Judita 2

Jdt 2

V tem branju mrgoli težkih in hudih besed, ki so plod napuha, razkazovanja moči, zlobe, vendar pozoren bralec opazi, da gre vendarle tudi za pretiravanje in negotovost človeka, ko npr. govori o masi vojakov in potem pripomni:osvoji mi vsaj košček dežele.

  • En človek-oblastnik, lahko stori veliko hudega. Zanaša se na svojo moč in tu pogreši, kajti zanaša se na prazno stvar. Bog je tisti, ki odloča, ne človek.
  • Mnogokrat moč oblasti zamegli razum in večja ko je moč, hujši je prestopek. In na koncu vedno zlo samo sebe uniči, ker tako hoče Bog, ki je ljubeč in pravičen. Važno je, ne zlorabiti svojo moč,ustaviti se pred zlom še pravočasno.
  • Zlo uničuje življenje na zemlji in tudi odnose med ljudmi.
  • Ob raznih krutostih, ki so tu omenjene, se spomnimo na Jezusovo trpljenje; šel je nedolžen v smrt, za naše odrešenje.
  • Ob vseh nevarnostih, ki nam pretijo se ne strašimo, ampak zaupajmo v Boga, več molimo in delajmo dobro.
  • Bistvo je, da so Judje sprejeli enega Boga in da je živi Bog realnost. Proces pa še traja, kajti še danes vsi ljudje ne verujejo v Boga. V zgodovini se lahko spreminja le človek in to s tem, da dela dobro.
  • Pomembna je osebna vera in NE IZGUBITI BOGA!