Oznanila za 3. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni dokument in potrdilo PCT!

Po nedelji Jezusovega krsta, smo vstopili v liturgični čas med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in
traja vse do nedelje Kristusa Kralja.
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos v cikličnem letu C.

Gospodovo darovaje – SVEČNICA
Prvotno ime praznika je bilo ‘Marijino očiščevanje’. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in
spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Po obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške narave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. (VIR: OGNJIŠČE.SI)

SVETOVNI DAN BOLNIKOVIN GOD LURŠKE MARIJE
V petek 11. februarja 2022, bo god Lurške Matere Božje in bomo obhajali 30. svetovni dan bolnikov, z naslovom: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče«.
Ta dan je pred tridesetimi leti ustanovil papež Janez Pavel II., da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene ustanove in civilno družbo opozoril na pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje.
Ob tem dnevu se tudi mi spomnimo na bolne in posebej osvežimo zavest, da je naša krščanska naloga poskrbeti za bolne, pa ne le kar se tiče telesne plati, ampak tudi duhovne, kar pomeni, da bolnim priskrbimo svete zakramente, posebej
zakrament bolniškega maziljenja, ki ne velja kot zakrament za umirajoče in ga nekateri dojemajo kot zakrament, ki prinaša smrt.

Bolniško maziljenje je zakrament, ki daje najprej življenje, moč in oporo na bolniški postelji. Kot bolniški duhovnik, vas spodbujam, da posebej vsem, ki se z boleznijo borijo v bolnišnici omogočite duhovno oskrbo. Bolniški duhovniki imamo vedno vstop v vse oddelke bolnišnic in domove ostarelih, saj je duhovna oskrba osnovna pravica vsakega bolnika.
Kot je v letošnji poslanici za dan bolnikov zapisal papež Frančišek, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročimo tudi mi vse bolnike in njihove družine. Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj najdejo smisel, tolažbo in zaupanje. Molimo za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v usmiljenju bolnikom skupaj s
primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko bližino.

God sv. Valentina
V ponedeljek, 14. februarja obhajamo god sv. Valentina. Njegov lep oltar krasi cerkev v Retju, zato bo tam sveta
maša na Valentinovo nedeljo, ob 15.uri. Lepo vabljeni.

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 24. januar
sv. Frančišek Saleški
18.00 sv. Marija: + druž. Kovačič, Ravnikar in sor.
+ Edvard Cimerman – 30. dan

torek 25. januar
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Ivan Pangeršič in sor.
+ duh. Franc Rataj

četrtek 27. januar
sv. Angela Merici
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: Bogu v priprošnjo in za zdravje (Lapi)
za srečno zadnjo uro

petek 28. januar
sv. Tomaž Akvinski
8.00 sv. Martin: za nove duhovne poklice
+ Joža Forte

sobota 29. januar
18.00 sv. Martin: + Jožef, Milka Špajzer
+ Emil Vuga
za blag., srečen porod in za zdravje novorojenčka

nedelja 30. januar
4. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Stipe Dizdarevič, Ana, Vojislav Sorić
za zdravje (Bagarič)
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Franc -obl., Marija Zupan
+ duh. Franc Zagradišnik
+ Blaž Žnideršič


ponedeljek 31. januar
sv. Janez Bosko
18.00 sv. Marija: + Stane Žagar – 30. dan

torek 1. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: v zahvalo za uslišano prošnjo in za božje varstvo

sreda 2. februar
JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
10.00 sv. Martin: + Viktorija Kahne -3. obl.
18.00 sv. Marija: Bogu v zahvalo za uspešno delo

četrtek 3. februar
sv. Blaž
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: + Ivan Arh
+ Ivan Vozelj
za stanovitnost in svetost duhovnikov

petek 4. februar
8.00 sv. Martin: za zdravje ( Remič)
+ Hedvika Hribšek

sobota 5. februar
sv. Agata
18.00 sv. Martin: žive in + družine Zelenšek
+ Marjetka – obl. , Leopold Hočevar

nedelja 6. februar
5. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Antonija, Igor Kurent
+ duh. Franc Ornik
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Frančiška Štemberger -30.dan


ponedeljek 7. februar
18.00 sv. Marija: + Fani Tahirovič

torek 8. februar
17.40 sv. Marija: VEČERNICE
18.00 sv. Marija: + Minka Rovšek – 30.dan

četrtek 10. februar
17.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.00 sv. Martin: živi in + družine Pešl
+ Blaž Žnideršič

petek 11. februar
Lurška Mati Božja
8.00 sv. Martin: + starši Katič
+ Drago Mravlak

sobota 12. februar
18.00 sv. Martin: + Ivanka, Alojz Ferlič
+ Joža Forte

nedelja 13. februar
6. nedelja med letom
Valentinova n.
10.00 sv. Martin: + Ana Ahac
15.00 sv. KRIŽ RETJE: živi in + farani ter dobrotniki
+ Ivan Gričar

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Svetopisemski maraton
Tudi v letu 2022 se bomo Trboveljčani pridružili vseslovenskemu Svetopisemskemu maratonu, ki bo v letu 2022 od 22. do 27. 1. potekal preko ZOOM-a, pod geslom “Glej, vse delam novo (Raz 21,5). Naš termin branja bo v nedeljo, 23. 1. od 20h do 22h.
Hkrati pa bomo ponovno izvedli tudi župnijski mali svetopisemski maraton. Ta bo v torek, 25. 1. od 19h do 22h, prav tako preko spleta. Več informaciji dobite pri Gregorju Špajzerju.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Rovšek, Vreskovo 77,
+ Franc Lindič, Trg Revolucije 18,
+ Marija Brinar, Ostenk 24.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.