spomnili z voščilom, dobrimi željami in vašimi darovi. Naj vam bo obilno poplačano.

Krištofova nedelja
17. ned. med letom, 25. julija, bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer pri sv. Martinu, v nedeljo zjutraj pri sv. Mariji in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri, pri sv. Katarini.
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

God sv. Ane in Joahima
God sv. Ane in Joahima, staršev device Marije vsako leto slovesno obhajajo na sv. Planini. Tako bo tudi to pot, ko bo osrednja slovesnost in škofova sv.maša, v nedeljo, 25. julija ob 11. uri.
V ponedeljek, 26. julija, pa smo še posebej Trboveljčani povabljeni k sv. maši, prav tako ob 11. uri.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 12. julij
sv. Mohor in Fortunat, muč.
MOLITEV K BLAŽENEMU SLOMŠKU
19.00 sv. Marija: + Jože Lapornik
za zdravje prijateljice

torek 13. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Marjan, Marjana, Rado, Tone Medvešek

četrtek 15. julij
sv. Bonaventura, škof
19.00 sv. Katarina: + Marica Košalin
+ starši Zavrl, Marija Štrajhar
+ družin Ramšak, Zorko

petek 16. julij
Karmelska Mati Božja
8.00 sv. Martin: + Anton Brečko
+ Ivan, Jožefa Lorber

sobota 17. julij
19.00 sv. Martin: + Erik Ložak – obl.
+ Lucija Katič
+ Branko Detela

nedelja 18. julij
16. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Frančiška- obl., Alojz Zupanec
+ Drago Matić
+Peter Habjan- obl., in sorodniki


torek 20. julij
sv. Marjeta Antiohijska
19.00 sv. Marija: + za zdravje in v dober namen
+ Leopold Frece in za zdravje

četrtek 22. julij
sv. Marija Magdalena
19.00 sv. Martin: + živi in + sorodniki Pangeršič
+ Katičevi; bratje, sestre
+ Peter Vozel – 30. dan

sobota 24. julij
sv. Krištof, mučenec
19.00 sv. Martin: za dušno in telesno zdravje
+ Ana Brečko
+ Franc Žuža
+ Ivan, Zinka Drnovšek
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV

nedelja 25. julij
17. ned. med letom
Krištofova ned.
8.00 sv. Marija: + Bobonja, Šušnica, Bagarič in po n.
* za zdravje otrok in Božje varstvo
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV
10.00 sv. Katarina: živi in + farani
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV


ponedeljek 26. julij
sv. Joahim in Ana
11.00 SVETA PLANINA: + Slavko Slatinjek
+ Ana Brečko
+ Kristjan Marodi, Matevž Kahne

torek 27. julij
učenci sv. Cirila in Metoda
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Rajko Rajšek – obl.
+ Alojz Željko

četrtek 29. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Jože Hrušovar – 3. obl.
+ Kristjan Marodi, Matevž Kahne obletna

petek 30. julij
sv. Peter Krizolog, škof
8.00 sv. Martin: + Blaž Žnideršič

sobota 31. julij
19.00 sv. Martin: + Angela Durnik
+ Milan Sirše – obl.
+ Ciril, Cvetka Lanišnik

nedelja 1.avgust
18. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Andreja Žohar
+ Marjan Kozjek – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Priprava staršev in botrov na krst
Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, tako v avgustu – 5. 8., v septembru – 9.9. ob 18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el.pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili je bil pokopan:
+ Peter Vozel,Golovec 23.
Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru.
Amen.

Oznanila za 12. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Sveta apostola Peter in Pavel,
prosita za nas!

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

Rojstvo Janeza Krstnika in sveta maša za domovino v Retju

V četrtek, 24. junija bo ob 20.uri sveta maša za domovino pri sv. Križu v Retju. Po maši pa bo druženje ob spominu državnega praznika.
Rojstvo sv. Janeza Krstnika

Apostolski praznik sv. Petra in Pavla

V torek, 29. junija bomo obhajali praznik sv. apostolov Petra in Pavla. Ob tem slovesnem dnevu se bomo duhovniki zbrali ob novem celjskem škofu Maksimiljanu, kjer bomo obhajali krizmeno sveto mašo. Dan, ko so po navadi bili posvečeni novi duhovniki naj bo dan naše goreče molitve za nove duhovne poklice.

sv. Estera, svetopisemska žena

ORATORIJ 2021 – ZAUPAM, ZATO SI UPAM!

Po letu zatišja zaradi epidemije se to poletje vrača ORATORIJ. Animatorji se že pridno pripravljajo na letošnji oratorij z upanjem, da se ga udeleži čim več otrok. Letos bodo na oratoriju spoznali svetnico iz Svetega pisma, sv. Estero. Ste vedeli, da je Estera s svojo vero in prizadevanjem rešila svoje ljudstvo pred uničenjem?
Prelepa svetnica judovskega rodu je kot kraljica svoje ljudstvo obvarovala pred perzijskim nasiljem. To in še več na letošnjem oratoriju, ki bo potekal prvi teden v juliju, od 5. do 9. julija. Prijavnico najdete na spletni strani župnije, fb strani oratorija Trbovlje, ali QR kodo na plakatu pred cerkvijo.

