Oznanila za teden od 17.10. do 23.10.

– Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 377,46 € in pri sv. Katarini 61,18 €. Skupaj 438,64 €. Bog povrni!

– V ponedeljek, 17. 10., po sveti maši, bo srečanje svetopisemske skupine.

– V četrtek, 20. 10., po sveti maši, bo srečanje župnijskega gospodarskega sveta.

– Začela so se mladinska srečanja, ki potekajo ob sobotah, ob 18.00. Na srečanja ste vabljeni vsi, ki se počutite mladi. Več informacij lahko dobite pri Maji Žibret.

– Ves oktober je posvečen molitvi rožnega venca, kjer skupaj z Božjo Materjo Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, ki so povzetek evangeljskega sporočila. Pod korom je pripravljena košara, kamor lahko položite napisane molitvene namene, za katere bomo molili pri rožnem vencu. Molitev rožnega venca bo vsak dan, razen ob nedeljah, ob 18.30, v župnijski cerkvi. Molitev oblikuje župnijska molitvena zveza za duhovne poklice.

– Predšolski verouk, ki ga bo vodila Simona Jan, se prične v sredo, 18. 10. ob 17.00, v župnišču.  

– Otroški pevski zbor ima vaje ob nedeljah, ob 9.00. Če se še kdo želi pridružiti zboru, naj pride na vaje.

– V letošnjem pastoralnem letu smo imeli do sedaj dve srečanji za starše veroučencev. V zvezi s tem izražam zadovoljstvo in zahvalo staršem, ki se v lepem številu udeležujete srečanj. Ob srečanjih postajamo bližji drug drugemu in bližji našemu Odrešeniku Jezusu Kristusu. Naših srečanj se veselim tudi v prihodnje.

– Od prihodnje nedelje naprej, bodo pod korom pripravljeni listi in kuverte, kamor boste lahko napisali molitvene namene, za katere bomo molili na praznik vseh svetih, v cerkvi, ob molitvi rožnega venca. Če želite lahko priložite v kuverto prostovoljni prispevek, ki bo namenjen za potrebe župnije.

– V pripravi na župnijski misijon je vsak izmed nas povabljen, da razmisli, kaj bo prispeval k pripravi. Pri tem mislimo predvsem na duhovno pripravo. Lahko začnemo obiskovati sveto mašo tudi med tednom, povabljeni smo, da pogosteje pristopamo k spovedi, posebej še za prve petke, zelo dobrodošlo je lahko tudi branje Svetega pisma, kjer nam neposredno govori Bog. Bolj, kot bomo sami sebe pripravili na misijon, več sadov lahko pričakujemo.