Oznanila za 2. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA

V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja »Jagnje Božje«. Naziv »Jagnje Božje« nam pojasni že Stara zaveza. Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in njegova kri na vratih rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako Boga prosili za odpuščanje grehov prav z darovanjem jagnjeta. Prerok Izaija napove trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot jagnje, in tudi Janez Krstnik nam predstavi Jezusa samega kot »Jagnje Božje, ki odvzema greh sveta«.
Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je današnjemu človeku beseda greh. Mnogi rajši rečejo »napaka, slabost, okoliščine, dednost« … Vse to izraža nekaj nepravilnega, toda odriva osebno odgovornost, medtem ko greh zajame prav to.
Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: vojne, vse oblike nasilja, velik del svetovne populacije je brez osnovnih pravic, plača številnih delavcev je prenizka za prehrano družine in pokrivanje življenjskih stroškov, klimatske spremembe uničujejo planet … Temu seznamu lahko nenazadnje dodamo še razdeljenost krščanstva. Vse to je »greh sveta«.
Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar pobije akterje tega zla. To pomeni pregnati nasilje s še večjim nasiljem. To ni rešitev! To je udeležba pri »grehu sveta«, grehu, ki je združenje grehov posameznikov.
Jezus prihaja v ta naš svet in postane »daritveno jagnje« za uničenje greha sveta. On osvobaja vsako osebo posebej tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne rešuje le osebe, temveč reši skupnost. Da to lahko stori, je potrebno, da posameznik začne gledati na greh in grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed nas postane sodelavec pri odvzemanju greha sveta. Da bi pa to človek lažje dosegel, je prav, da svojo moč črpa v Jezusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam namreč Jezus vsak dan znova daruje pri sveti maši. Ko vstopa v naše srce, nam daje moč, da se lažje spopadamo z grehi tega sveta. (Beseda med nami)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

15. januar
2. NEDELJA MED LETOM
sv. Absalom, škof
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Alojza (obl.) in Frančiško Zupanec
za + Franca Jagra (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Heleno Spende in za zdravje
za + Albina Polca (obl.)
8.00 Hrastnik: za + Vido Senčar in starše ter Jakoba in Ivano Zagožen
za + Andreja Vrbnika (obl.) in Božje varstvo
10.00 Dol pri Hrastniku: v priprošnjo za srečno operacijo, uspešno zdravljenje in za + Franca Ornika

Ponedeljek, 16. 1.
sv. Marcel, papež
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za zdravje v družini Špitalar
za + Feliksa Bencaka (8. dan)

Torek, 17. 1.
sv. Anton, puščavnik
18.00 Dol pri Hrastniku: v zahvalo za preteklo leto in priprošnjo za zdravje in mir
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + iz družin Jamnik in Bregar
za + Jožefa Koznika ter žive in + sorodnike

Sreda, 18. 1.
sv. Marjeta Ogrska, redovnica
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika
8.00 Hrastnik: za + starše Ačkun (obl.), Rada, Marico in Ivana ter sorodnike

Četrtek, 19. 1.
sv. Makarij, opat
18.00 Hrastnik: za + Anico Hrovatič (8. dan)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za dobrotnike
za + Mihaela Hribarja
za + starše in stare starše Ajdišek in Lenart

Petek, 20. 12.
sv. Fabijan in Boštjan, muč.
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in + iz družine Katič

Sobota, 21. 1.
sv. Neža, mučenka
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Milko Hriberšek (obl.)
za + Brigito Marinko

22. januar
3. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA BOŽJE BESEDE
sv. Vincencij, diakon in mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožico Salmič Obrez
za + Ivana in Kristjana Marodi
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + iz družin Durnik, Granda in Špik
za + Jožeta Serdinška (obl.) in za zdravje
8.00 Hrastnik: za + Štefanijo in Franca Lamovška
10.00 Dol pri Hrastniku: papežu Janezu Pavlu II. v priprošnjo in za + Franca Ornika

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Kdor bi do svečnice (2. februarja) še želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V sredo (18. 1.) začenjamo teden molitve za edinost kristjanov. Letošnji teden nosi naslov »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17). Vabljeni smo, da v tem tednu še bolj poživimo molitev za edinost kristjanov.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Slatnega in Črdenca. Za prihodnji teden prosimo vernike iz Brdc. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Do prihodnje nedelje še lahko oddate naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).

