Oznanila za teden od 13.1. do 19.1.

Čas med letom: Z nedeljo Jezusovega krsta se konča božični čas in nastopi čas med letom. Zato je nedelja Jezusovega krsta hkrati tudi 1. navadna nedelja. Zato je primerno, da pospravimo jaslice, saj se evangeljski odlomki nanašajo na Jezusa, ki je v času krsta in po njem star že več kot 30 let. V Sloveniji smo ljudje navezani na stare čase pred liturgično reformo, zato iz čustvenih razlogov še vedno radi ohranjamo jaslice do svečnice.

Blagoslov domov: Vsem se zahvaljujem za sprejem na domu, posebej pa se zahvaljujem za vse darove. Če še kdo želi blagoslov doma, naj mi to sporoči osebno ali preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 13. 1., po sveti maši. Na srečanje ste vabljeni tudi vsi ostali, ki želite poglobiti krščansko življenje. Naslov srečanja bo »Kako krepiti duhovni imunski sistem?«

Medgeneracijska skupina: Od oktobra dalje potekajo  v starem župnišču redna mesečna srečanja medgeneracijske skupine. V skupini sodelujejo starejši župljani in skupina birmancev. Animatorka skupine je Saša Bajda. Ta mesec bo srečanje v četrtek, 16. 1., po sveti maši.

Januarski večeri: »Januarski večeri« potekajo ob petkih in sobotah v januarju. Pred nami so še 17., 18., 24. in 25. januarja. Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki.

Svetopisemski maraton: Zaradi januarskih večerov, v januarju ne bo rednega mesečnega svetopisemskega mini maratona. V februarju bo mini maraton v petek, 14. 2.

Ekumenska osmina: Vsako leto poteka od 18. do 25. 1. molitvena osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti evharistiji, ki je zakrament edinosti, prosimo, da bi bili vsi kristjani eno v Jezusu Kristusu.

Birmanci: Kandidati za prejem zakramenta birme, se čim prej pripravite na prvi del izpita. Zadnji rok za prijavo je 31. 1. Ko boste pripravljeni, me o tem obvestite.