Oznanila za 17. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

KRIŠTOFOVA NEDELJA

God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 24. julija, in v Sloveniji tradicionalno obhajamo Krištofovo nedeljo, posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA.
Ustanova Miva-Slovenija, deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

GOD SV. ANE IN JOAHIMA

God sv. Ane in Joahima, staršev device Marije vsako leto slovesno obhajajo na sv. Planini. Tako bo tudi to pot, ko bo osrednja slovesnost v nedeljo, 24. julija ob 11. uri.

V TOREK, 26. julija, pa smo še posebej Trboveljčani povabljeni k sv. maši, prav tako ob 11. uri.

Z dekretom g. škofa Maksimilijana sem z dnem 1. 8. razrešen službe župnijskega upravitelja Župnij Trbovlje – sv. Martin in sv. Marija ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnij Brestanica,
Senovo in Koprivnica. Ob tej priliki se vsem iskreno zahvaljujem za naše lepo sodelovanje v šestih letih moje duhovniške službe v tej Trboveljski župniji. Ta kraj bom ohranil v lepem spominu in v takem želim, da tudi vi ohranite mene. Bogu še posebej te dni priporočam vse, ki sem jih v Trbovljah po svetem krstu pridružil občestvu vernih (114) in tudi vse, ki sem jih s svetimi opravili
pospremil k zemeljskemu počitku, teh je bilo 362.

Bazilika Marije Lurške v Brestanici

Po tem, ko s 1. avgustom sprejemam skrb za kar tri župnije, med njimi kot rektor tudi božjepotno baziliko Marije Lurške, vas z največjim veseljem povabim, da se ustavite kdaj tudi v tem kraju in tudi tako ostanemo povezani.

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 25. julij
sv. Jakob, apostol
19.00 sv. Marija: + Alojz Željko
+ starši, bratje Jan, Frančiška Jerebičnik

torek 26. julij
sv. Joahim in Ana
11.00 sv. Planina: v zahvalo sveti Ani

četrtek 28. julij
19.00 sv. Martin: + Rajko Rajšek – obl.
+ Marina Kovač
+ Kristijan Marodi, Matevž Kahne – obl.

petek 29. julij
sv. Marta
8.00 sv. Martin: + Alojz, Jure Katič
+ Ivan, Jožefa Lorber

sobota 30. julij
19.00 sv. Martin: + Blaž Žnideršič
+ Milena Vozelj
+ Jozo Cosić – 30.dan

nedelja 31. julij
18. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Milan Sirše – obl.
+ Marjan Kozjek
10.00 sv. Martin: živi in + farani ter dobrotniki


ponedeljek 1. avgust
sv. Alfonz Ligvorij
19.00 sv. Marija: + Jožica Kreže
+ Janez Forte – 30. dan

torek 2. avgust
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: za zdravje družine Špitalar

četrtek 4. avgust
sv. Janez Vianej
19.00 sv. Martin: za duhovniške in diakonske poklice

petek 5. avgust
8.00 sv. Martin: za stanovitnost bogoslovcev in pripravnikov za stalni diakonat

sobota 6. avgust
JEZUSOVA SPREMENTEV NA GORI
19.00 sv. Martin: + Kata, Jure Katič
+ Leopold, Marjetka Hočevar

nedelja 7. avgust
19. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Adolf Vengust
10.00 sv. Martin: + Franci Zupančič

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.

S svetimi opravili sta bila pokopana:
+ Janez Forte, Klek 31a,
+ Kata Remić, Kolonija 1. maja 30.
Gospod, daj jima večni mir in pokoj in večna luč naj jima sveti.
Naj počivata v miru.
Amen.

Oznanila za 14. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Župnija sv. Martin in sv. Marija VABITA na romarski izlet.

Tokratno romanje bo na “prag” Bele krajine v Semič, kjer bomo imeli sveto mašo si ogledali župnijsko in podružnično cerkev, se okrepčali v dobri gostilni ter okušali del vinarske kulinarike tega dela Slovenije.
Na pot ste vabljeni v soboto, 9. 7. 2022 z odhodom ob 7. uri izpred cerkve sv. Martina v Trbovljah.
Prijavite se župniku preko tel., elektronske pošte ali v župnijski pisarni do vključno 7. julija 2022.
Cena za avtobusni prevoz, kosilo in obisk kleti Malnarič znaša 37 eur/osebo.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
24. julija, bo Krištofova nedelja, ko bomo blagoslavljali avtomobile in druga prevozna sredstva. Blagoslov bo po sv. maši v soboto zvečer pri sv. Martinu, v nedeljo zjutraj pri sv. Mariji in v nedeljo po sv. maši, ki bo ob 10.uri pri sv. Katarini.
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.

