Judita 7

Jdt 7

35 + 5 dni, ki si ga vzamejo za Božji poseg, oziroma svojo predajo je 40 dni, kot 40 dnevni post, 40 let puščave, 40 udarcev, vztrajnost

  • Narava: gore, so naravna ovira, ki se jo da izkoristiti
  • Ljudstvo je malodušno, radi bi našli krivca. To pomeni najti rešitev brez napora, to je trpljenja, zato bi se kar prodali.
  • »Naj bo pod ostrim mečem kratek naš konec«, pomeni, da so sredi hude preizkušnje

Vsakdanje preizkušnje, bolezen, nezvestoba, socialna stiska…

Kljub vsemu so posamezniki lučke, ki svetijo, Ozija upa proti upanju. Prav iz tega se učimo danes tisti, ki prebiramo Sveto pismo. Kljub stiski so na položajih. Sovražnik zasede studence, izvire. Potrebno braniti studence božje milosti, ker se jih lahko polasti sovražnik.

Žejam umiranje, upad morale… lahko obsojamo misel na predajo. Vendar Bog pošilja močne može, ki vztrajajo in zaupajo in to prenašajo na ostale – v tem je rešitev

  • Holofern postavi vojsko, da jo vsi gledajo, da bi že s tem povzročil strah, zlom, padec. Koliko smo danes pod tem vplivom?
  • Podobno kakor Uzija, tako tudi Črtomir želi ljudi rešiti suženjstva in zdi se, da so eni in drugi pripravljeni raje v smrt kot pod tuj jarem, vendar v Črtomiru ni nikogar, ki bi se zanašal na Boga, pri Izraelcih pa je.