Oznanila za nedeljo sv. Trojice

Še vedno velja, da se sv. maš udeležujejo le zdravi verniki. Za starejše je potrebno, da nosijo zaščitno masko, za vse ostale je, v kolikor se ohranja razdalja 1,5 m, to priporočljivo. Pri vhodu je obvezno razkuževanje rok, sveto obhajilo pa prejemamo samo na roke.

Lepo se zahvaljujem g. Dragu Kočarju za organizacijo in vodenje šmarnic za otroke. Prav tako hvala vsem, ki ste imeli skrb za naše podružnice, kjer smo lahko lepo obhajali šmarnični mesec maj. Bog povrni sodelavcem župnije sv. Marija za lepo obhajanje žegnanjske nedelje.

Po binkoštnem prazniku Cerkev obhaja čas med letom v zeleni liturgični barvi. Prazniki in nekateri godovi svetnikov, pa nas vabijo k slovesnejšemu bogoslužju.
V torek, 9. junija, bomo obhajali sv. mašo pri sv. Marku, in sicer ob oltarju mučencev sv. Primoža in Felicijana, katerih god se ta dan obhaja.
V četrtek bomo slavili praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi, v soboto, 13. junija, pa ste vabljeni na sv. Planino na Vidovo romanje, in sicer peš ob 17. uri izpred cerkve sv. Lenarta na Vrheh, ali samo k sv. maši ob 18. uri.
V nedeljo, 14. junija, bo po sv. maši ob 10. uri podelitev veroučnih spričeval. Sveto obhajilo bomo letos obhajali v nedeljo, 6. septembra, sveto birmo pa predvidoma v mesecu oktobru 2020.
Smo v mesecu juniju, mesecu Jezusovega Srca, zato bom naše bolnike po domovih obiskal prav na praznik Srca Jezusovega, v petek, 19. junija.

MAŠNI NAMENI

ponedeljek 8. junij
sv. Marija 19h: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
za zdravje in uspešno zdravljenja malega Tina

torek 9. junij
Sv. Primož in Felicijan, muč.
sv. MARKO 19h: živi in + sor. Grabnar, Šmid
+ Jožefa Črešnar

sreda 10. junij
sv. MARIJA 8h: + Urban Golob – 8. dan

četrtek 11. junij
sv. Rešnje Telo in Kri
sv. MARIJA 10h: + Frančiška Željko
sv. MARTIN 19h: + Janez Vratanar – 0bl.
+ družine Gebauer

petek 12. junij
sv. MARTIN 8h: + Janez Pečjak – obl.

sobota 13. junij
sv. Anton P.
sv. PLANINA 18h: za duhovne poklice

NEDELJA 14. junij
11. ned. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Pavla Petek – 30. dan
+ Ivan Prašnikar – obl.


ponedeljek 15. junij
sv. Vid
sv. MARIJA 19h: + Frančiška Željko
+ starši Kukovič, Slatinjek

torek 16. junij
———————————-

sreda 17. junij
———————————-

četrtek 18. junij
sv. KATARINA 19h: + st. Zavrl, Marija Štrajhar
+ Jani, Franc Brinar

petek 19. junij
Srce Jezusovo
sv. MARTIN 8h: + Jože Sardinšek, živi in + sorodniki
za dušno in telesno zdravje

sobota 20. junij
Srce Marijino
sv. Martin 19h: + Marjana Tratar
+ Stanislav Klemen – 30. dan

NEDELJA 21. junij
12. ned. med letom
sv. Marija 8h: 2 + Ivana Avflič, Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Milena Cerovec
sv. Martin 10h: za žive in + farane
+ Alojz Zakonjšek, + starši in sorodniki

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo. Drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.