Oznanila za 24. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj.
Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje očetove ukaze in se želi veseliti s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta.
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto.
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za drugega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo.
Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in sestrami, ljubosumje in ‘obiranje’. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

11. september
24. NEDELJA MED LETOM
sv. Prot in Hijacint, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andreja Graha in Marcenove
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Frido Deželak
za + starše in stare starše Štemberger
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane in pokojnega župnika
za + Slavka Klemena ob roj. dnevu

Ponedeljek, 12. 9.
Marijino ime
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rudija Krevla
za zdravje

Torek, 13. 9.
sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Vikija Volfanda in starše Lorber
za + župnika Franca Ornika
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Slavka in Francija Slatineka

Sreda, 14. 9.
Povišanje svetega križa
8.00 Hrastnik: za Antonijo Sotlar in sorodnike
8.00 Turje: za + Petra Orožna, starše Orožen in Mejač
za + Ludvika Verka (30. dan)

Četrtek, 15. 9.
Žalostna Mati Božja
18.00 Hrastnik: za + Stanislava Žagarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Milko Koncilija in Kukmanove
Bogu v zahvalo za 50 let življenja

Petek, 16. 9.
sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Edvarda Cimermana

Sobota, 17. 9.
sv. Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj
18.00 Retje: za + Zdenko Mrčun
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franceta Štrovsa (obl.)
za + Franca Zupančiča

18. september
25. NEDELJA MED LETOM
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ano Guna, Alojzijo Kamnikar ter Matjaža in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Alojzijo Konečnik (obl.)
10.00 Dol pri Hrastniku: v zahvalo in priprošnjo
za + Krežetove in Šarlahove

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V tem tednu začenjamo z rednim veroukom. Urnik najdete na zadnji strani oznanil. Če kdo od staršev svojega otroka še ni uspel vpisati k verouku, naj to stori čim prej.

Bralci vseh štirih župnij ste vabljeni na srečanje bralcev Božje besede, ki bo v četrtek (15. 9.), po večerni sv. maši v cerkvi sv. Martina (predvidoma ob 19.30).

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Na to se pripravljamo z molitvijo, ki jo molimo pri vseh sv. mašah, najdete pa jo tudi v oznanilih. Več informacij sledi v prihodnjih tednih. Molimo, da bi bili novi člani ŽPS dobri sodelavci.

V soboto (17. 9.) je vseslovensko srečanje Stična mladih. Za prijavljene je odhod izpred župnišča Sv. Martina v Trbovljah ob 8.30.

Hrastnik
Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 445 €, v Trbovljah pa 50 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Črdenca in Slatnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brdc. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in
odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ (Lk 14,14–19)

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJI TRBOVLJE – SV. MARTIN IN TRBOVLJE – SV. MARIJA

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO HRASTNIK
V Hrastniku bo verouk za vse razrede potekal ob četrtkih od 17.00 do 17.45.

VEROUČNI URNIK ZA ŽUPNIJO DOL PRI HRASTNIKU
Verouk za 3. razred bo individualno skupaj s starši v torek po sv. maši.

Vsak med nami je tista izgubljena ovca, tisti izgubljeni kovanec. Vsak med nami je tisti sin, ki je zapravil lastno svobodo in sledil lažne idole, privide veselja, ter izgubil vse. A Bog nas ne pozabi, Oče nas nikoli ne zapusti. Je potrpežljiv Oče, vedno nas čaka. Spoštuje našo svobodo, a vedno ostane zvest. In kadar se vrnemo k njemu, nas sprejme v svojo hišo kot otroke, kajti nikoli nas ne neha čakati z ljubeznijo, niti za trenutek. Njegovo srce praznuje ob vsakem sinu, ki se vrne. Praznuje, ker je veselje! Bog ima to veselje, kadar eden od nas grešnikov pride k njemu in ga prosi odpuščanja.
Jezus nas vse kliče, da sledimo vzpodbudi: ‘Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče’… Naj v teh dneh vsak pri sebi pomisli na osebo, s katero se ne razume, na katero je jezen, ki je ne mara, in nato zanjo iskreno moli ter postane do nje usmiljen, kakor je usmiljen naš nebeški Oče. (E. Mozetič)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Marije Fabjan in Teodorja Staneta Žuža, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Marjana Lipičnika. Molimo za pokoj njihovih duš.