Oznanila za 3. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

»SPREOBRNITE SE, PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO«

Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim pomenom besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo oznanilo. Jezus ni tako kot Krstnik “glas vpijočega v puščavi”, ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori nam.
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil na spreobrnite se in torej na predstavljanje kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus začenja s “Spreobrnite se!”, z besedo, ki je zelo globoka. Njen temeljni pomen je obrniti se naokrog, obrniti se nazaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo se je približalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato se morajo spreobrniti, se obrniti, če ga hočejo srečati, videti, narediti za svojega.
Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? Beseda nebesa je Judom služila, da so se izognili izgovarjanju Božjega imena. Zaradi tega je bila ljuba Mateju, ki dobro ve, da je pridevnik nebeško ali Božje subjektni atribut in da je torej pomen celotnega izraza isti kot Bog kraljuje. To je dogodek, ki se v Jezusovem oznanjevanju samo ne približuje, ampak se je približal, je tukaj. Tam namreč, kjer je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnjuje vso pravičnost, tam je navzoče “Božje kraljestvo”. No, takšen je Jezus. Spreobrniti se torej pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z njim.
Vendar je sedaj potrebna primerjava med Jezusovim in Krstnikovim oznanilom. Jezus kraljestva ne vidi samo kot dogodek, ki sodi človeka, ampak kot zelo pozitivno in osvobajajočo resničnost. Kraljestvo ni samo dogodek, ampak je tudi dar, dediščina, nekaj, kar mora človek iskati z vsemi svojimi močmi, ker gre za največjo dobrino. Z Jezusom je kraljestvo resničnost, ki se je približala, je tukaj, vendar pa še vedno ostaja cilj, ki ga je treba doseči. (M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

22. januar
3. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA BOŽJE BESEDE
sv. Vincencij, diakon in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožico Salmič Obrez
za + Ivana in Kristjana Marodi
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + iz družin Durnik, Granda in Špik
za + Jožeta Serdinška (obl.) in za zdravje
8.00 Hrastnik: za + Štefanijo in Franca Lamovška
10.00 Dol pri Hrastniku: papežu Janezu Pavlu II. v priprošnjo in za + Franca Ornika
za + Ivana Vnuka (8. dan)

Ponedeljek, 23. 1.
sv. Henrik Suzo, dominikanec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Mirka Cestnika (30. dan)
za + Aleksandra Doberška (8. dan)
za + Vinka Cenclja (8. dan)

Torek, 24. 1.
sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Frančiško Jerše in župnika Franca Ornika
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Barico Pintarič (obl.)
za + iz družin Gotal, Pintarič in Bola (obl.)
za + Jožo in Janeza Forte

Sreda, 25. 1.
spreobrnitev apostola Pavla
8.00 Turje: za + Igorja Pirnaverja ter Martina in Marijo Završnik
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika

Četrtek, 26. 1.
sv. Timotej in Tit, škofa
18.00 Hrastnik: za + Ladota Uriglja (obl.)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Ivana Pangeršiča (obl.)
za + Marjana Drobeža

Petek, 27. 1.
sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za zdravnike in zdravstveno osebje
za + Rada Demšarja

Sobota, 28. 1.
sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivano Podbregar
za + družino Bevc, za zdravje nečaka in nečakinje ter za Marijino varstvo

29. januar
4. NEDELJA MED LETOM
sv. Julijan, spokornik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Ano (obl.) in Jura Živkoviča
za + Ivana Vnuka (8. dan)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Franca Potiska ml.
za + iz družine Murn in Bricl
8.00 Hrastnik: za + Romana Brečka ter žive in pok. sorodnike
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Ivana Kneza (obl.) in Antona Mlakarja

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Kdor bi do svečnice (2. februarja) še želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam ali k verouku prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V četrtek (26. 1.) bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu srečanje biblične skupine. Vabljeni.