ORATORIJ 2022
Oratorij bo letos potekal od 11. do 15. julija. Spoznali bomo zelo mladega svetnika Carla Acutisa, ki je bil spreten računalniški programer, v njegovem življenju pa je prav posebno mesto imela sv. evharistija.

Tudi letos je prispevek za vsakega udeleženca oratorija 25 €, kot vsako leto pa tudi tokrat velja, da se pri več udeležencih iz iste družine prispevek pri vsakem naslednjem zmanjša za 5€. V prispevek so vključeni pripomočki in material ter malica.
Kosilo bo strošek župnije. V kolikor pa želite v ta namen oddati kakšen prispevek pa se obrnite na župnika.

Če vam finančno stanje ne omogoča poravnave prijavnine pa tudi za kakšno drugo vprašanje, se prav tako lahko obrnete na: gospoda župnika ali na vodjo oratorija Niko Jeraj 070 900 814.
Prispevek se poravna prvi dan oratorija, kjer starši tudi podpišete obrazec, da soglašate z izvedbo programa, s pravili discipline, ukrepi, če vaš otrok ne bo spoštoval pravil in da dovoljujete fotografiranje za objavo na župnijski spletni strani in oratorijski Facebook strani.
Več informacij o poteku dneva, urniku, ipd. bo objavljenih na Facebook strani Oratorij Trbovlje.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 4. julij
19.00 sv. Marija: + družine Kušar
+ Marija Podjed – obl.
za srečno pot in vrnitev (Deželak)

torek 5. julij
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Gabrijela Sakelšek – obl.
+ Franci Zupančič
+ Marijan Cestnik -30. dan

sreda 6. julij
19.00 sv. Križ: + Zdenka Mrčun roj. Dolinšek

četrtek 7. julij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + sorodniki Sirše, Burjes
+ Franc Skerbinek – 1. obl.
+ Maja Štrovs – 30. dan

petek 8. julij
8.00 sv. Martin: + Marijan Šinkovec – obl.
+ Minka Rovšek

sobota 9. julij
ŽUPNIJSKO ROMANJE
živi in pokojni farani

nedelja 10. julij
15. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Ilija Jakovljevič
+ Ana, Juro Živkovič
živi in + druž. Šmid, Grabnar in sorodniki
+ Jožica Kreže – 30.dan


ponedeljek 11. julij
sv. Benedikt, opat
19.00 sv. Marija: + Ljudmila Kurnik – obl. in sorod.
za zdravje in v dober namen

torek 12. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Erik Ložak – obl.
+ Franci Lindič

četrtek 14. julij
sv. Mohor in Fortunat, muč.
19.00 sv. Martin: + Anton Brečko -obl.
+ Ivanka Podbregar – 30.dan

petek 15. julij
sv. Bonaventura, škof
8.00 sv. Martin: + Malči Razoršek

sobota 16. julij
Karmelska Mati Božja
19.00 sv. Martin: + družin Špik, Durnik, Granda
+ Branko Špitaler
+ Milena Vozelj

nedelja 17. julij
16. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Leopold Frece – 11. obl
v zahv. za srečen porod in za zdravje


ponedeljek 18. julij
19.00 sv. Marija: + Erna Zelenšek – obl.
za duše v vicah in spr. grešnik.
+ Slavko Slatinjek – obl.

torek 19. julij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Peter Habjan – obl.
v dober namen (Kmetič)

četrtek 21. julij
19.00 sv. Martin: + Vid Smodiš – 2. obl., + starši in brat Rafko
+ Jožica Kreže
+ družin Zupan, Zakonjšek, Kovačec

petek 22. julij
8.00 sv. Martin: + družine Guna

sobota 23. julij
19.00 sv. Martin: + družine Klančišar
+ Silva Juvan – 30. dan
+ Franci Zupančič

nedelja 24. julij
17. nedelja med letom
KRIŠTOFOVA
8.00 sv. Marija: + Jožef Koznik, živi in + sorodniki
+ Miroslav Šuntar
10.00 sv. Katarina: živi in + farani
+ Janez Jager, Marija in sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Ivana Podbregar, Sallaumines 1,
+ Ivana Kovšček, Vodenjska cesta 48,
+ Veronika Savšek, Partizanska cesta 32a,
+ Silva Juvan, Keršičeva cesta 23a,
+ Adela Korošec, Ojstro 16a,
+ Jozo Ćosić, Dom in vrt 35.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

Oznanila za nedeljo Svete Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Po končanem velikonočnem času, se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočna sveča, ki nas je spominjala na Vstalega Odrešenika se v cerkvah z oltarnega prostora odnese h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Prihodnji teden bomo obhajali praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. Po večerni sveti maši bo pri sv. Martinu delitev veroučnih spričeval in s tem tudi sklep letošnjega veroučnega leta.

