Oznanila za teden od 13.5. do 19.5.

Prvo sveto obhajilo: Danes je za našo župnijo praznik, saj obhajamo slovesnost prvega svetega obhajila. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste pripomogli, da je bila današnja slovesnost Bogu v čast in slavo, nam pa v zveličanje. V prvi vrsti gre zahvala staršem, ki ste s svojim zgledom prvi kateheti svojim otrokom. Hvala vsem, ki  ste  očistili cerkev in jo okrasili. To ste storili v glavnem starši prvoobhajancev, pod budnim očesom gospe Mateje Medved.

Šmarnična pobožnost: V mesecu maju opravljamo tradicionalno šmarnično pobožnost. Zato je tudi ob sredah sveta maša ob 19.00. Šmarnično branje poteka takoj po sveti maši. Šmarnice za odrasle, z naslovom »Obrazi vere«, je uredila naša župljanka Darja Šneberger Brežnik; naslov šmarnic za otroke pa je »Živa Cerkev«, avtorja Gregorja Čušina. Otroci ste eno uro pred sveto mašo vabljeni na igrišče. Če kdo želi pripraviti šmarnice pri kakšni kapeli, naj mi to sporoči najmanj štirinajst dni pred izvedbo. Na binkoštni praznik, 19. 5. ob 18.00, bodo šmarnice pri Hribškovi kapeli.

Srečanje za starše veroučencev: Naše zadnje srečanje v sklopu letošnjega veroučnega leta bo v ponedeljek, 13. 5., po sveti maši. Na srečanje ste vabljeni tudi ostali, ki želite »oplemenititi« versko znanje. Vsem, ki ste se redno udeleževali srečanj, se iskreno zahvaljujem.

Svetopisemski mini maraton: Aprila nam je zaradi ostalih dejavnosti izpadel že uveljavljeni svetopisemski mini maraton. Ta mesec bo potekal po običajnem redu v petek, 17. 5., med 19.30 in 22.00. Na vratih pri vhodu v cerkev je pripravljen list, na katerega se lahko vpišete tisti, ki želite brati ob določenih urah. Za dežurstvo pa naj bosta pripravljena vsaj še dva iz posameznih župnijskih skupin. Razpored dežurstev: 19.30-bralci, 20.00-svetopisemska skupina, 20.30-pevski zbor in mladi, 21.00-molitvena skupina in prenova, 21.30-župnijski pastoralni svet. Kakor vedno, ste tudi tokrat v času maratona, vsi vabljeni v župnijsko cerkev.

Škofijsko srečanje članov MZDP in obletnica škofije: V nedeljo, 19.5. ob 15.00, bo v Marijini cerkvi v Celju škofijsko srečanje molilcev za duhovne poklice. Ob tej priložnosti bomo obhajali tudi 7. obletnico razglasitve celjske škofije.

Seja ŽPS: V torek, 21. 5. po sveti maši, bo seja Župnijskega pastoralnega sveta. V letošnjem pastoralnem letu na naših sejah in delovnih srečanjih izven sej, v glavnem obravnavamo pastoralni načrt z naslovom »Pridite in poglejte«, katerega je izdala Slovenska škofovska konferenca. Načrt skušamo aktualizirati za našo župnijo.

Zaključek veroučnega leta: Veroučno leto bomo zaključili v nedeljo, 2. 6., s sveto mašo ob 10.00. Zadnje ure verouka bodo namenjene preverjanju znanja in pregledovanju delovnih in liturgičnih zvezkov. Kdor še ni oddal spričevala naj ga prinese k verouku.

Oratorij: Med 1. in 5. 7. bo v naši župniji potekal oratorij, ki je namenjen otrokom iz obeh Trboveljskih župnij. Prosim, da se čim prej prijavite v župnišču ali pri Maji Žibret, ki je prevzela odgovornost za vodenje oratorija. Prispevek je 17 € za vsakega udeleženca.

Romanje župnijskih sodelavcev: Romanje bo v soboto, 8. 6. Naš osrednji cilj bo Oglej. Leta 811 je cesar Karel Veliki določil reko Dravo za mejno reko med metropolijama Oglej in Salzburg. Današnje slovensko ozemlje je tako v večini pripadlo oglejski metropoliji. Ta meja je ostala nespremenjena do jožefinskih reform leta 1788. Za romanje se lahko prijavite v Martinovem kotu ali v župnišču. Zadnji rok za prijavo je 2. 6. Cena je 10 € za osebo, za družine pa 20 €.