Oznanila za 1. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

F. Kopač: Počitek pod križem:, Mohorjev koledar iz leta 1915.

Na pepelnično sredo smo začeli postni čas, ki ga bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti.

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen (vir: rkc.si).

V postnem času kristjani premišljujemo o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko tudi ljudska pobožnost križevega pota.
Postaje ali upodobitve križevega pota, se nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, in so sestavni del bogoslužnega prostora.

Križev pot običajno molimo v postnem času ob petkih, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu. Posebej slovesno bomo tudi mi molili križev pot na Veliki petek ob času Jezusove smrti.

Sicer pa bo pobožnost križevega pota, ob torkih in ob četrtkih pred večerno sveto mašo. Ob nedeljah pa ste povabljeni na molitev križevega pota v naravi in sicer v Retje, kjer se bomo danes zbrali ob 15. uri, vse prihodnje štiri postne nedelje, pa uro kasneje, se pravi ob 16.uri.
Sredi meseca marca bomo ob prazniku slovesno počastili svetega Jožefa. Konec meseca bomo obhajali krščanski materinski dan in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, kar bo natanko devet mesecev pred prihodnjim božičnim praznikom. Ta dan se ne pozabimo hvaležno spomniti naših staršev, vseh godovnjakov in godovnjakinj in priporočimo
Božji Materi predvsem prošnje za mir in sodelovanje med narodi.

OBNOVA FRESKE SV. ALOJZIJA
Iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, območne enote Celje, smo prijeli Kulturno varstveno soglasje za konservatorstvo restavratorsko obnovo stenske poslikave sv. Alojzija v stranski kapeli cerkve sv. Martina. Konservatorsko-restavratorska dela so ocenjena na 8.000 €.
Do sedaj ste z vašimi darovi in darovi ob pogrebih zbrali 1.700 €. S hvaležnostjo in s prošnjo za Vaše darove se lahko obnova freska sv. Alojzija začne.

ROMANJE V PETROVČE
Letos bo na soboto po Veliki noči, 23. 4., že šestič potekalo peš romanje v Petrovče. Sprememba bo ta, da se nam bodo na poti pridružili tudi župljani iz Hrastnika.
Peš romarji se boste na pot podali predvidoma ob 6h od cerkve sv. Katarine v Čečah. K maši v Petrovško baziliko, ki jo bo ob 13h vodil dekan g. Rok Metličar, ste povabljeni tudi drugi romarji iz Trbovelj in Hrastnika.
Za vse, ki zaradi različnih razlogov na pot ne boste mogli iti peš, bo namreč organiziran avtobusni prevoz. Prijave bo v Trbovljah zbiral Miha Hild, podrobnosti pa bodo objavljene v naslednjem Martinovem listu.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 7. marec
18.00 sv. Marija: + starši in sor. Hild
za zdravje ( Marodi)

torek 8. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Edvard Cimerman
+ Minka Rovšek
+ za zdravje in v.d.n. (Zupančič)

četrtek 10. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: + Franjo Skušek
+ družine Vovk

petek 11. marec
8.00 sv. Martin: za uspeh in v čast sv. Antonu
+ Frančiška Jerebičnik

sobota 12. marec
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
za srečno pot in vrnitev

nedelja 13. marec
2. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Marija Lukač – 30. dan
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Ana Brečko – 1. obl.
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravijo sodelavci Karitas)


ponedeljek 14. marec
17.40 sv. Marija: MOLITEV V ČAST BL. SLOMŠKU
18.00 sv. Marija: + st. Drago, Frančiška Kozina
+ Rozi Brežnik – 8. dan

torek 15. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + družin Trošt, Morinc
za zdravje in 2 + Jožeta Laznik

četrtek 17. marec
18.00 sv. Katarina: + Joža Forte ( r.d.v večnosti)
+ družine Senčar
+ družin Ramšak, Zorko

petek 18. marec
8.00 sv. Martin: + Marija Romih – 30. dan

sobota 19. marec
sv. Jožef
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Jožef Koznik
+ Jože, Alojzija Dolanc

nedelja 20. marec
3. POSTNA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rozalija Kmetič -30. dan
10.00 sv. Martin: + Olga Duh – obl.
+ Antonija Lebar – obl., + sor. Lebar, Mivec
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi skupina otroci Brezmadežne)


ponedeljek 21. marec
17.30 sv. Marija: KRIŽEV POT
18.00 sv. Marija: + Jožef Leskovšek
+ Franc – obl., Antonija Medvešek

torek 22. marec
18.00 sv. Marija: + Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Matilda Schad
+ Slavica, Franc Stakne

četrtek 24. marec
17.30 sv. Martin: KRIŽEV POT
18.00 sv. Martin: za zdravje in posl. uspeh (Flere)
+ družine Guna

petek 25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
10.00 sv. Marija: po namenu ž. karitas sv. Marija
18.00 sv. Martin: + Hedvika, Edi Hribšek in sor.

sobota 26. marec
18.00 sv. Martin: + Malči Razoršek – 30.dan
+ Lado Vovk

nedelja 27. marec
4. POSTNA
8.00 sv. Marija: + Silva – obl., Janez, Kunigunda, + sestre
+ Milena Lorger – 30.dan
B. v zahv. za zdravje in zdr.osebje
10.00 sv. Martin: živi in + farani
16.00 RETJE: KRIŽEV POT V NARAVI (pripravi molitvena skupina)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji
namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se
spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po
telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate
kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog
povrni za vaše namene.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Lukač, Novi dom 32a,
+ Marija Romih, Kol. 1. maja 21,
+ Amalija Razoršek, Klek 32a,
+ Pavlika Gradišek, Kešetovo 7,
+ Marina Kovač, Kešetovo 4.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.