Oznanila za 23. nedeljo med letom

Ob nedeljskih sv. mašah veljajo vladni ukrepi, da prisotni v škatlico oddajo listič s svojo telefonsko številko. Ob sobotah zvečer že obhajamo nedeljsko bogoslužje, zato se, glede na omejeno število ljudi v cerkvah, poslužite tudi sobotne večerne maše in tako s primernim številom poskrbimo za upoštevanje vladnih ukrepov ob korona virusu. Ob lepem vremenu, bo pri sv. Mariji ob nedeljah maša na prostoru za cerkvijo.

V cerkvi ob oznanilih, ali na spletni strani župnije najdete prijavnice za letošnje veroučno leto. Izpolnjene oddajte do 20. 9. v nabiralnik pred veroučno učilnico ali v zakristijo. Z veroukom bomo pričeli v tednu po 20. septembru, seveda z ozirom na trenutno epidemiološko stanje.

Prijavnica_2020_2021

V torek bomo obhajali praznik Marijinega rojstva, v prihodnjem tednu pa PRAZNIK POVIŠANJA SV. KRIŽA, zato bo v nedeljo, 13. 9., žegnanjski dan pri sv. Križu v Retju. Ob 10.00 bo slovesno bogoslužje s procesijo in sv. mašo na prostem v primeru lepega vremena.

Teden molitve za duhovne poklice bo letos izjemoma od 6. 9. do 13. 9. Pridružimo se v osebni in občestveni molitvi in pri sveti maši. V soboto, 12. 9., bo v Petrovčah škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Če bo lepo vreme, bo maša na prostem. Vabimo člane MZDP in druge, da se nam pridružite. Po maši bi obiskali še našo pražupnijo Braslovče. Prijave za avtobus zbira Miha Hild.

MAŠNI NAMENI

Ponedeljek 7. september
sv. Marija 19h: Pobožnost k bl. A.M. Slomšku
* za zdravje v družini Dimač
+ Frančiška Željko

Torek 8. september
MARIJINO ROJSTVO
sv. Martin 10h: + Vid Smodiš
sv. Marija 18.40: slovesne VEČERNICE
19h: + Martin Šmid, Florjan Mihelič
+ Ljudmila Lebar

Sreda 9. september 
————————

Četrtek 10. september
sv. Martin 19h: + Urban Golob
+ Zinka, Ivan Drnovšek

Petek 11. september
sv. Martin 8h: + Elizabeta Špacapan

Sobota 12. september
sv. Martin 19h: * za zdravje sestre Nade in + sor. Hrvat, Jurjevič

NEDELJA 13. september
24. ned. med letom 
sv. Martin 8h: * Bogu v zahvalo ob zlati poroki (Antonija in Martin Medved)
sv. Križ – Retje 10h: + Rok Jurše


Ponedeljek 14. september
povišanje sv. Križa
sv. KRIŽ – Retje 19h: živi in +farani

Torek 15. september
žalostna Mati Božja
sv. Marija 18.40: VEČERNICE
19h: * za uspešno okrevanje po poškodbi
+ Albin Polc

Sreda 16. september
——————————————

Četrtek 17. september
sv. Katarina 19h: + Rajko Bizjak
+ Pavel, Darko Merzelj

Petek 18. september
sv. Martin 8h: + Cvetka, Ciril Lanišnik
+ Ivan, Frančiška Jan

Sobota 19. september
sv. Martin 19h: + Mili, Jani Štrovs

NEDELJA 20. september
25. ned. med letom
sv. Marija 8h: + sor. Cestnik, Laznik, Danica Pertinač
sv. Martin 10h: živi in + farani
+ Mimi Habjan – obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.