Oznanila za teden od 10.2. do 16.2.

Prihodki in odhodki: Januarja je imela župnija 3.501,57 € prihodkov in 3.667,20 € odhodkov.

Svetovni dan bolnikov: V torek, 11. 2., bomo obhajali svetovni dan bolnikov. Duhovniki, ki smo pooblaščeni za duhovno oskrbo bolnikov, smo imeli srečanje 22. 1. na Dobrovi pri Ljubljani. Na srečanju smo ob gostih iz Hrvaške, ki se ukvarjajo s celostno duhovno oskrbo v bolnišnicah ugotovili, da v Sloveniji sploh nimamo urejene pastorale za bolnike. Pri duhovnem spremljanju bolnikov ne gre zgolj za podeljevanje zakramentov, ampak za vsakodnevno spremljanje. Duhovnikovo poslanstvo pri bolniku je samo del od celotne pastorale bolnikov. Glede na to, da imamo v Trbovljah bolnišnico, predlagam, da skupaj razmišljamo, kako bi poskrbeli za kvalitetno duhovno oskrbo po bolnišnicah in po domovih.

Seja ŽPS: Seja bo v torek, 11. 2., po sveti maši.

Srečanje za starše: Zaradi zimskih počitnic v mesecu februarju odpade redno mesečno srečanje za starše. Za starše letošnjih birmancev pa bo srečanje v četrtek, 13. 2. po sveti maši. Osrednja tematika bodo duhovne vaje, ki bodo med 21. in 23. 2. v Aninem domu v Preboldu.

Svetopisemski maraton: Redno mesečno branje Svetega pisma v župnijski cerkvi bo v petek, 14. 2. po sveti maši. Na steklenih vratih je pripravljen list, na katerega se vpišete pod uro, ki vam ustreza. K branju ste še posebej povabljeni tisti, ki maratonu še niste sodelovali ali pa ste bili navzoči bolj poredko.

Možnost za pogovor: Duhovnik je na župniji predvsem iz razloga, da župljane usmerja v duhovnem življenju. Za resno krščansko življenje še zdaleč ne zadostuje samo obisk nedeljske svete maše in »kampanjske spovedi« pred prazniki. Kakor športna ekipa ne more računati na uspehe brez usmerjanja trenerja, tako ne morejo župljani živeti duhovnega življenja brez pomoči duhovnika. Prav tako je tragikomično, če je duhovnik na župniji v glavnem zaradi »servisnih storitev«, npr. izdaje potrdil, podeljevanja zakramentov po hitrem postopku, pokopavanja »nepoznanih kristjanov«, kot vzdrževalec materialnega imetja župnije, ipd. To je podobno kot če bi bil zidarski mojster znan, namesto po gradbenih delih, po pesniških zbirkah.