Oznanila za teden od 21.4. do 27.4.

Zahvala: Hvala vsem, ki ste pred velikonočnim praznikom očistili cerkev in okolico. Posebej hvala vsem, ki s predanim srcem sodelujte pri življenju župnije, bodisi z materialno bodisi z duhovno pomočjo.

Verouk: Z rednim veroukom bomo nadaljevali 5. maja.

Medgeneracijska skupina: Srečanje bo v četrtek, 24. 4. po sveti maši.

Duhovne vaje za zakonce: Med 24. in 27. 4. bodo v Kančevcih duhovne vaje za zakonce. Poleg tistih, ki ste že vključeni v zakonske skupine, močno priporočam duhovne vaje tudi drugim zakoncem. V skladu  s smernicami Svetega sedeža, ste na duhovne vaje vabljeni tudi ločeni in ponovno poročeni.

Odsotnost: Med 24. in 30. 4. bom odsoten iz župnije. V zvezi s pastoralnimi zadevami se obrnite na g. Franca Pelca in g. Petra Marčuna.

Bela nedelja: 2. velikonočno nedeljo imenujemo tudi »bela nedelja«. V prvih stoletjih so v Cerkvi krščevali praviloma za velikonočno vigilijo. V znamenje prerojenosti v Kristusu, so novokrščenci naslednjo nedeljo prišli k bogoslužju v belih oblačilih, zato so to nedeljo začeli imenovati »bela nedelja«. V zadnjih letih imenujemo to nedeljo tudi »nedelja Božjega usmiljenja«. Pobožnost v zvezi z Božjim usmiljenjem je bolj zasebnega značaja, zato je primerno, da jo obhajamo po družinah. Preveč kopičenja raznih ljudskih pobožnosti znotraj liturgije, lahko razvodeni bistvo mašne daritve.

Birma in prvo obhajilo: Zakrament birme bodo birmanci prejeli v nedeljo, 25. 5., prvoobhajanci pa bodo prvič v polnosti prejeli zakrament evharistije v nedeljo, 15. 6.

Možnost za pogovor: Duhovnik je na župniji predvsem iz razloga, da župljane usmerja v duhovnem življenju. Iz izkušenj v dosedanji duhovniški službi sem spoznal, da je med kristjani veliko nevednosti o bistvenih vprašanjih vere. Ta nevednost se iz leta v leto poglablja, ker ugašajo generacije, ki so v svojih družinah prejele izkušnjo osebnega odnosa z Bogom. Za vsa vprašanja sem na voljo vsem, ki želite razjasniti verska vprašanja in poglobiti krščansko življenje. Za pogovor me predhodno pokličite, da se dogovorimo za termin.