V tednu po nedelji svetega pisma bo potekal že 15. vseslovenski svetopisemski maraton, ki se mu bomo pridružili tudi v naših župnijah. Namen svetopisemskega maratona je, da bi se kar najbolj povezali z Božjo besedo, da bi nam ta postajala čedalje bolj domača, da bi jo radi prebirali, premišljevali in tudi po njej živeli. V ta namen se na vseslovenskem maratonu, ki bo letos potekal pod geslom »Le pogum, vstani« (Mr 10,49), Sveto pismo bere ves teden nepretrgoma dan in noč. Mali svetopisemski maratoni, kakršni bodo tudi naši župnijski, pa izgledajo tako, da se Sveto pismo nepretrgamo bere nekaj časa. Po naših župnijah bodo branja potekala pri ambonu župnijskih cerkva po večernih svetih mašah in sicer:
Trbovlje – sv. Marija, ponedeljek, 23. 1., od 19.30 do 21.30.
Dol pri Hrastniku, torek, 24. 1., od 18.30 do 20.00.
Hrastnik, četrtek, 26. 1., od 18.30 do 20.00.
Trbovlje – sv. Martin, sobota, 28. 1., od 19.30 do 23.00.
Vsi res lepo povabljeni, da skupaj kot velika družina prebiramo Božjo besedo!

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v sredo, 25. 1., po jutranji sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc. Za prihodnji teden prosimo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedêjem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. (Mt 4,18–22)

Da je branje Svetega pisma koristno za oblikovanje zrele osebnosti, je mnogim lažje reči, kot pa postati redni bralec. Da bi lahko to postali, vam lahko pomagajo te vzpodbude:

1. Odločite se! Ne prižgite TV, dokler niste prebrali določenega odlomka iz Svetega pisma. Gre za odločitev, da je Božja beseda pomembnejša od nadaljevanke. Ali pa se odločite, da boste nekaj prebrali vsako jutro, preden odidete v službo, ali pa preden ležete k večernemu počitku. Naredite branje Božje besede za prioriteto.
2. Kvaliteti branja dajte prednost; ne količini (dolžini). Kot v športu, tudi tu velja, da je boljše malo in »kvalitetno« kakor pa nič.
3. Boljše je, da poslušate, kot da berete. Na razpolago so številne tehnologije. Izberite eno izmed njih.
4. Pridobite si novo navado, ki bo čut za Božjo besedo v vas še poglobila. Če ste brali zjutraj, poskusite to prenesti na večer, ali obratno.
5. Menjajte kraj branja. Poskusite na klopi v parku ali med pavzo v službi, morda pri zajtrku, pri jutranji ali popoldanski kavi …
6. Izberite načrt branja. Nekatere reči lahko izpeljemo, če imamo družbo. Izberite si prijatelja, kot družina sedite skupaj, vprašajte sozakonca ali se pridružite skupini, ki bo brala Sveto pismo skupaj.
7. Imejte vedno v torbi ali v žepu »žepno« izdajo Svetega pisma. V trenutkih čakanja na to ali ono ne izvlecite telefona, da bi brskali za novicami; odločite se, da boste prebrali nekaj vrstic iz Svetega pisma. Če že vzamete v roko telefon, izberite aplikacijo z Božjo besedo.
8. Naučite se na pamet kakšen stavek. Postanite z njim domači. Premišljujte o njem, da zaživi v vas. Napišite si ga. Poglejte ga v kaki drugi izdaji. Potem pa še kakšnega …
9. Če ste oče ali mati, postanite otrokom zgled druženja s Svetim pismom. Berite ga v pričo njih. Potem jih povabite – in postali boste »družinski biblični krožek«.
10. Vztrajajte! Ne izogibajte se težje razumljivim knjigam Svetega pisma. Ne zanemarjajte tistih delov, ki ste jih že mnogokrat prebrali; vsakič vam bo dal novi zagon za dosego cilja.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Nade Medvešček, Aleksandra Doberška, Simone Špitalar, Marije Vinter in Vinka Cenclja, na pokopališču na Dolu pa od pokojnega Ivana Vnuka in Katarine Kuhar. Molimo za pokoj njihovih duš.