Oznanila za teden od 14.4 do 20.4.

Nabirka za cvetje: Pod oltarjem je pripravljena košara, v katero lahko prispevate denar, ki je namenjen za krašenje cerkve. To je enkratna nabirka, ki zadostuje za celo leto.
Srečanje za starše veroučencev: V ponedeljek, 14. 4. po sveti maši, bo redno srečanje za starše veroučencev. Na srečanje ste vabljeni tudi ostali, ki želite poglobiti skrivnost krščanskega življenja.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 15. 4. po sveti maši.
Križev pot: Zadnji križev pot, ki ga pripravlja župnijski pastoralni svet, bo na veliki petek, 18. 4. ob 15.00.

Spovedovanje: Redna možnost za spoved je vsak dan pol ure pred sveto mašo. Kdor želi spoved ali pogovor izmed rednega časa, naj mi to, prosim, sporoči.

Veliki teden: S cvetno nedeljo smo vstopili v veliki teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Glede na to, da je to najpomembnejši teden v Cerkvenem letu vabim, da se obredov velikega tedna udeležite vsi, ki nimate posebnih zadržkov.

Veliki četrtek: Ta dan obhajamo spomin zadnje večerje. V stolnicah bodo dopoldan t. i. krizmene maše, kjer se duhovniki zberejo skupaj s svojim škofom in obnovijo duhovniške obljube. Škof posveti sveta olja (krstno olje, sveto krizmo in bolniško olje), katere župniki odnesejo na svoje župnije. Ob 19.00 bo v župnijski cerkvi sveta maša z obredom umivanja nog. Po sveti maši bomo odnesli Najsvetejše v stranski oltar, v spomin na ure, ki jih je Jezus preživel v ječi.

Veliki petek: Ob 19.00 bo obred velikega petka, ki je sestavljen iz treh delov: bogoslužja Božje besede, češčenja križa in svetega obhajila. Po svetem obhajilu bomo odnesli Najsvetejše v Božji grob.

Velika sobota: Bistvo velike sobote je češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Zato smo še posebej vabljeni, da se skozi dan ustavimo ob Božjem grobu in se Gospodu zahvalimo za njegovo daritev na križu.

Blagoslov ognja: V Sloveniji je navada, da v blagoslovljenem ognju prižigamo gobe, katere odnesemo na svoje domove. Blagoslov ognja bo ob 7.00 pri sv. Martinu in sv. Katarini.

Blagoslov jedil: Blagoslovi bodo ob 14.00 in 16.00  pred župnijsko cerkvijo in ob 15.00 v cerkvi sv. Katarine. Blagoslov pred cerkvijo bo zaradi nemotene celodnevne molitve pred Božjim grobom.

Velika noč: V velikonočni praznik vstopimo s sveto mašo velikonočne vigilije, ki bo letos na velikonočno nedeljo, ob 4.00. To je najpomembnejša maša v vsem letu. Prižgana velikonočna sveča, ki jo prižgemo z blagoslovljenim ognjem na začetku vigilije, simbolizira Kristusa, ki je premagal temino smrti. Božja beseda pa nas od stvarjenja preko stare in nove zaveze pripelje do evangelija, ki poroča o vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogoslužje velikonočne vigilije je sestavljeno iz štirih delov: slavja luči, besednega bogoslužja, krstnega bogoslužja in evharističnega bogoslužja. Posebej polagam na srce, da se bogoslužja velikonočne vigilije zagotovo udeležimo. Po vstajenjski sveti maši velikonočne vigilije bomo imeli procesijo. Kdor se udeleži velikonočne vigilje je upravičen do velikonočnega zajtrka.

Duhovne vaje za zakonce: Med 24. in 27. 4. bodo v Kančevcih duhovne vaje za zakonce. Poleg tistih, ki ste že vključeni v zakonske skupine, močno priporočam duhovne vaje tudi drugim zakoncem. V skladu  s smernicami Svetega sedeža, ste na duhovne vaje vabljeni tudi ločeni in ponovno poročeni.