SVETA MAŠA ZA BOLNIKE IN OSTARELE
V nedeljo, 19. junija sodelavci Karitas sv. Marija vabijo k sveti maši za bolnike in ostarele, ki bo ob 10.uri pri sv. Mariji. Med mašo bo prilika za prejem zakramenta sv. bolniškega maziljenja. Po sv. maši pa povabljeni k bratskemu obedu in srečanju.

VIDOVO ROMANJE NA SVETO PLANINO
V soboto, 18. junija, bo tradicionalno in zaobljubljeno Vidovo peš romanje na Sveto Planino. Začetek poti bo pri podružnici sv. Lenarta na Vrheh ob 10. uri. Ob 11. uri bo sveta maša na sveti Planini. Povabljeni tudi ostali naši farani in ljudje dobre volje.

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA IN SVETA MAŠA V RETJU
V petek, 24. junija bo ob 20. uri sveta maša pri sv. Križu v Retju. Po maši pa bo druženje ob spominu državnega praznika.

 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V mesecu juliju pa napovedujemo tudi župnijsko romanje, ki bo v soboto, 9.7. 2022. Podali se bomo v Belo Krajino. Več podrobnosti sledi v naslednjem župnijskem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 13. junij
sv. Anton Padovanski
19.00 sv. Marija: + Ivanka Sotenšek
+ Minka Rovšek

torek 14. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + starši Košir, 2 brata in sestra
+ Miloš Komac
za zdravje

četrtek 16. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO
10.00 sv. Marija: + Branko Špitaler (r.d. v večn.)
19.00 sv. Martin: + Peter Vozel, Marija Medvešek

petek 17. junij
Dom F. Salamon: Bogu v zahvalo

sobota 18. junij
19.00 sv. Martin: + Karolina, Franc – obl., Kraševec
+ družin Ceraj, Topole
+ Silva Medved – 8. dan

nedelja 19. junij
12. nedelja med letom
8.00 sv. Martin: + starši Jože – obl., Milena Lorger
+ Frančiška obl., Alojz Zupanec
+ Ivanka Mrak – obl., + Stanko
10.00 sv. Marija: MAŠA ZA BOLNIKE IN MAZILJENJE
živi in + farani
+ Franci Benko – obl.
+ Franc Zupančič – 8. dan


ponedeljek 20. junij
19.00 sv. Marija: + Franci Lindič
+ Jožef Koznik

torek 21. junij
sv. Alojzij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Alojz Salmič, Slavi Grošelj, 2 Ivana Avflič
+ Fani, Alojz Željko

četrtek 23. junij
19.00 sv. Katarina: + Jani, Franc Brinar – obl.

petek 24. junij
SRCE JEZUSOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
20.00 sv. Križ: + Ivan Kahne – obl.

sobota 25. junij
SRCE MARIJINO
19.00 sv. Martin: * za domovino
+ Marijan Drobež

nedelja 26. junij
13. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Maja, Jože Jovan, Ivanka, Edi Golouh – obl.
10.00 sv. Martin: + starši, stari starši Štemberger


ponedeljek 27. junij
sv. Ema Krška
19.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
2 + sestri in Robičevi

torek 28. junij
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Jože Herman, sor. Herman,
Obolnar

sreda 29. junij
sv. Peter in Pavel
19.00 sv. Martin: za nove duh. in diak. poklice
+ sorodniki Rajner iz Globušaka

četrtek 30. junij
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Ana, Leopold -obl., Hribovšek
+ Frančišek Ahac – 30. dan

petek 1. julij
8.00 sv. Martin: za zdravo pamet

sobota 2. julij
19.00 sv. Martin: + Jimmy Mujkanovič
+ Kristina Sirše–30. dan, + Adolf
+ Franci Zupančič – 30. dan

nedelja 3. julij
14.nedelja med letom
sv. Tomaž- ap.
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rudi, Pavla Očko in v zahvalo
+ Ana Ahac
+ Silva Medved – 30.dan

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.
Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Obnova freske sv. Alojzija je zaključena. Restavratorka je končala čiščenje in glavne popravke. Hvala za vaše darove in se še priporočamo.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Valerija Goljuf, Gimnazijska c. 25,
+ Frančišek Ahac, Kolonija 1. maja 10 a,
+ Joži Kreže, Planinska vas 20,
+ Kristina Sirše, Trg svobode 2,
+ Milena Vozelj, Kešetovo 1,
+ Silva Medved, Golovec 37,
+ Marijan Cestnik, Dom in vrt 22,
+ Maja Štrovs, Gabrsko 26,
+ Franc Zupančič, Gimnazijska cesta 15 b.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivato v miru.
Amen.