POČITNIŠKI BOGOSLUŽNI RED

V mesecu juliju in avgustu bodo nedeljske svete maše predvidoma ob sobotah zvečer pri sv.Martinu, ob nedeljah pa zjutraj ob 8. uri pri sv. Mariji, v kolikor bo vreme dopuščalo, vedno na prostoru za cerkvijo.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 21. junij
sv. Alojzij Gonzaga
19.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, Milena Cerovec, 2 Ivana Avflič
+ Alojz Zakonjšek in sorodniki

torek 22. junij
19.00 sv. Marija: + Danijel Leben – obl.
za zdravje

četrtek 24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
20.00 sv. Križ: za domovino
za zdravje – Zupančič
+ Brežnikovi

sobota 26. junij
19.00 sv. Martin: + sestre: Jožefa, Mari, Anica
+ Viktor, starši in sorodniki Žagar

nedelja 27. junij
13. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + sorodniki Grabnar, Šmid
+ Franc, Angela Zorko
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Jože Štemberger
+ Alfonz Praunseis


ponedeljek 28. junij
sv. Irenej Lyonski, šk., mučenec
19.00 sv. Marija: + sorodniki Pangeršič, Ložak
+ starša Drago, Frančiška Kozina

torek 29. junij
sv. Peter in Pavel, apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Matija, Andreja Žohar
+ Jože, Gabrijela Sakelšek

četrtek 1. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Fani Jurečič
+ Blaž Žnideršič

petek 2. julij
PRVI PETEK – OBISK BOLNIKOV
8.00 sv. Martin: za zdravje in + sorodnike

sobota 3. julij
TOMAŽ, apostol (žpk god)
19.00 sv. Martin: + duhovnik Danijel Slatinek
+ Hedvika Hribšek

nedelja 4. julij
14. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Mišo Babič – 8. obl., Mari Granda, Anica Špik
10.00 sv. Martin: + Angela Cencelj, sor. Pogačar, Cencelj in za zdravje
po namenu in za b. varstvo


ponedeljek 5. julij
CIRIL IN METOD, slov. apostola
19.00 sv. Križ: + Minka Dolinšek

torek 6. julij
sv. Marija Goretti, mučenka
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Ljudmila Kurnik in sorodniki

četrtek 8. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Lucija Katič
v zahvalo sv. Jožefu
+ Marjan Šinkovec – obl.

petek 9. julij
8.00 sv. Martin: + Francka Šurk
+ Angela Durnik

sobota 10. julij
19.00 sv. Martin: + Jože Sardinšek in za zdravje
+ Antonija Zupančič
+ Amalija Dobršek – 30. dan
Bogu v zahv. ob zlati poroki

nedelja 11. julij
15. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Jožef Koznik
+ Ilija Jakovljevič

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali
tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh
pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po
bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v
župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim
namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Emilijan Tratnik, Mestni trg 2,
+ Amalija Dobršek roj. Hostnik,
+ Franc Žuža, Kolonija 1. maja 17,
+ Franc Branko Opalk, Trg svobode 32,
+ Branko Detela, Ob železnici 15.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

ORATORIJ 2021 – ZAUPAM, ZATO SI UPAM!

Po letu zatišja zaradi epidemije se to poletje vrača ORATORIJ.

Animatorji se že pridno pripravljamo na letošnji oratorij in upamo, da se ga bo udeležilo čim več otrok. Letos bomo na oratoriju spoznali svetnico iz Svetega pisma, sv. Estero. Ste vedeli, da je Estera s svojo vero in prizadevanjem rešila svoje ljudstvo pred uničenjem? Prelepa svetnica judovskega rodu je kot kraljica svoje ljudstvo obvarovala pred perzijskim nasiljem. To in še več boste izvedeli na letošnjem oratoriju.

Oratorij bo potekal tako kot po navadi, prvi celi teden v juliju, tako letos od 5. do 9. julija.

Letos tiskanih prijavnic ni, tako da svojega otroka prijavite na oratorij na povezavi: https://forms.gle/NKf83jrsXmbJDNNM6

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA

 od 30. do 9. ure ZBIRANJE OTROK

 • DOPOLDNE
 • dvig zastave, jutranja molitev
 • zgodba
 • kateheza po skupinah
 • malica
 • delavnice
 • pevska vaja
 • KOSILO
 • POPOLDNE
 • igre
 • spust zastave, zaključna molitev

Oratorijski dan bomo ZAKLJUČILI ob 15.00. Če bodo kakšne spremembe, vas bomo o tem pravočasno obvestili na vaše telefonske številke.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo prek elektronske pošte ali telefona:

nika.jeraj2003@gmail.com

070 900 814 (Nika Jeraj)

051 413 348 (Martin Špajzer)

Na zgornjih dveh številkah bomo dosegljivi tudi v času oratorija.

Vsakodnevno dogajanje pa lahko spremljate na naši Facebook strani:
www.facebook.com/trbovlje.oratorij/

 Upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

 Vaši animatorji