Mašni nameni za teden od 21.8. do 27.8.

PON 21. 8.
sv. Pij X, papež
19.00: živi in + sorodniki Lanišnik, Drnovšek (sv. Marija)
+ Mara, Jozo Dimać
+ Franc Bokal

TOR 22. 8.
Devica Marija Kraljica
18. 40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
19.00: + Ana Krajnc
za zdravje
+ Marija Škrabar

SRE 23. 8.
sv. Roza Limanska
7.00: + Jozefa, Alojz, brat Alojz, Ivan Novak (sv. Marija)
+ Lojzka Željko
za duh. poklice in svetost duhovnikov

ČET 24. 8.
sv. Jernej, apostol
19.00: + Ivana Pavlin – 30. dan (sv. Martin)
+ Ivan Vratanar
živi in + Janc, Grešak

PET 25. 8.
sv. Ludvik IX, kralj
19.00: + Olga – obl., Karel, Anica Hočevar (sv. Martin)
v zahvalo za uspešno šolsko leto nečakov in nečakinj
+ Tone, Erika, Mila Ocvirk

SOB 26. 8.
župnijsko romanje

NED 27. 8.
21. nedelja med letom
8.00: živi in + farani (sv. Marija)
10.00: + Janez Kovač – 2. obl. in sorodniki Kovač (sv. Martin)

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.