Oznanila za 3. adventno nedeljo

V času, ko so prepovedana javna bogoslužja, vsak dan po vaših namenih duhovniki zasebno obhajamo svete daritve. Za nujne zadeve me kontaktirajte preko elekt. pošte ali telefona.

Luč miru iz Betlehema
Tudi letos, med nas prihaja luč miru iz Betlehema, za kar bodo tudi to pot poskrbeli naši skavtje. Bo pa letos nekoliko drugače, in z ozirom na to, se v cerkvi sv. Martina vpišete na seznam tiski, ki bi lučko miru želeli prejeti. Dobili jo boste lahko na 4. adventno nedeljo med 11.in 12 uro pred cerkvijo.

Božična sveta spoved
Na predvečer 4. adventne nedelje, bo priložnost da opravite božično sv.spoved in prejmete sv. obhajilo. Spovedoval bo g. Jože Turk. Spovedovanje in delitev sv. obhajila, bo od 17. do 19 ure, v cerkvi sv. Marije. Vsi, ki bi želeli priti, se obvezno predhodno najavite preko župnijske elektronske pošte ali preko telefona. K spovedi prihajate posamično, kar pa ne velja za člane skupnega gospodinjstva.

Prav tako prosim, da se mi oglasite tisti, ki želite da vas, oziroma vaše bolnike, obiščem na domu v času pred prazniki.

Marijanske koledarje, pratiko in listne koledarje za leto 2021, dobite pri ge. Slavki Urigel, pri ge. Cvetki in v župnijski pisarni.

Na pokopališču smo zaključili z obnovo pokopališkega križa, kar nas je stalo okrog 1.500 eur. V cerkvi sv. Martina se ureja notranji odpadni omet in zaključuje obnova družabnega prostora v »Molovi« hiši. Bog povrni za vaše darove in misel na to, da tudi v tem času župnik in ožji sodelavci ne počivamo. Glede na trenutno situacijo, in primanjkljaj pri dohodkih župnije, letos v župnišču in ostalih prostorih, s kurilno sezono še nismo začeli.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:
ponedeljek 14.december
sv. Janez od Križa
+ mož in st. Kukovič, Slatinjek
* za zdravje (Dimač, Radulović)

torek 15. december
+ Olga Pajer – 30. dan

četrtek 17. december
Sv. Frančišek Ksaver
+ sor. Zupan, Zakonjšek
+ Ana, Franc Kovačec
+ Ivan Brečko – obl.

petek 18. december
+ Frančiška Jerebičnik -30 dan
+ duh. Alojz Kurent in sor.

sobota 19. december
+ Leopold, Andrej Medved
* za zdravje in + Ivan Trbovc
od 17.-19. ure – sv. spoved in sv. obhajilo v cerkvi sv. Marije

NEDELJA 20. december
4. adventna nedelja
* za žive in + farane
+ Drago Plevnik – 30. dan
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. Martina

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

KAKO PREJMEM SV. OBHAJILO IZVEN SV.MAŠE?
PRIHOD v cerkev, je skozi glavni vhod, IZHOD pa skozi STANSKA VRATA. Ko pridem v cerkev preverim število vernikov in v kolikor je potrebno počakam. Poiščem primeren prostor, kje sem na varni razdalji (2 m). V osebni molitvi zmolim vsaj kesanje in Očenaš. Ko me bo duhovnik opazil, pristopim k svetemu obhajilu in prejmem osebni blagoslov. Po kratki in tihi zahvali po obhajilu zapustim cerkev pri stranskem izhodu.