RESNIČNI NAPREDEK

Blagostanje in sreča ne padeta kar z neba. Blagostanje lahko raste iz trdega dela, toda sreča raste samo in izključno iz srca, iz dobrote in prijaznosti.
Resnični napredek se ne rojeva z vedno boljšo komunikacijsko tehniko, vedno boljšo biotehnologijo, gensko in medicinsko tehnologijo, ampak tako, da ljudje našega sveta postajajo boljši, prijaznejši in srečnejši.
Brez ljubezni do bližnjega kultura nima nobenega smisla. Brez ljubezni do bližnjega tudi v tem letu ne bomo drugačni kot dobro oblečeni barbari.
Iztrgajmo to novo leto krempljem egoizma.
Naj postane ljubezen do bližnjega moda novega leta. (P. Bosmans, Živi vsak dan)

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. (Jn 1,29–32)

Bog daruje svojega Sina za rešitev človeštva

Apostol Janez, za razliko od ostalih treh evangelistov, ne opisuje dogodka Jezusovega krsta, temveč podaja pričevanje Janeza Krstnika o tem dogodku, ko pravi: “Videl sem in pričujem” (prim. Jn 1,29–34). Sveti Duh je, po besedah papeža Frančiška, Janezu Krstniku razodel popolno novost. Dejansko, medtem ko je v vseh verstvih človek tisti, ki Bogu nekaj ponudi in žrtvuje, je v Jezusovem primeru tako, da Bog daruje svojega Sina za rešitev človeštva. Janez izrazi svoje veliko začudenje z besedami, ki jih ponavljamo pri vsaki sv. maši: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.«

Otroci smo, Božji otroci!

Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, naj vedno znova začenjamo svojo pot vere. Naj nas preseneča Božja izbira, da je on sam na naši strani, da je solidaren z nami grešniki in da svet rešuje zla tako, da ga popolnoma prelaga nase. Od Janeza Krstnika se učimo in si ne domišljamo, da Jezusa že poznamo, da o njem že vse vemo (prim. Jn 1,31). Ni tako. Ustavimo se pri evangeliju, morda se celo zazremo v Kristusovo ikono “Svetega obličja”. Premišljujmo z očmi in še bolj s srcem in pustimo, da nas pouči Sveti Duh, ki nam v notranjosti govori: To je on! Božji Sin je, ki je iz ljubezni postal darovano jagnje. On, on sam, samo on je trpel in odkupil greh vsakega od nas, greh sveta in tudi moje grehe. Vse. Vse je naložil nase in nam jih odvzel, da bi končno lahko bili svobodni in ne več sužnji zla. Da, še vedno smo ubogi grešniki, a vendar ne sužnji, ne, ne sužnji: otroci smo, Božji otroci!
Obrnimo se k Devici Mariji s prošnjo, naj nam izprosi moči pričevati o njenem Sinu Jezusu; da bi o njem pričevali z veseljem, z življenjem, osvobojenim od zla, in z besedo, prežeto z vero in iskreno hvaležnostjo. (papež Frančišek)

Jezus, ti si Božje Jagnje, ki odjemlješ greh sveta. Tvoja nedolžnost in tvoja čistost sta posrkali naši grehe. Po darovanje svojega življenja in po našem krstu nas obdaš s Svetim Duhom in nam vračaš našo prvotno lepoto. Daješ nam čast sinov in hčera veličastnega Kralja, Gospod Jezus, vem, da sem dragocen v tvojih očeh, saj si dal svoje življenje zame. Kako naj ti povrnem za tolike milosti? V svoji revščini nimam ničesar primernega za daritev tebi, toda tukaj sem pred teboj, da izpolnim tvojo voljo. Sprejmi v daritev moje brate in sestre in naredi iz nas ljudstvo svetnikov, ki pripadajo tebi, in luč tistim, ki še tavajo v temi. (www.cursillos.ca/en)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Feliksa Bencaka, na pokopališču na Dolu pa od pokojne Anice Hrovatič. Molimo za pokoj njunih duš.