Oznanila za teden od 4.2. do 10.2.

Januarski večeri: Ob januarskih večerih ste darovali 714,93 € prostovoljnih prispevkov. S prispevki smo poravnali honorar za predavatelje, ki je znašal 540 € (župnik ni vzel honorarja) in prehrano ob koncu vsakega predavanja, katere strošek je znašal 101,67 €. Prehrano je pripravljal g. Bojan Rus. Bog povrni!

Prihodki in odhodki: Januarja je imela župnija 3.437,39 € prihodkov in 4.227,51 € odhodkov. Največji strošek, 1.588,02 €, predstavlja namestitev dveh reflektorjev za osvetlitev daritvenega oltarja.

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 4. 2., po sveti maši.

Srečanje za starše veroučencev: Ta mesec bo srečanje izjemoma v torek, 12. 2., po sveti maši. Na srečanje ste vabljeni tudi vsi ostali, ki želite dopolniti in poglobiti krščansko življenje. Če bomo župljani ta srečanja vzeli resno, potem jih lahko vzamemo kot nadaljevanje januarskih večerov v rednem župnijskem življenju.

Seja ŽPS: Seja bo v torek, 19. 2., po sveti maši.

Možnost za pogovor: V Martinovem listu je bilo že večkrat objavljeno, da ste vabljeni na pogovor v župnišče, lahko pa se oglasim tudi pri vas doma. Duhovnik je namreč na župniji predvsem iz razloga, da župljane usmerja v duhovnem življenju. Za resno krščansko življenje še zdaleč ne zadostuje samo obisk nedeljske svete maše in »kampanjske spovedi« pred prazniki. Kakor športna ekipa ne more računati na uspehe brez usmerjanja trenerja, tako ne morejo župljani živeti duhovnega življenja brez pomoči duhovnika. Prav tako je tragikomično, če je duhovnik na župniji v glavnem zaradi »servisnih storitev«, npr. izdaje potrdil, podeljevanja zakramentov po hitrem postopku, pokopavanja »nepoznanih kristjanov«, kot vzdrževalec materialnega imetja župnije, ipd. To je podobno kot če bi bil zidarski mojster znan, namesto po gradbenih delih, po pesniških zbirkah.

Svetopisemski mini maraton: V januarju je zaradi januarskih večerov odpadlo župnijsko branje Svetega pisma. Februarsko branje bo na prvi postni petek, 15. 2. od 18.30 do 22.00. Razpored branja: 18.30-molitvena skupina in prenova, 19.00-pevski zbor in mladi, 19.30-zakonska skupina, 20.00-bralci, 20.30-župnijski pastoralni svet in gospodarski svet, 21.00-karitas, 21.30-svetopisemska skupina. Odgovorni za vsako skupino naj zadolži tri bralce. Berejo naj tisti, ki do sedaj še niso prišli na vrsto, predvsem pa je pomembno, da se posamezniki ne bodo pojavljali pri branju v več skupinah.