Oznanila za teden od 28.4. do 4.5.

Praznični odmev: V letošnjem velikem tednu in v vstopu v velikonočne praznike se je še posebej pokazalo, da je bil velik del vernikov dejavno navzoč pri trpljenju, smrti in vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Na zunaj se je to pokazalo v lepem obisku obredov velikonočnega tridnevja. Še posebej izpostavljam lep obisk  velikonočne vigilije, kljub zgodnji jutranji uri, oz. pozni nočni uri. Vzpodbujajoče je dejstvo, da se med verniki krepi zavest, da je sveta maša velikonočne vigilije liturgija vseh liturgij. Vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali v obhajanju velikega tedna in v obhajanju velikonočne liturgije, se iskreno zahvaljujem.

Bela nedelja: 2. velikonočno nedeljo imenujemo tudi »bela nedelja«. V prvih stoletjih so v Cerkvi krščevali praviloma za velikonočno vigilijo. V znamenje prerojenosti v Kristusu, so novokrščenci naslednjo nedeljo prišli k bogoslužju v belih oblačilih, zato so to nedeljo začeli imenovati »bela nedelja«.

Prvi dnevi v mesecu: Prosim, da mi sporočite, če kdo želi ob prvem petku na novo obisk duhovnika. Maša v bolnici pa bo naslednjo sredo, 7. 5., ob 19.00.

Šmarnična pobožnost: V mesecu maju bomo opravljali tradicionalno šmarnično pobožnost. Šmarnično branje bo takoj po sveti maši. Naslov šmarnic za odrasle je »Pomembne reči«, avtorice Darje Kastelic, šmarnice za otroke pa nosijo naslov »Marija, žena za naš čas«, avtorja Petra Žaklja. Otroci ste eno uro pred sveto mašo vabljeni na igrišče. Če kdo želi pripraviti šmarnice pri kakšni kapeli, naj mi to sporoči najmanj štirinajst dni pred izvedbo.

Blagoslov traktorjev: V nedeljo, 4. 5., bo pri sv. Katarini po sveti maši blagoslov traktorjev.

Verouk: Z rednim veroukom bomo nadaljevali 5. maja.

Molitvena skupina: Srečanje bo v torek, 29. 4. po sveti maši.

Romanje župnijskih sodelavcev: V soboto, 7. 6., bo romanje župnijskih sodelavcev. Glavni cilj romanja bodo znamenitosti Zagreba. Prijavite se lahko do 1. 6. v župnišču ali v Martinovem kotu.