Oznanila za 27. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO?

Odlomek današnjega evangelija se začenja takole: »Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: ‘Pomnôži nam vero!’«. Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo. Tudi mi, kakor apostoli recimo Gospodu Jezusu: »’Pomnôži nam vero!’ Da, Gospod, majhna je naša vera, slabotna je naša vera, krhka, a ti jo darujemo takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. ‘Gospod, pomnôži nam vero!’« Pa nam jo bo pomnožil?
Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj Jezus pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam vero!« Kot da bi hoteli reči: »To je pretežko za nas, za to potrebujemo vero!«
Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus govori zadnje tri nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in do bogastva ni mogoče ločiti od odnosa do Boga. 
Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« Gorčično seme je zelo majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če imamo tako majhno ter iskreno vero in bomo lahko delali, človeško gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res je! Vsi poznamo preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo gore! Mislimo na mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« Veliko jih je tudi med nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In to dobro dene!
Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog je gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in priznavanje Boga za edino vodilo življenja, kot pravi apostol Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!« (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

2. oktober
27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA
Angeli varuhi
češčenje Najsvetejšega v župniji Trbovlje-sv. Marija
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za žive in + iz družine Kostanjšek – Golob
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Marijo (obl.) in Franca Zupana
za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Ivana (obl.) in Pavlo Božič ter Drnovškove
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Rezec
za + Marjana Lipičnika (30. dan)
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Kmetič

Ponedeljek, 3. 10.
sv. Frančišek Borgia, redovnik
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za zdravje Pumpar Franja

Torek, 4. 10.
sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Franca (obl.) in vse Jesenškove
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za Božji blagoslov v družinah
za + Heleno Spende (8. dan)

Sreda, 5. 10.
sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika

Četrtek, 6. 10.
sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
18.00 Hrastnik: za zdravje Simone Sladič
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev rožnega venca
19.00 za + iz družin Hren, Serša, Medvešek in Rafka Podgorška
za + Franca Zupančiča in sorodnike
za + Ivana in Kristjana Marodi
za + Marijo Golob (8. dan)

Petek, 7. 10.
Rožnovenska Mati Božja
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + iz družin Lebar in Mivec

Sobota, 8. 10.
sv. Benedikta, devica in mučenka
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
za alpiniste in gornike

9. oktober
28. NEDELJA MED LETOM
sv. Dionizij, škof in tovariši mučenci
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Milana Široki (obl.)
za + starše in sorodnike Buzuk
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za U starše in stare starše Štemberger
za + Brigito Gradišek (obl.)
8.00 Hrastnik: za + Milana Fujsa (obl.)
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Franja Begića ob roj. dnevu

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V oktobru začenjamo s katehumenatom.
Srečanja so namenjena odraslim, ki bi želeli prejeti zakramente uvajanja (sv. krst, sv. obhajilo ali sv. birmo). Prvo srečanje bo v ponedeljek, 10. oktobra, ob 17.00 v župnišču. Dodatne informacije so vam na voljo na št.: 041/388-145. Vabljeni.

Župljani vseh štirih župnij ste v nedeljo, 9. oktobra, vabljeni na romanje na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve Sv. Martina v Trbovljah je ob 13.00. Vrnemo se predvidoma do 20.00. Strošek prevoza bo okrog 10 €. Prijavite se lahko pri g. Mihaelu Hildu ali pri župniku.

Tudi letos vam je na voljo Vincencijev koledar. Prispevek za koledar znaša 10 € (priložene so položnice). Zbrana sredstva bodo namenjena delu z mladimi. S sredstvi zbranimi v preteklih akcijah, je lani stekla gradnja hiše, za prostovoljce, ki je sedaj pod streho. Hvala za vaše darove.

Skavti vabimo vse otroke od 8. do 21. leta starosti, da se nam pridružijo v naših vrstah. Za prijavo in več informacije se obrnite na Izaka Špajzerja (051 402 288).

V četrtek (6. 10.) bomo po večerni sv. maši imeli srečanje izrednih delivcev obhajila. Srečanje bo v cerkvi sv. Martina v Trbovljah. Vabljeni.

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Ker se štiri župnije, že povezujemo med seboj, se bo oblikoval medžupnijski pastoralni svet. Pravico do izbire članov ŽPS ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. obhajilo in sv. birmo). V nedeljo, 16. oktobra, boste po sv. mašah prejeli list, na katerega boste lahko zapisali 6 članov, ki jih predlagate v ŽPS (2 ženski, 2 moška, dekle in fant nad 16 let). List z vašo izbiro boste lahko oddali takoj ali pa ga boste odnesli domov in izpolnjenega vrnili naslednjo nedeljo. Pravico biti izbran ima vsak, ki je dopolnil 16 let, je prejel zakramente uvajanja in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Molimo, da bi bili novi člani medžupnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci.

Trbovlje – sv. Marija

Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi vsak torek, ob 18.00 k molitveni uri, ki je v učilnici v pritličju cerkve.

V cerkvi sv. Marije imamo kar nekaj težav z ozvočenjem, zato smo se odločili, da ga bomo v celoti zamenjali. Predvideni strošek menjave je okrog 7.000 €. Upamo, da bomo novo ozvočenje dobili v kratkem. Že vnaprej hvala vsem, ki boste darovali v ta namen.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.

Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 1761 €, v Trbovljah pa 360 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brnice, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz trga Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. (Lk 17,5–6 )

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz ‘najlepših jesenskih rož’ – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
V mesecu oktobru tako radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožnega venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni prepoznavni v današnjem svetu.

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije. Amen.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Ivana Vabiča, Zdravka Novaka, Marije Golob in Helene Spende. Molimo za pokoj njihovih duš.