Oznanila za teden od 28.7. do 3.8.

– Prihodnji teden so prvi dnevi v mesecu. Vabljeni k obredom, zakramentom, pred Najsvetejše…
Posvetili smo se Jezusovemu in Marijinemu Srcu in obljubili da bomo obhajali prve petke, se zahvaljevali in zadoščevali za žalitve, ki jih ljudje povzročijo. Bog lahko naklanja milosti, toda v katera srca naj jih polaga, če ni vernikov?

– Vabljene družine, da vzamete sliko Svete Družine, ker smo v letu družine in se preko nje pristneje povežete s Sveto Družino v molitvi. Tista družina ki želi sliko sprejeti domov gre k družini ki sliko ima in jo sprejme. Zdaj ima sliko družina Pirčevih.

– Za obnovo Tabernaklja in križevega pota je bilo na prvo nedeljo zbranih 670€ in v pisarno je bilo darovanih 80€. Bog povrni!