Oznanila za 25. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija,
Hrastnik in Dol pri Hrastniku

18. september
25. NEDELJA MED LETOM
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za zdravje
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ano Guna, Alojzijo Kamnikar ter Matjaža in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Alojzijo Konečnik (obl.)
10.00 Dol pri Hrastniku: v zahvalo in priprošnjo
za + Krežetove in Šarlahove

Ponedeljek, 19. 9.
sv. Januarij, škof in mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Franca Lindiča
za zdravje

Torek, 20. 9.
sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Karla Grešaka
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za zdravje družine Pusovnik

Sreda, 21. 9.
sv. Matej, apostol in evangelist
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika

Četrtek, 22. 9.
sv. Mavricij, mučenec
18.00 Hrastnik: za + župnika Franca Ornika
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Toneta (obl.) in vse pok. Prnaverjeve
za zdravje Geli in pok. dva Jožeta Laznika

Petek, 23. 9.
sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za duhovne poklice
na priprošnjo Sv. Duhu za zdravo pamet

Sobota, 24. 9.
bl. Anton Martin Slomšek, škof
19.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo za Božje varstvo pri vožnji
za + Minko Rovšek

25. september
26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA
sv. Sergij Radoneški, menih
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Stanka (obl.) in Ivanko Mrak
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Karolino in Edija Gošteja
za + Štefanijo Rauter (obl.)
8.00 Hrastnik: za zdravje, Božje varstvo in v zahvalo za prejete milosti
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka Mekšeta (30. dan)
za + Ivana in Rozalijo Urbajs

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Sodelavci Karitasa in tisti, ki bi to želeli postati, ste vabljeni na srečanje, ki bo v ponedeljek (19. 9.) ob 17.00 v dvorani pri Sv. Martinu. Vabilo velja za vernike vseh štirih župnij.

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Ker se štiri župnije že povezujemo med seboj, ne bomo imeli ŽPS na vsaki župniji posebej, pač pa se bo oblikoval medžupnijski pastoralni svet, v katerem bodo predstavniki vseh štirih župnij. Molimo, da bi bili novi člani medžupnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 1025 €, v Trbovljah pa 290 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8)

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in umišljene raje. Pač pa zato, ker to počne z veliko pretkanostjo in izredno spretnostjo. Oboje bi morali uporabiti mi za oznanjevanje tvojega raja.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni. Pač pa zato, ker za to početje namenja denar, uporablja možgane, domišljijo in umetniške sposobnosti. To, kar bi morali uporabiti mi, da bi odgovorili na resnične potrebe in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, kako govori. Gospod, naše oznanjevanje je prevečkrat oguljeno, ponavljajoče in malomarno.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando. Zaradi njene iznajdljivosti. Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za tebe! (T. Lasconi 365 + 1 dan s Teboj)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 14,14–19)

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi že tradicionalno posvečena našim svetniškim kandidatom. Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi za nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. Na tej poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki naši nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje korake že usmerili v nebeško kraljestvo.
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili čimprej postavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih stvari k Bogu. 
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res posebne: najprej njihova globoka in neomajna vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v ljubezni do soljudi. (T. Mohar)

Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj iščemo Boga?
Bog je v naše srce položil hrepenenje, da ga iščemo in najdemo. Sv. Avguštin pravi: »Zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi« (prim. Izpovedi, Celje 1984, 5). (KKC 27–30)

Za človeka je naravno, da išče Boga. Vse njegovo prizadevanje za resnico in srečo je končno iskanje tistega, kar ga absolutno nosi, absolutno poteši, absolutno zaposli. Človek je povsem pri sebi šele tedaj, ko je našel Boga. »Kdor išče resnico, išče Boga, pa če mu je to jasno ali ne« (sv. Edith Stein).

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije. Amen.