Oznanila za 26. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva.
Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere.
Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem.
(E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

25. september
26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA
sv. Sergij Radoneški, menih
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Stanka (obl.) in Ivanko Mrak
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Karolino in Edija Gošteja
za + Štefanijo Rauter (obl.)
8.00 Hrastnik: za zdravje, Božje varstvo in v zahvalo za prejete milosti
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka Mekšeta (30. dan)
za + Ivana in Rozalijo Urbajs

Ponedeljek, 26. 9.
sv. Kozma in Damijan, muč.
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Vido Šneberger (obl.)

Torek, 27. 9.
sv. Vincencij, ustanovitelj lazaristov
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Mihaela in Simona Učakarja ter Šimnove in Močilarjeve
18.40 Trbovlje – sv. Marija: večernice
19.00 za + Jožefa Leskovška (obl.)

Sreda, 28. 9.
sv. Venčeslav, mučenec
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek

Četrtek, 29. 9.
sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
Češčenje Najsvetejšega v župniji Dol pri Hrastniku
18.00 Hrastnik: za + Staneta Žagarja
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim
19.00 za + Janeza in Majdo Magdaleno Jesenšek
19.00 Dol pri Hrastniku: za + Mihaela Jovana

Petek, 30. 9.
sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Češčenje Najsvetejšega v župniji Hrastnik
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Blaža Žnideršiča
Bogu v zahvalo za dobrotnike
19.00 Hrastnik: za + župnika Franca Ornika

Sobota, 1. 10.
Sv. Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica
Češčenje Najsvetejšega v župniji Trbovlje-sv. Martin
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše Cestnik in Čop
za + Pavleta Ahlina

2. oktober
27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA
Angeli varuhi
Češčenje Najsvetejšega v župniji Trbovlje-sv. Marija
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za žive in + iz družine Kostanjšek – Golob
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Marijo (obl.) in Franca Zupana
za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Ivana (obl.) in Pavlo Božič ter Drnovškove
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Rezec
za + Marjana Lipičnika (30. dan)
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Kmetič

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V prihodnjem tednu so v naših župnijah dnevi češčenja Najsvetejšega. Bodite pozorni na spored češčenja, ker je nekoliko spremenjen v primerjavi s prejšnjimi leti. Češčenje bo potekalo samo v župnijskih cerkvah. Vsaka župnija bo imela češčenje en dan.

  • V četrtek (29.9.) bo češčenje na Dolu. Začetek je ob 16.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Od 16.00 do 17.00 bo priložnost za sv. spoved.
  • V petek (30.9.) bo češčenje v Hrastniku. Začetek je ob 16.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Od 16.00 do 17.00 bo priložnost za sv. spoved.
  • V soboto (1.10.) bo češčenje v cerkvi Sv. Martina v Trbovljah. Češčenje bo potekalo skozi ves dan. Začetek je ob 9.00, sklep s sv. mašo ob 19.00. Uro pred sv. mašo bo možnost za sv. spoved.
  • V nedeljo (2. 10.) bo češčenje v cerkvi sv. Marije v Trbovljah. Najsvetejše bo v češčenje izpostavljeno po jutranji sv. maši do večerne sv. maše ob 19.00. Od 18.00 do 18.45 bo možnost za sv. spoved.

Če ne morete k češčenju Najsvetejšega v domači župniji, vabljeni v katero drugo župnijo.

Župljani vseh štirih župnij ste v nedeljo, 9. oktobra, vabljeni na romanje na Brezje. Odhod avtobusa izpred cerkve Sv. Martina v Trbovljah je ob 13.00. Vrnemo se predvidoma do 20.00. Strošek prevoza bo okrog 10 €. Prijavite se lahko pri g. Mihaelu Hildu ali pri župniku.

V nedeljo, 16. oktobra, bo potekalo izbiranje članov ŽPS (Župnijskega pastoralnega sveta). Ker se štiri župnije, že povezujemo med seboj, se bo oblikoval medžupnijski pastoralni svet. Pravico do izbire članov ŽPS ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. obhajilo in sv. birmo). V nedeljo, 16. oktobra, boste po sv. mašah prejeli list, na katerega boste lahko zapisali 6 članov, ki jih predlagate v ŽPS (2 ženski, 2 moška, dekle in fant nad 16 let). List z vašo izbiro boste lahko oddali takoj ali pa ga boste odnesli domov in izpolnjenega vrnili naslednjo nedeljo. Pravico biti izbran ima vsak, ki je dopolnil 16 let, je prejel zakramente uvajanja in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Molimo, da bi bili novi člani medžupnijskega pastoralnega sveta dobri sodelavci.

Trbovlje – sv. Marija

Molitvena skupina vabi vsak torek, ob 18.00 k molitveni uri, ki je v učilnici v pritličju cerkve.
V cerkvi sv. Marije imamo kar nekaj težav z ozvočenjem, zato smo se odločili, da ga bomo v celoti zamenjali. Predvideni strošek menjave je okrog 7.000 €. Upamo, da bomo novo ozvočenje dobili čim prej. Že vnaprej hvala vsem, ki boste darovali v ta namen.

Hrastnik

Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
Hvala vsem, ki ste že darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. V Hrastniku ste za ta namen darovali 1546 €, v Trbovljah pa 360 €. Strošek popravila je ocenjen na okrog 2.100 €. V zvoniku bo na novo narejen celoten pogon za zvonjenje, vpetje zvona, nov bo tudi elektromotor. Hvala za vsak vaš dar.

Dol pri Hrastniku

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ (Lk 16,23–26)

Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije. Amen.

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi »Gospod, Gospod.«, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 7,21)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Terezije Kolar. Molimo za pokoj njene duše.